onsdag 9 januari 2019

Nödnummer 113 13


Malin Sjölander (M), vice ordförande i Regionstyrelsen lämnade innan jul in en motion om att Region Kalmar län behöver planera och genomföra lämpliga informationsinsatser kring nödnumret 113 13.


- Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177. Därför behövs det lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, anser Malin Sjölander.

- Många upplever att vi lever i en allt oroligare tid, då måste vi alla veta vart man ska vända sig när stora olyckshändelser sker, fortsätter hon.Här kan ni läsa motionen i sin helhet.

”Nödnumret 113 13 togs fram år 2013 på uppdrag av regeringen och administreras av SOS Alarm. Detta för att komplettera och avlasta nödnumret 112 och sjukvårdens 1177. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser, som
t ex stora bränder, översvämningar eller terrorhot, ofta uppstår hård belastning på nödnumret. Utöver det finns det även ett ökande behov av information till och från allmänheten.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen eller regionen där händelsen har ägt rum. Den verifierande informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, regioner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Även allmänheten kan ringa in och lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177.Utifrån detta vill jag föreslå regionfullmäktige besluta,


 

att                 Regiondirektören får i uppdrag att planera och genomföra lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, kring nödnumret 113 13.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar