Vår politik

Sjukvården ska vara nära, tillgänglig när vi behöver den, säker och sätta patienterna i centrum. Den måste vara effektiv, göra rätt saker så att vi får så mycket vård som möjligt för de skattekronor som vi alla betalar. Därför behövs det också en politik som tar ansvar för en god ekonomisk utveckling som kan ge vården en trygg framtid.


Moderaterna i landstinget Kalmar län har valt att arbeta intensivt med fem stycken fokusområden. Nedan kan du läsa varje område för sig.


Bättre cancervård i Kalmar län.
- Inrätta cancercentrum i Västervik och Kalmar för att göra cancervården tryggare och mer tillgänglig.
- Utveckla arbetet för att hitta cancer tidigare, t.ex. prostata-, livmoderhals-, tjock- och ändtarmscancer.
- Utveckla rehabiliteringen så att fler patienter kan komma tillbaka till ett bra liv efter sin sjukdom.
- Ta tillvara länets specialistkompetens, behålla och utveckla den vård som håller hög kvalité.

Bättre akutsjukvård i Kalmar län.
- Korta vårdköerna genom en ny tredubblad kömiljard.
- Öppna nya vårdplatser anpassade efter patienternas behov.
- Alla ska komma fram till 1177 inom 5 min via telefon och webb.
- Investera i en ambulanshelikopter samt bedömningsbilar för snabbare och mer patientsäker vård.
- Att du ska få vård snabbare på akuten.

Utveckla vårdcentralerna i Kalmar län.
- Att det ska finnas fasta läkare på alla vårdcentraler.
- Att antalet vårdcentraler ska bli fler samt införa distriktssköterskemottagningar på orter där patienterna har alltför långa avstånd till vården.
- Införa mobila team och närvårdsplatser för patienter som inte behöver vård på sjukhus.
- Att barn- och ungdomshälsan omfattar barn och unga upp till 24 år samt införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin för att minska vårdköerna.


Bättre villkor för sjukvårdspersonalen i Kalmar län.
- Satsa på den egna personalen istället för att lägga miljonbelopp på bemanningsföretag.
- Införa karriärvägar för sjukvårdspersonalen, det ska löna sig att vidareutbilda sig, ta på sig extra arbetsuppgifter och vara en trogen medarbetare.
- Att personalen ska kunna ha inflytande över sin arbetsplats, arbetstid och arbetsmiljö.


En hoppfull framtid i Kalmar län.

- Bygga ut E22 i länet så att lägsta hastighet är 100 km/h senast år 2030.
- Inrätta ett näringslivsråd för att utveckla företagsklimatet och skapa fler jobb i länet.
- Aktivt arbeta med folkhögskolorna, universiteten och gymnasieskolorna i länet för att höja utbildningsnivån och matcha arbetsmarknadens behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar