Våra politiker

Nedan kan du läsa vad våra politiker vill arbeta extra för i landsting/region.
De står i bokstavningsordning (efternamn).
Åke Bergh, Mörlunda.
- Arbeta för en snabbare och bättre integration.
- Arbeta för en bättre kostnadskontroll inom landstingets verksamhet.
- Arbeta för en bättre personalpolitik inom landstingets verksamhet bl. a.
   drastiskt minska beroendet av personal från bemanningsföretag.
 
 
 

Carl Dahlin, Södra Näsby.
I nya region Kalmar län kommer mitt fokus ligga på regional utveckling, fungerande kollektivtrafik och bibehållen samhällsservice.

Kalmar län är fantastiskt, särskilt landsbygden. Regionen ska bidra till att alla ska kunna leva, bo och verka varhelst man önskar.

 


 Eddie Forsman, Borgholm.
När vi vid årsskiftet bildar Region Kalmar Län och slår ihop Landstiget och regionförbundet får vi inte glömma de regionala utvecklingsfrågorna dvs det som finansierar sjukvården. Då är det viktigt att vi har politiker med entreprenörskap och företagares bakgrund med. Jobben skapar välfärd.
 
 
 
Suzanne Gustafsson, Mönsterås.
- Ta bättre vara på vår vårdpersonal så att de vill jobba kvar och inte lämna vårt landsting.
- Korta vårdköer där det idag brister ex. vid utprovning av hörapparat.
- Värna de Gröna näringarna vilket är viktigt både för små och stora företag i länet.Lennart Hellström, Oskarshamn.
- Verka för att utveckla den nära vården.
- Ge förutsättningar för flera fasta distriktsläkare på våra hälsocentraler.
- Minska administrationen och skapa ökad patienttid för våra läkare och sjuksköterskor.
Kaj Holst, Rockneby.
- E22 är regionens pulsåder men den måste bli hinderfri. Vi måste bygga bort korsningar och genomfarter som i Bergkvara och Ålem.
- Alla vårdcentraler måste vara fullbemannade om vi ska ta bort vårdköer.
- Distriktssjuksköterskan ska tillbaka till landsbygden, kan sin bygd och dess invånare. 
Pär-Gustav Johansson, Kalmar.
För mig som Moderat är sambandet enkelt: Den enda sättet att långsiktigt skapa mer resurser till säkrare vägar, fler tåg och bättre sjukvård är att fler länsbor får ett jobb och att det etableras fler företag i regionen. Därför tänker jag som ledamot i det nya regionfullmäktige jobba för ett bättre näringslivsklimat.                                                      
Elin Landerdahl, Västervik.

- Öka tillgängligheten av vård i hela länet samt minska vårdköerna.
- Alla barn och unga ska få snabb vård inom barn- och ungdomspsykiatrin.
- Förbättra våra viktigaste vägar för resor, transport och pendling (E22 och riksväg 35 och 40).
                                         
Magdalena Lidestam, Överum.
Jag vill arbeta för en mer tillgänglig och nära vård, primärvården måste finnas för oss när vi behöver den. För allas vår trygghet måste vi också kunna garantera att utryckningstiden för ambulans är kort, oavsett var i länet du bor. En annan viktig fråga för mig är att barn och unga behöver få mycket snabbare hjälp vid psykisk ohälsa, väntetiderna till BUP behöver kortas och kontinuiteten måste bli bättre.


Monica Ljungdahl, Nybro.
- Nära vård och lika vård  på lika villkor
- En minskad psykisk ohälsa 
- Ett välfungerande järnvägs och riksvägnätJonas Lövgren, Rinkebyholm.
- Regionen måste satsa stort på kompetensförsörjningen, med universitetet som spindeln i nätet. Det vi är duktiga på måste lyftas fram mer. Det krävs för att företag ska utvecklas och etableras här och för att sjukvården och samhällsbyggandet ska vara på topp.
- Regionen måste satsa mer på sjukvården, att korta vårdköer, förbättra tillgängligheten, framtidssäkra sjukvårdens ekonomi och skapa en bättre personalpolitik. Läkarutbildningen blir här en mycket viktig utveckling- och kompetensfaktor.
- Regionen måste formulera bättre satsningar på turism och event. Vi är duktiga idag, men att arbeta tillsammans på ett mer strategiskt sätt ger oss större utvecklingsmöjligheter. Ingen kommun borde jobba för sin egen skull, utan jobba tillsammans mot gemensamma mål och utvecklas tillsammans. Då kan vi bättre dra nytta av varandras attraktivitet och kompetens på området.Eila Medin, Emmaboda.
Hög tillgänglighet inom primärvård och sjukhusvård. Att personalen har möjlighet att tillsammans med sin chef utveckla sina ansvarsområden. Med rätt förutsättningar blir arbetsmiljön bättre vilket leder till högre kvalitet inom vården.                                                                                         
Marie Nicholson, Vimmerby.
 
 
 
Åsa Ottosson, Mönsterås.
- Alla tillgängliga resurser måste satsas för att förhindra att psykisk ohälsa leder till förtidigt avslutade liv. 
- Återinför kömiljarden, vårdköerna måste bort.
- Utveckla specialistvård på Oskarshamns sjukhus istället för eventuell nerläggning!Alice Sigfridsson, Kalmar.
Jag vill arbeta för tillgänglighet inom ungdomsvården i hela länet. Det ställer krav på fungerande kollektivtrafik och längre öppettider. Vi behöver ta ungas psykiska ohälsa på allvar!
 
 
 
Malin Sjölander, Västervik.
- Ansvar för regionens ekonomi:  vi ska skapa ett näringslivsklimat som borgar för bra välfärd och prioriterar välfärdens kärna
- Ansvar för personalen: minska hyrbemanningen och de årliga merkostnaderna på 150 miljoner genom att föra ut resurserna till den anställda personalen genom lönesatsningar och bättre arbetsvillkor
 
- Minska köerna: de senaste åren har köerna fördubblats, vi vill genom en ny tredubblad kömiljard öka resurserna till vården och minimera väntetiderna.                                                  

Anders Svensson, Högsby.
                                            
Claes Wetterström, Vimmerby.                                                  
Henrik Yngvesson, Färjestaden.Tuulikki Åkesson, Torsås.
Jag vill arbeta för bättre, snabbare och tryggare vård genom att förstärka närsjukvården, kompetenshöja personalen och se till att 1177 fungerar som den skall. 


 
 
 
 
 
                                                                                
 

  
 
 

 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar