fredag 22 mars 2019

Hur ska regionförbundets pengar användas?


 


Pressmeddelande:


Vid årsskiftet övertog Region Kalmar län det regionala utvecklingsuppdraget efter regionförbundet. Kapitalet som byggts upp i regionförbundet ska också föras över till regionen. Budgeten som majoriteten avsatt för regional utveckling är dock för liten för uppdraget som tagits över. Enligt verksamhetsplanen för regionala utvecklingsförvaltningen ska underfinansieringen täckas av kapitalet från regionförbundet i en övergångsperiod.

I en interpellation vill Moderaterna ha svar på vad majoriteten ska göra för att få budgeten i balans och om användningen av pengarna från regionförbundet ska behandlas politiskt.

– Som viceordförande i regionala utvecklingsnämnden är jag naturligtvis bekymrad över att majoriteten har gett oss för lite resurser till vårt viktiga uppdrag som handlar om att göra hela länet till en attraktivare plats att bo och verka i och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Nu måste vi tära på kapitalet för att ens kunna betala tjänstepersonernas löner under året. Innan jag tillträdde det här uppdraget och fick vetskap om vidden av underfinansieringen, la vi i M&KD-Alliansen ett budgetförslag som hade inneburit mer pengar till regional utveckling, jämfört med majoritetens budget, och tydliggör skillnaderna mellan oss och majoriteten i ambitionsnivå för regional utveckling, säger Pär-Gustav Johansson (M).

– Det samlade egna kapitalet från regionförbundet överstiger vida ramen för det regionala utvecklingsuppdraget, men är ändå en droppe i havet jämfört med de gigantiska underskotten inom sjukvården. Hur kapitalet ska användas strategiskt för länets utveckling måste upp till politisk behandling, annars är jag rädd för att alltihop försvinner i Anders Henrikssons avgrundsdjupa budgethål. Vi ser att pengarna bland annat skulle kunna användas till ett länsövergripande arbete med att förbättra näringslivsklimatet, tidigareläggning av infrastrukturprojekt, eller som mer varaktigt stöd till andra aktörer där vi nu måste vara kreativa med olika former av projektfinansieringar från staten och EU, säger Pär-Gustav Johansson (M).

onsdag 20 mars 2019

Pressmeddelande - Hedersvåld


Hur ser integriteten ut för patienter vid besök i vården?
Hedersförtryck finns i vårt samhälle och inom vården idag och vi måste göra insatser för att upptäcka fler utsatta då de besöker vården. Det måste jobbas mer aktivt med information och utbildning för att kunna upptäcka hedersvåldet fortare. Malin Sjölander har därför lämnat in en interpellation till Christer Jonsson (C) inför Regionfullmäktige nästa vecka där hon ställer följande frågor,
- Förekommer det fortfarande att anhöriga agerar tolkar vid akuta och planerade besök i vården i Kalmar län?
- Hur säkerställer regionen att kvinnor som kan vara utsatta för hedersvåld eller våld i nära relation på ett tryggt sätt kan besöka vården utan att anhöriga deltar i och övervakar vårdbesöket?
- Vad görs för att uppnå en trygg situation då kvinnor som utsätts för hedersvåld besöker sjukvården i Kalmar län?
 

- Vi måste säkerställa integriteten för kvinnor som kan vara utsatta för hedersvåld eller våld i nära relationer och garantera att de alltid bereds möjlighet att söka vård utan anhöriga som kan övervaka besöket. Dessa kvinnor är så sköra och i stort behov av stöd och hjälp, det ska vården alltid kunna erbjuda dem, säger Malin Sjölander (M).


Moderaterna i Region Kalmar län.
Malin Sjölander, 070-482 82 20
 

fredag 15 mars 2019

Tilltagande behov av hyrbemanning


Pressmeddelande Moderaterna
 
Ljungbyholms hälsocentral har under många år i stort klarat sig utan inhyrda läkare.

 
- För att få hela verklighetsbilden klar för sig och kunna fatta rätt beslut är det viktigt att vara ute i verksamheterna. Ljungbyholms hälsocentral har stuckit ut i många år genom sitt obetydande beroende av hyrbemanning. Jag ville träffa dem för att ta del av deras modell, säger Carl Dahlin (M) oppositionsråd med ansvar för personalfrågor.


- Mindre enheter är mer sårbara då det kan skifta snabbt, exempelvis kommer livet emellan, och från att ha varit fullt bemannade med fasta läkartjänster lämnar nu två stycken verksamheten och hyrbemanning blir oundviklig för att kunna fortsätta ge samma goda vård som tidigare, fortsätter Dahlin.


- Trycket har genom åren ökat på primärvården och folk som kommer hit är allt sjukare. Samtidigt ökar arbetsuppgifterna, tex genom mer administrativa sysslor, men väldigt lite tas bort. Risken är att det blir mindre tid för de multisjuka som särskilt behöver kontinuiteten i en fast läkarkontakt, menar Dahlin.


- Personalen på Ljungbyholms hälsocentral gör ett gediget arbete och ger de som är listade här bra vård. Tittar man till vad den politiska ledningen kan göra för att underlätta deras situation och minska hyrberoendet finns betydligt mer att önska, berättar Dahlin.


- Moderaterna och Kristdemokraterna har presenterat en bred palett av skarpa förslag för att bli mer hyroberoende såsom högre löner, mer delaktighet, trohetsbonus, landsbygdstillägg och flexiblare arbetstider. 

Till hösten kommer jag tillbaka och praoar en dag och vill fortsätta diskutera med personalen kring inspel för att göra vården mer attraktiv och mindre hyrberoende, avslutar Carl Dahlin (M).
 
 

Carl Dahlin
oppositionsråd med ansvar för personalfrågor 
Mob: 0725039798 

torsdag 14 mars 2019

Vildsvinskött på sjukhuset kan minska viltskador och olyckor


Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 14 mars 2019
Genom att regelbundet börja servera vildsvinskött i sina kök, bidrar Region Kalmar till ökad efterfrågan på vildsvinskött och därmed till att fler vildsvin skjuts i länet. På så sätt tar regionen sitt ansvar för att minska viltskadorna inom de gröna näringarna och viltolyckorna orsakade av vildsvin. Det föreslår Pär-Gustav Johansson, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i en motion till fullmäktige.

– Någonstans måste vi börja. Vi har pratat länge nog om att vildsvinskött måste bli populärare på matbordet för att jakttrycket ska öka. Det här kan skapa ringar på vattnet om kommunerna följer efter och privatkonsumenterna inspireras att lägga vildsvinskotletter på grillen där hemma. Många jägare har idag svårt att själva ta till vara vildsvinen de skjuter och upplever att de får för dåligt betalt om de försöker sälja dem till viltslakterier. Men om efterfrågan ökar så stiger också priserna, viltslakterierna investerar och bygger ut, och jägarna får en drivkraft att skjuta fler vildsvin. Det är enkel marknadsteori, säger Pär-Gustav Johansson (M).

– Viltolyckorna i länet har dubblerats över en tioårsperiod och många bilister känner idag en stor otrygghet när de ska bege sig ut på länets vägar. Viltstängsel i alla ära, men det mest effektiva och hållbara sättet att få ner antalet vildsvinsolyckor är att skjuta fler vildsvin, säger Pär-Gustav Johansson (M).

– Vildsvinsskadorna inom jordbruket har nu nått en sådan omfattning lokalt att många bönder har fått nog. De ekonomiska skadorna är omfattande, och en del bönder ser till exempel att de inte längre kan fortsätta med djurhållning eftersom vildsvinen bökar sönder vallarna fullständigt. Den som läst motionerna till LRF Sydosts regionförbundsstämma kan inte ha uppfattat något annat än ett desperat rop på hjälp. Region Kalmar län, som har ett lagstadgat ansvar för den regionala utvecklingen där vi pekar ut de gröna näringarna som särskilt viktiga, måste svara på det nödropet, säger Pär-Gustav Johansson (M).

 Läs hela motionen här:
Motion om vildsvinskött på menyn
 

 

onsdag 6 mars 2019

Moderat tumme upp till Tillväxtforum

Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 6 mars 2019

Vid ett möte i måndags kom Region Kalmar län och företrädare för ett antal näringslivsorganisationer överens om att bilda ett tillväxtsforum i länet. På mötet och vid överenskommelsen deltog ordförandena och viceordförandena för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden.

Moderaterna gick till val på en mer näringslivsvänlig regionpolitik, i samverkan med näringslivets aktörer för att främja tillväxt och regionala utveckling. Vi har motionerat om att regionen ska etablera ett näringslivsråd.

– Vi regionpolitiker behöver varje dag påminna oss själva om att det är företagen, som genom att skapa tillväxt, bidrar till regional utveckling och större resurser till offentliga satsningar i länet. Moderaterna har länge drivit frågan om närmare och mer regelbundna kontakter med länets näringsliv. Det är glädjande att vi nu kan se början på en förändrad attityd mot näringslivet hos majoriteten, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande för regionstyrelsen.

– Regionen behöver lyssna mer på sina företagare och fokusera på att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, som genererar fler jobb och större skatteintäkter till exempelvis framtidens sjukvård. Vi Moderater föreslog ett näringslivsråd redan förra året, inför regionbildningen. Vi minns alla den gamla rödgröna majoritetens njugga inställning till företag och företagare, så det är mycket positivt att den inställningen nu ser ut att vara på väg att förändras med den nya majoriteten, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Länet uppvisar dåliga siffror när det gäller hur företagsklimatet rankas i våra kommuner och bruttoregionalprodukten har gått kräftgång de senaste tio åren, vilket skiljer ut oss i landet. Det var på tiden att majoriteten insåg att den utvecklingen måste vändas tillsammans med näringslivet, säger Malin Sjölander (M)

– Samtidigt kan jag inte låta bli att le en smula, när majoriteten nu kablar ut det här förslaget på sin facebook-sida. Det här är en direkt parallell till 2009 när Socialdemokraterna i länet till slut tvingades införa det av Alliansregeringen instiftade vårdvalet. Då döpte man det demonstrativt till Hälsovalet istället. Näringslivsråd/Tillväxtforum är bara olika ord för samma sak; är det så farligt att erkänna goda borgerliga och moderata idéer? säger Pär-Gustav Johansson.

måndag 4 mars 2019

Näringslivsträff en bra början...
Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 4 mars 2019


Idag träffar Region Kalmar län företrädare för ett antal näringslivsorganisationer för informationsutbyte och diskussioner om hur framtida samverkan ska se ut. Från regionen deltar bland annat presidierna för regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämnden. Moderaterna gick till val på en mer näringslivsvänlig regionpolitik och har motionerat om att regionen ska etablera ett näringslivsråd.

– Vi regionpolitiker borde varje dag påminna oss själva om vilka det är som skapar tillväxt och större resurser till offentliga satsningar i länet: företagen och företagarna. Moderaterna har länge förespråket närmare och mer regelbundna kontakter med länets näringsliv. Det är glädjande att vi nu kanske börjar skönja en förändrad attityd mot näringslivet hos majoriteten, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande för regionstyrelsen.

– Vi Moderater föreslog ett näringslivsråd redan förra året, inför regionbildningen. Det här skulle kunna vara början till ett mer organiserat och systematiserat sätt att mötas. Regionen behöver lyssna mer på sina företagare och fokusera på att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, som genererar fler jobb och större skatteintäkter till framtidens sjukvård. Vi minns den gamla rödgröna majoritetens njugga inställning till företag och företagare, men gör samtidigt en försiktig tumme upp till att den inställningen kan vara på väg att förändras, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

torsdag 28 februari 2019

Tufft med bemanningen på avdelning 17, politiken måste lyssna!

Carl Dahlin (M), oppositionsråd med ansvar för personalfrågor kommer under mandatperioden att hospitera på de flesta verksamheter inom regionen. Igår var han på Medicinkliniken på Länssjukhuset i Kalmar.


Medicinkliniken avd 17 på länssjukhuset har sedan en längre tid tillbaka brottats med bemanningsproblem, där lejonparten av sjuksköterskorna kommer från hyrbolag.


- Personalen gör ett strongt arbete men är hårt prövade eftersom långt färre än hälften av sjukskötersketjänsterna har fast bemanning, samtidigt som avdelningschefen har ansvar för närmare 80 anställda - medan regionen eftersträvar cirka 25 anställda per chef. Så sent som för två veckor sedan lämnade Vårdförbundet in sin andra framställan om åtgärder enligt 6 kap §6A säger Carl Dahlin (M) oppositionsråd med ansvar för personalfrågor.

- Moderaterna och Kristdemokraterna har länge stridit för en översyn av grundbemanningen, mer delaktighet, högre löner för sjuksköterskor och attraktivare arbetstider, vilket är några av de faktorer som spelar stor roll på avdelning 17, menar Dahlin (M).

- En känsla av uppgivenhet finns då flera i de olika yrkeskategorierna inte upplever att politiken tar till sig när de flaggar för att det som inte fungerar inom verksamheten. För att bättre sätta mig in i personalens utmaningar har jag därför gått vid sidan av under en dag. Det blev många timmar av samtal. De allra flesta har full förståelse för att allt inte kan ändras direkt, eller bli exakt som alla vill, men att inte lyssna in och skapa mer delaktighet är inget kännetecken för en attraktiv arbetsgivare, fortsätter Dahlin.

- Onsdagen den 13 mars sammanträder Region Kalmar läns personalutskott på Länssjukhuset med start 09:30. Då många av de anställda vill träffa politiken bara för att få beskriva sin arbetssituation, har jag fått OK från personalen att bjuda med personalutskottets ordförande Angelica Katsanidou (S) till avdelningens morgonfika klockan 09:00 för att lyssna och förhoppningsvis få igång processen för en bättre arbetssituation på avdelning 17, avslutar Carl Dahlin (M). 

tisdag 26 februari 2019

Kommentar till utspel om att tidigarelägga förbifart Bergkvara

”Moderaterna i Kalmar län har länge drivit att upprustningen av E22 måste snabbas på. Det är positivt att den majoriteten nu är inne på samma linje.

Med tanke på det ekonomiska läget för Region Kalmar län, där sjukvården går med mycket stora underskott och majoriteten dragit ner på resurserna till regional utveckling, är det dock bekymmersamt att man inte jobbar hårdare för att stat och regering ska ta sitt ekonomiska ansvar för E22. Länsunionen i Region Kalmar län borde ha alla förutsättningar att påverka regeringen och dess två stödpartier.
Det är emellertid samtidigt trevligt att se på när någon nyktrar till politiskt. Förra mandatperioden var det 3 miljarder av länsmedborgarnas skattepengar som socialdemokraterna i länet ville använda till infrastruktursatsningar som egentligen är statens ansvar. Nu nöjer man sig med 10-15 Mkr”, säger Pär-Gustav Johansson (M) oppositionsråd och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

 

fredag 8 februari 2019

Ett ödesdigert beslut för Oskarshamn

Vid förra veckans regionfullmäktige återremitterades ärendet ”Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus”. Majoriteten (S+C+L) kallade därför till ett nytt regionfullmäktige redan veckan efter.

Det extrainsatta regionfullmäktige pågick i närmare tre timmar med en het debatt mellan partierna. Majoriteten kvarstod dock vid att besluta om verksamhetsförändring utifrån underlag som fortfarande saknar tydlig och saklig konsekvensanalys samt medborgaråterkoppling. Oppositionen (M+KD+V+SD) ville återremittera återigen för att kunna utreda frågan grundligare och att ärendet skulle behandlas vid nästa planerade sammanträde i mars. Votering begärdes och utföll med röstsiffrorna 36-30. Majoriteten har därmed beslutat att lägga ner IVA på Oskarshamns sjukhus.


- Som förtroendevald är det vår skyldighet att ställa jobbiga frågor, att vända och vrida på fakta och underlag. Att prata med medarbetare och medborgare. Vill man inte det ska man inte vara förtroendevald. Jag uppmanar majoriteten i region Kalmar län att visa lite mod. Mod att träffa de som bor i och kring Oskarshamn och samtala om sjukhusets framtid, mod att träffa de medarbetare som inte känner sig lyssnade på och hitta en gemensam väg framåt. Därför yrkade vi på ännu en återremiss så att vi kan vara trygga med att vi fattar ett väl underbyggt och förankrat beslut, säger Malin Sjölander (M).


- Det är sorgligt att Länsunionen (S, C, L) med röstsiffrorna 36 mot 30 nu har beslutat att lägga ned IVA i Oskarshamn. Sorgligt både för den forcerade och rumphuggna demokratiska processen, och för att man inte velat ta till sig viktiga synpunkter från personalen. Sorgligast av allt är den tystnadskultur som sprider sig i regionen, och som gör att medarbetare känner att det läggs sordin på vad de får säga och till vem, säger Gudrun Brunegård (KD).

onsdag 6 februari 2019

Utveckla cancervårdenPå regionstyrelsen idag lämnar M&KD-Alliansen, i samband med ärendet om ombyggnad av den onkologiska mottagningen på länssjukhuset, in följande protokollsanteckning:

"M&KD-Alliansen tycker att det är både angeläget och välkommet att man bygger om den onkologiska mottagningen i Kalmar. Precis som underlaget beskriver ökar antalet patienter som är i behov av alla slags behandlingar mot olika cancerformer. Därför är behoven av utveckling av såväl arbetsformer som lokaler nödvändiga. De ombyggnationer som nu görs ska klara cancervården i ca 10-15 år enligt underlaget.

Vi har bland annat i vårt budgetalternativ lagt förslag om att utveckla och stärka onkologin i länet genom att skapa cancercentrum i Kalmar och Västervik så att vården blir mer patient- och anhöriganpassad.
M&KD-Alliansen anser att vården för cancerpatienter bör vara så sammanhållen som möjligt, därför bör detta förslag beaktas inför ombyggnationen.

Malin Sjölander (M)                  Gudrun Brunegård (KD)"

Yrkande på regionstyrelsen

M&KD-alliansens lämnar in yrkandet nedan på dagens regionstyrelse, till ärendet där majoriteten föreslår att intensivvårdsavdelningen på Oskarshamns sjukhus ska läggas ner:

"Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus

Vi moderater och kristdemokrater i Region Kalmar län är bestörta över den ytterst forcerade process den politiska majoriteten driver för att genomföra en verksamhetsförändring, som i grunden ändrar inriktningen på Oskarshamns sjukhus förmåga som sjukhus med akutkapacitet. En sådan förändring borde göras först efter noggrann risk- och konsekvensanalys och planering för hur arbetet ska bedrivas efter förändringen.

Det borde vara självklart att såväl medarbetare, medborgare och företagare i upptagningsområdet får möjlighet att föra dialog. Medborgardialog brukar annars framhållas som ett synnerligen värdefullt instrument i regionen. Beredningen för invånarfrågor har stor erfarenhet på området och borde ses som en resurs i sammanhanget. Vi är bekymrade över regionledningens bedömning att en strukturerad medborgardialog skulle kunna jämföras med andra möten vi som politiker har. Likaså är det märkligt att i beslutsunderlaget hänvisa till information till företagarna, som ska ske först flera veckor efter att beslutet fattats.

Efter att ha tagit del av den kompletterade utredningen kring verksamheten på intensivvårdsavdelningen vid sjukhuset i Oskarshamn kvarstår fortfarande många frågor. Bland de olika bilagorna framför olika parter ett antal faktorer som behöver uppfyllas för att kunna garantera trygg och god vård om förändringen genomförs. Åtgärdsplan för hur detta ska göras saknas i materialet.

Trots kompletterande handlingar inför dagens regionstyrelse saknar vi fortfarande analys av hur ambulansorganisationen vid akuta situationer i mellanlänet påverkas. Utredningen saknar även analys av hur företagen i Oskarshamn och omgivande kommuner kommer att påverkas, deras rekryteringsmöjligheter och deras intresse av att investera och expandera, om akutuppdraget vid Oskarshamns sjukhus upplevs förändras. Tillfredsställande svar saknas på vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte patienter ska uppfatta vården vid Oskarshamns sjukhus som mindre trygg och säker och hur stor risken att de därför väljer bort möjligheten att vårdas där. Dessutom saknas helt en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte en stängning av IVA ska försämra bilden av Oskarshamn som en trygg och säker kommun bland invånare, företag och större industrier.

 Det är anmärkningsvärt att Länsunionen (S, C och L) är så angelägen att skynda fram ett beslut, att man inte avsätter rimlig tid för att besvara de frågor, utredningar och förankringsmoment som återremissen efterfrågade och därmed sätter den demokratiska processen ur spel.
Därför yrkar vi återremiss med följande motivering:
Att ärendet återremitteras för att en medborgardialog ska kunna utföras av beredningen för invånarfrågor, att en personaldialog ska kunna ske, samt att en fördjupad konsekvensanalys utifrån patientsäkerhet, medarbetare, tillgång på vårdplatser och ekonomi, samt övergripande effekter på samhällsnivå ska kunna utföras.

I den händelse återremissyrkandet faller yrkar vi avslag på ärendet.
Kalmar den 6 februari 2019

Malin Sjölander (M)                                  Gudrun Brunegård (KD)"

 

Öppen fråga till Peter Wretlund och Yvonne Hagberg

Mycket har sagts i olika debatter, inte minst i media, angående av majoriteten (S+C+L) föreslagen verksamhetsförändring på intensivvårdsavdelningen Oskarshamns sjukhus.

Det finns olika uppfattningar om vad detta innebär men det står utan all tvivel att det innebär en minskad tillgång av intensivvårdskompetens på sjukhuset och att intensivvårdskrävande patienter skall vårdas i Kalmar eller Västervik. Detta innebär stora svårigheter och stor sårbarhet för sjukhuset att uppfylla uppdraget som internmedicinskt akutsjukhus. Det innebär också för boende i mellanlänet ett fördröjt omhändertagande för de svårast sjuka och försämrad tillgänglighet för de svårast sjuka patienterna och deras anhöriga. Kort sagt en nedbantning av sjukvårdutbudet på Oskarshamns sjukhus. S-majoriteten i regionen har två regionråd boende i mellanlänet men dessa har varit tysta i debatten och nu är vår fråga till Peter Wretlund och Yvonne Hagberg hur de ser på tänkt verksamhetsförändring och dess konsekvenser för Oskarshamns sjukhus?


Lennart Hellström                                    Chatrine Pålsson Ahlgren
Regionpolitiker (M)                                  Regionpolitiker (KD)
Läkare                                                      Sjuksköterska

tisdag 5 februari 2019

Nedläggningshotet mot IVA


Pressmeddelande den 5 februari 2019

Kommentarer ur perspektivet regional utveckling:

M&KD-Alliansen har kraftigt motsatt sig majoritetens hantering av förslaget att lägga ner intensivvårdsavdelningen på Oskarshamns sjukhus. Ursprungligt underlag till beslut är bristfälligt, och kompletterande underlag, som tagits fram efter minoritetsåterremissen, fyller inte kunskapsluckorna som behövs fyllas igen för ett beslut i god demokratisk ordning.

– Jag saknar en utredning om hur en eventuell nedläggning påverkar företagen i Oskarshamn och grannkommunerna. Utvecklingen i mellanlänet är beroende av ett näringsliv som investerar och rekryterar så att vi får mer resurser till exempelvis sjukvårdsreformer och kollektivtrafiksatsningar. Förtroendet och tilliten till sjukvården i vårt län påverkar företagens etablerings- och investeringsvilja, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

I det kompletterande underlaget till det extrainsatta fullmäktige på torsdag har regionmajoriteten efter vår kritik lagt till:
”Den 5 februari träffar sjukhuschefen personalcheferna vid de större företagen i Oskarshamns kommun.
Den 15 februari och 15 mars ska sjukhuschefen föredra det pågående arbetet och den planerade förändringen på Oskarshamns sjukhus för alla företagare i Oskarshamns kommun.”

 – Det här är skrattretande. Majoriteten informerar de större företagen en dag innan beslutet de vill driva igenom och de mindre efteråt. Det är ingen dialog utan samma gamla styvmoderliga behandling av privata företag som den förra vänstermajoriteten i landstinget ägnade sig åt. Det vore tråkigt om den nya majoritetens formuleringar i regionplanen, om att vilja utveckla företagsklimatet i hela länet, visar sig vara bara tomma fraser, säger Pär-Gustav Johansson.


 

Hur mår demokratin i Region Kalmar län?

I Region Kalmar län, där den så kallade Länsunionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) styr, är den politiska ledningen nu på väg att offra viktiga demokratiska principer för att lägga ner intensivvårdsavdelningen (IVA) på Oskarshamns sjukhus.

Vid förra veckans regionfullmäktige lyckades oppositionen bromsa nedläggningsbeslutet genom en så kallad minoritetsåterremiss. Skälen är självklara; den utredning som presenterades som beslutsunderlag väcker fler frågor än den ger svar. Om IVA på Oskarshamns sjukhus stängs så kommer det naturligtvis att påverka patienter, medarbetare och samhället. Men även sjukhusen i Kalmar och Västervik, för de patienter som idag får vård i Oskarshamn kommer att ju behöva sin vård någon annanstans istället.
 
När stora förändringar ska göras måste de styrande kunna svara på grundläggande frågor, inte minst något så enkelt som huruvida statistiken stämmer. Det finns nämligen uppgifter om ett stort antal vårdade patienter som inte redovisats. Vidare, var kommer mellanlänets patienter vårdas istället för i Oskarshamn? Finns tillräckligt med vårdplatser i Kalmar och Västervik? Och hur påverkas ambulanssjukvården?
 
Vi moderater och kristdemokrater hävdar också att det behövs en seriös dialog med medarbetare, medborgare och näringsliv. Hur påverkas alla de av förändringen? Beslut som tas utan bra underlag eller konsekvensanalyser skadar förtroendet mellan ledning och medarbetare. Förändringar som beslutas över huvudet på människor, riskerar att spä på politikerföraktet.
Frågeställningarna ovan anser vi behöver besvaras innan regionfullmäktige kan besluta om framtiden för IVA i Oskarshamn. Att vi redan dagen innan fullmäktige fick information om att majoriteten bestämt datum för extra fullmäktige är en pikant detalj, som uppenbart besvärade Anders Henriksson (S).

Direkt efter att minoritetsåterremissen klubbats under förra veckans regionfullmäktige, tillkännagav mycket riktigt den politiska majoriteten (S, C, L) att ett nytt regionfullmäktige ska hållas redan nu på torsdag den 7 februari för att avgöra frågan.
Vem tror att majoriteten på fyra arbetsdagar ska hinna med en seriös dialog med medborgarna samt ta fram ett fullödigt beslutsunderlag? Det är naturligtvis inte möjligt. Den forcerade processen är ett hån mot det demokratiska systemet och alla de medborgare, medarbetare och förtroendevalda som känner oro.
 

Region Kalmar läns ledord är ”öppet, engagerat och kunnigt”. Att med rekordfart driva igenom beslutet att stänga IVA i Oskarshamn står i direkt strid mot detta, anser vi. Tvärtom uppvisar Länsunionen (S, C, L) en beklaglig maktfullkomlighet.

 
Malin Sjölander (M), oppositionsråd, vice ordförande, regionstyrelsen
Gudrun Brunegård (Kd), oppositionsråd, vice ordförande, beredningen för hälso- och sjukvård

M&KD-Alliansen är bekymrade över regionens ekonomi

Under många år har vi i oppositionen varnat för en konjunkturnedgång som kraftigt kommer att påverka region Kalmar läns resultat. Under de senaste åren är det de finansiella intäkterna, t ex avkastning på pensionsavsättningar, som har levererat ett positivt resultat. Under 2018 har vi flera gånger påpekat att majoritetens satsningar på medarbetarna, som exempelvis lönesatsningar, arbetstidsanpassning och arbete med att förbättra arbetsmiljön, inte har räckt till. Den planerade och förväntade halveringen av kostnaderna för hyrbemanning fram till 2019 har istället resulterat i en ökning på 34 procent mellan 2017 och 2018. Vid årets slut låg den kostnaden på 200 miljoner kronor. En stor del av de pengarna hade kunnat vara ekonomiska satsningar på just medarbetarna.

Under de senaste åren har vi påvisat problemen med att förvaltningarnas budgetar som inte är i balans, inom de sjukvårdande förvaltningarna görs nu ett negativt resultat på 400,8 miljoner kronor. Även detta blir i längden en arbetsmiljöfråga då de som jobbar inom vården får årliga budgetar som överhuvudtaget är realistiska. Vi har sträckt ut handen förut och gör det igen. Vi Moderater och Kristdemokrater har levererat en stor mängd förslag för att börja vända utvecklingen. Nu är det dags för majoriteten att börja lyssna.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd och vice ordförande Regionstyrelsen
Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd och vice ordförande Beredning för hälso- och sjukvård

torsdag 31 januari 2019

En sorgens dag för demokratin och för IVA i Oskarshamn

Vid Regionfullmäktige under torsdagen i Västervik behandlades ärendet ”Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus”. Majoriteten (S+C+L) ville besluta om verksamhetsförändring utifrån underlag som saknar tydlig och saklig konsekvensanalys samt medborgaråterkoppling. Oppositionen (M+KD+V+SD) ville återremittera för att kunna utreda frågan grundligare och att ärendet skulle behandlas i mars vid nästa planerade sammanträde. Votering begärdes som ledde till en återremiss till oppositionens fördel. Då meddelar majoriteten att det kallas till ett nytt regionfullmäktige om redan en vecka. Demokratin är i fara i Kalmar län!

- Jag blir upprörd och beklämd över att majoriteten inte vill låta den demokratiska processen ha sin gång. På en vecka kan vi inte hålla medborgardialoger, personaldialoger och fördjupade konsekvensanalyser, säger Malin Sjölander.

- Det är en sorgens dag för demokratin, när regionsmajoriteten är så angelägna om att stänga IVA i Oskarshamn, att de offrar möjligheten att komplettera de brister som finns i beslutsunderlaget fyller Gudrun Brunegård i.

- Under mina snart tjugo
år som landstingspolitiker har jag aldrig upplevt en så snabb och forcerad process som i det här ärendet. Det har kommit fram viktiga synpunkter och ifrågasättande från flera håll, som överläkarna på medicinkliniken och personalen. En enskild verksamhetsföreträdare har visat på alternativa statistikuppgifter, som borde vägas in i beslutsunderlaget. Vi saknar också svar på en rad av våra frågor om hur en stängning påverkar andra delar av Oskarshamns sjukhus och sjukhusen i Västervik och Kalmar och vilka effekterna blir på företag och på övergripande samhällsnivå. Det var skälet till att vi begärde återremiss. Med majoritetens snabbprocess befarar jag dessvärre att de inte har för avsikt att göra någon sådan utredning, säger Gudrun Brunegård.
- Det var minst sagt uppseendev
äckande att igår kväll få information om att det under hockeymatchen i Oskarshamn på onsdagskvällen skröts med att majoriteten redan hade riggat för ett nytt fullmäktige redan nästa vecka, för att så snabbt som möjligt kunna stänga de två intensivvårdsplatserna. Att så verkligen var fallet har bekräftats under eftermiddagen, fortsätter Gudrun Brunegård.

- Jag blir oroad över hur majoriteten ser på vår roll som förtroendevalda. Snabba processer i mötesrum inbjuder inte till transparens. Dessutom riskerar S, C och L:s agerande att ytterligare spä på politikerföraktet. Nu förstärker de bilden av politiker som inte lyssnar. Dessutom orsakar de en merkostnad på 250 000 då de väljer att behandla frågan på ett extra fullmäktige stället för på det redan inplanerade mötet i mars. Vi i oppositionen kommer fortsätta att stå på oss och ställa kontrollfrågor. När vi fattar beslut är det vår skyldighet att se till att vi har rätt beslutsunderlag. Allt annat är ett tjänstefel, avslutar Malin Sjölander.

Återremiss - Verksamhetsförändring av IVA på Oskarshamns sjukhus


Idag under Regionfullmäktige behandlas ärendet om verksamhetsförändring av IVA på Oskarshamns sjukhus. M&KD-Alliansen yrkar på återremiss. Nedan kan ni läsa vårt återremissyrkande i sin helhet. (Vi ber om ursäkt för skillnaderna med typsnitten men tekniken är inte på vår sida idag...)

”Efter att ha tagit del av tjänstemannautredningen kring verksamheten på intensivvårdsavdelningen vid sjukhuset i Oskarshamn kvarstår fortfarande många frågor. Såväl anställda, medborgare som fackförbund har fortfarande många frågor som är obesvarade trots utredningen. Enligt trovärdiga uppgifter från verksamhetsföreträdare förefaller det också som att statistikunderlaget är ofullständigt och inte redovisar hela antalet och bredden av patienter som vårdas på IVA.

Inför så pass stora verksamhetsförändringar som denna är det av största vikt att såväl personal som medborgare får möjlighet att föra dialog. Vikten av medborgardialog har lyfts i flertalet andra fall i regionen och borde så göras av beredningen för invånarfrågor.

Vidare saknar vi helt konsekvensanalys kring hur vårdtyngden ser ut på regionens tre sjukhus idag och hur de berörda verksamheterna kommer påverkas efter den tänkta verksamhetsförändringen, samt hur ambulansorganisationen vid akuta situationer i mellanlänet påverkas med fler bilar upptagna för längre körningar. Utredningen saknar övergripande analys av hur företagen i Oskarshamn och omgivande kommuner kommer att påverkas, deras rekryteringsmöjligheter och deras intresse av att investera och expandera, om akutuppdraget vid Oskarshamns sjukhus upplevs förändras. Vi saknar även tillfredsställande svar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte patienter ska uppfatta vården vid Oskarshamns sjukhus som mindre trygg och säker och hur stor risken att de därför väljer bort möjligheten att vårdas där. Dessutom saknas helt en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte en stängning av IVA ska försämra bilden av Oskarshamn som en trygg och säker kommun bland invånare, företag och större industrier.
 
Att forcera processen och skynda fram ett beslut, som majoriteten i Region Kalmar län väljer att göra, anser vi är ett ödesdigert misstag.
 
Därför yrkar vi:

Att ärendet återremitteras för att en medborgardialog ska kunna utföras av beredningen för invånarfrågor, att en personaldialog ska kunna ske, samt att en fördjupad konsekvensanalys utifrån patientsäkerhet, medarbetare, tillgång på vårdplatser och ekonomi, samt övergripande effekter på samhällsnivå ska kunna utföras.”


onsdag 30 januari 2019

Motion om att införa akutläkare


Hösten år 2017 lämnade Malin Sjölander och Lennart Hellström in en motion om att införa akutläkare. Den motionen behandlas imorgon på Regionfullmäktige. Förslag till beslut är att avslå motionen. I svaret har de hänvisat till att det för närvarande finns ett förslag om att ersätta läkarnas allmäntjänstgöring (AT) med bastjänstgöring. Detta som följd av att läkarutbildningen kommer att förlängas med en termin och leda till läkarlegitimation direkt. Beslut beräknas komma under innevarande år.

 Nedan kan ni läsa motionen i sin helhet.

"Akutsjukvården är en central del av vårt välfärdssamhälle. De flesta har upplevt en akutmottagning, en plats där ingen vill vara, men när vi väl behöver den är vi tacksamma att den finns. Cirka 90 % av alla människor kommer någon gång att behöva uppsöka en akutmottagning. Akutsjukvården är allas angelägenhet.

Att arbeta i en så komplex och avancerad miljö som en akutmottagning kräver naturligtvis en särskild kompetens. Det kräver en hög kompetens för att hantera svårt sjuka på ett säkert och kvalitativt sätt med människans komplexitet som utmaning. Att bedöma och prioritera situationerna på en akutmottagning kräver en flexibel och handlingskraftig ledarroll samt stor erfarenhet. Personalens beslut påverkar patienternas öde, samhällskostnader och väntetider. Den stora utmaningen är att ge alla patienter rätt vård i rätt tid.

En kvalitetssäker akutmottagning kräver långsiktigt arbete för att bygga upp kompetensen inom akutområdet. Det är då inte optimalt med roterande bemanning.

Vi vill därför införa en ny personalkategori, akutläkare. Akutläkare är läkare med specialistutbildning i akutsjukvård, det vill säga förmåga att snabbt och effektivt bedöma och behandla akut sjuka och skadade patienter oavsett var i kroppen symptomet sitter.


Utifrån detta vill vi föreslå landstingsfullmäktige besluta,

att                hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa akutläkare som ny personalkategori.

måndag 28 januari 2019

Motion om näringslivsråd


Pressmeddelande

Pär-Gustav Johansson och Åke Bergh har idag lämnat in en motion till regionfullmäktige om att Region Kalmar län ska införa ett näringslivsråd, i syfte att förbättra näringslivsklimatet i länet.

Kalmar län har en bruttoregionalprodukt som minskat under perioden 2008-2017 och nio av tolv kommuner hamnar på den nedre halvan i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landet.

– De här siffrorna är nedslående, eftersom ett växande näringsliv som skapar jobbtillfällen i länet är förutsättningen för att regionen ska få större resurser till exempelvis sjukhusreformer, kultursatsningar och bättre kollektivtrafik. Nu måste regionen vidta skarpa åtgärder och utöka sin verktygslåda för att vända utvecklingen. Ett näringslivsråd är en konkret åtgärd att genomföra, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Rådet blir en regelbundet återkommande mötesplats för näringslivsföreträdare och regionpolitiker. Syftet är att kunna prioritera och vidta rätt åtgärder så att regionen kan ta ett större samordnande ansvar för att förbättra företagsklimatet i länet. Det ska också vara ett forum där vi kan hitta frågor av betydelse för det regionala näringslivet som bör lyftas till en nationell nivå.
– Jag förutsätter visserligen att alla regionpolitiker regelbundet är ute och samtalar med företagare i länet. Men med tanke på att näringslivet är en förutsättning för välfärdens finansiering, så tycker jag att ett näringslivsråd är väl motiverat. Det blir ett mer strukturerat arbetssätt för att fånga upp idéer och tankar som regionen kan jobba vidare med för att förbättra företagsklimatet i länet, säger Åke Bergh, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden.

Här kan du läsa motionen i sin helhet

torsdag 24 januari 2019

Krympande ekonomi i länet kräver krafttag

Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 24 januari 2018:

I dagens nummer av tidningens Dagens samhälle publiceras en sammanställning över bruttoregionalproduktens (BRP) utveckling i landet 2008-2017. Kalmar län hamnar näst sist, som ett av tre län där BRP krymper under perioden.

Pär-Gustav Johansson (M)

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt att den ekonomiska utvecklingen går kräftgång i länet. Den nya regionala utvecklingsnämnden står inför en jätteutmaning som kräver att länets politiker kommer samman och bejakar goda idéer över partigränserna så att det blir verkstad på riktigt i regionen, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i den regionala utvecklingsnämnden och oppositionsråd.

Orsakerna till den negativa utvecklingen är många, bristande statliga infrastruktursatsningar under en mycket lång tid och regeringar av olika färger bidrar starkt. Där finns det en bred politisk enighet om att vi måste jobba ännu hårdare mot regeringen och Trafikverket för att tidigarelägga planerade investeringar och få till nya statliga satsningar.

M&KD-Alliansen och regionmajoriteten är också överens om att det måste bli enklare att starta och driva företag. 9 av 12 kommuner i länet hamnade på den nedre halvan när Svenskt Näringsliv genomförde sin årliga rankning av företagsklimatet i landets kommuner. M&KD-Alliansen föreslog i höstas ökade anslag till regional utveckling och att pengarna skulle öronmärkas för att regionen skulle kunna ta ett samordnande ansvar för att förbättra rakningen och företagsklimatet i länet. Men där tog enigheten slut; majoriteten sa nej.

Nu föreslår vi Moderater också att något slags företagsråd eller näringslivsriksdag formas av Region Kalmar län. Det blir ett forum där det regionala näringslivet sätter agendan och får möjlighet att möta regionens folkvalda politiker om näringslivets förutsättningar. Forumet ska ge utrymme för frågor, förslag och samtal, samt vara frekvent återkommande. Regionen kan sedan lyfta de frågor, som den inte själv kan styra över, uppåt mot regering och myndigheter.

– Vi regionpolitiker borde påminna oss varje dag om att det är det privata näringslivet som ger oss resurser till viktiga sjukvårdsreformer och kollektivtrafiksatsningar. Att näringslivet utvecklas gynnsamt är det enda långsiktigt hållbara sättet att få större skatteintäkter till fler reformer och satsningar i länets kommuner och regionen, säger Pär-Gustav Johansson.

Nu hoppas vi på ännu mer samsyn i de här frågorna, för att kunna vända den negativa utvecklingen i Kalmar län.
 

onsdag 23 januari 2019

Mer pengar till regional utveckling med vår budget

Pressmeddelande från oppositionsråden Pär-Gustav Johansson (M) och Anders Andersson (KD):

I förra veckan hade Kollektivtrafiknämnden och den Regionala utvecklingsnämnden sina första sammanträden för mandatperioden 2019-2022 i Region Kalmar län. M&KD-Alliansen valde då att inte yrka på några egna förslag då de båda nämndernas verksamhetsplaner för 2019 behandlades, utan lämnade istället en protokollsanteckning:

Under Regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2018 redovisade M&KD-Alliansen ett stort antal yrkanden som hade givit oss möjlighet att nu behandla en verksamhetsplan med ännu högre ambitionsnivå och större tydlighet på flera områden. Vi har respekt för majoritetsbesluten som fullmäktige fastställde och väljer därför att inte upprepa våra förslag nu. Däremot kommer vi att återkomma med yrkanden vid höstens budgetfullmäktige.”

Det är bra att den vänsterliberala majoriteten skriver att de vill förbättra företagsklimatet i regionen, men i vårt budgetförslag har vi också tillfört mer pengar till regional utveckling som gör det möjligt att snäppa upp arbetet och formulerat ett skarpt uppdrag, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

- Det som jag bland annat saknar i den budget som nu ska verkställas är att man inte varit tydlig med att det behövs förändringar i regelverket som underlättar så att personer med funktionsnedsättning kan ta med olika hjälpmedel vid färdtjänstresor, fortsätter Anders Andersson (KD) efter sammanträdet med KTN.

- På lång sikt är det endast genom fler jobb och större skatteintäkter som vi kan få råd med fler sjukvårdsreformer och kollektivtrafiksatsningar i länet, avslutar Pär-Gustav Johansson (M).

måndag 14 januari 2019

Minska regelkrånglet
Carl Dahlin (M), ansvarig för personalfrågor, lämnade häromveckan i en motion om att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för Region Kalmar läns personal.

- När vårdpersonal inte får jobba inom sin profession utan istället beläggs med administrativa sysslor, minskar Region Kalmar läns attraktivitetskraft som arbetsgivare. Risk föreligger att vårdpersonalen då söker sig till andra arbetsgivare med mindre regelbörda och kortare beslutsvägar, säger Carl Dahlin (M) som är oppositionsråd med ansvar för personal.

Här kan ni läsa motionen i sin helhet.

"Stor del av vårdpersonalens arbetstid ägnas åt administrativa sysslor vilket minskar tiden för patienterna, enligt flertalet rapporter. I takt med att nya pålagor och regler tillkommer ökar den administrativa bördan än mer, samtidigt som få regler eller riktlinjer tas bort trots att vissa kan klassas som onödiga.

I en tid då det blir allt svårare att rekrytera fast personal, och hyrpersonalskostnaderna stegrar, är det viktigt att Region Kalmar län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. När personal inte får jobba inom sin profession utan istället beläggs med administrativa sysslor, minskar Region Kalmar läns attraktivitetskraft som arbetsgivare. Istället söker sig vårdpersonal vidare till andra arbetsgivare med mindre regelbörda och kortare beslutsvägar.

Ökad administrativ börda är ingalunda en utmaning som Region Kalmar län står ensamt inför. Inte bara i Sverige utan även i Danmark har detta problem identifierats. I Köpenhamn har en så kallad ”Meningssamling” bildats bestående av anställda, chefer och beslutsfattare med uppgift att granska och eventuellt avskaffa överflödiga regler, för att minska den administrativa bördan – eller ”regeltyranniet” på danska.

Vi Moderater vill ur grundidén i den danska meningssamlingen skapa ett ”antibyråkratiseringsråd” som ska granska, pröva och om möjligt avskaffa onödiga regler, pålagor inom byråkratin. De drygt 7000 personerna som jobbar i Region Kalmar län besitter värdefull kunskap kring onödig administration och genom att strukturerat arbeta bort detta kan regelkrånglet och den administrativa bördan minska för vårdpersonalen. Tiden bör ägnas patienterna istället.

Med anledning av ovanstående yrkas:

Att Region Kalmar län under en försöksperiod skapar ett antibyråkratiseringsråd, inspirerat av den danska meningssamlingen, dit vårdpersonal och övriga medarbetare kan lämna förslag på vilka administrativa bördor och regelkrångel som kan prövas för att avskaffas. Faller arbetet väl ut bör antibyråkratiseringsrådet permanentas."

onsdag 9 januari 2019

Nödnummer 113 13


Malin Sjölander (M), vice ordförande i Regionstyrelsen lämnade innan jul in en motion om att Region Kalmar län behöver planera och genomföra lämpliga informationsinsatser kring nödnumret 113 13.


- Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177. Därför behövs det lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, anser Malin Sjölander.

- Många upplever att vi lever i en allt oroligare tid, då måste vi alla veta vart man ska vända sig när stora olyckshändelser sker, fortsätter hon.Här kan ni läsa motionen i sin helhet.

”Nödnumret 113 13 togs fram år 2013 på uppdrag av regeringen och administreras av SOS Alarm. Detta för att komplettera och avlasta nödnumret 112 och sjukvårdens 1177. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser, som
t ex stora bränder, översvämningar eller terrorhot, ofta uppstår hård belastning på nödnumret. Utöver det finns det även ett ökande behov av information till och från allmänheten.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen eller regionen där händelsen har ägt rum. Den verifierande informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, regioner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Även allmänheten kan ringa in och lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Dessvärre är det inte många medborgare eller organisationer som känner till nödnumret 113 13, vilket är olyckligt då syftet med nödnumret är att avlasta 112 och 1177.Utifrån detta vill jag föreslå regionfullmäktige besluta,


 

att                 Regiondirektören får i uppdrag att planera och genomföra lämpliga informationsinsatser, både för medborgare och organisationer, kring nödnumret 113 13.”