tisdag 20 november 2018

Bättre odds för prostatapatienterna.

I november varje år går Mustaschkampen av stapeln. Tanken är att sätta fokus på forskning, medicinsk utveckling och information kring prostatacancer, en av Sveriges vanligaste cancerformer. I Kalmar län drabbas några hundra män per år av prostatacancer, ungefär 10 000 drabbas i hela landet. Mellan 2000 och 3000 män dör årligen till följd av prostatacancer, många av dem på grund av att man upptäckt cancern för sent. Dödligheten är avsevärt högre jämfört med andra cancerformer och särskilt inom lågutbildade grupper. Dessutom är det stora skillnader geografiskt, vilket innebär att vården inte är jämlik. Något som vi inte kan eller ska acceptera.


Inte alla män som får prostatacancer får tydliga symptom, det kan ta lång tid innan man känner av t ex prostataförstoring. Idag kan män som får regelbundna hälsoundersökningar få möjlighet att ta ett PSA-test för att kunna följa värdena under tid och därmed ha en chans att upptäcka cancer. Men denna möjlighet har inte alla.


Vi Moderater har under året drivit frågan att påbörja ett arbete med information och erbjudande om tester till utvalda åldersgrupper för att öka kunskapen om både PSA-provet och cancerformen. Vi har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om detta och nu har arbetet startat inom vår sjukvårdsregion, tillsammans med region Östergötland och region Jönköpings län, för att under våren kunna börja erbjuda de första patienterna information och tester. Det innebär att vi långsiktigt kommer att ha jämlik vård för prostatacancerpatienterna.


De kompletterande testen till PSA är viktiga vid misstanke om cancer och kan minska risken för överdiagnostisering och onödiga operationer. Samtidigt utvecklas ständigt nya diagnostiska verktyg som snabbt måste anammas av svensk sjukvård. Vi Moderater vill att region Kalmar län ska ligga i framkant när det gäller att bekämpa prostatacancer. Nu tar vi första steget mot detta!


Malin Sjölander (M), oppositionsråd
 
 
Prostataförbundet i Tjust bjöd in Malin Sjölander till talare på fars dag. Där lyfte hon just att bättre tester och vård räddar fler liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar