fredag 19 oktober 2018

Länsunionens budget – ”mycket snack men lite verkstad”


Den nya landstingsmajoriteten ”Länsunionen”, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, har idag presenterat sitt budgetförslag för 2019-. En nådig lunta med mycket text, men få konkreta besked gällande tidsperspektiv och genomförande. Moderaterna och Kristdemokraterna återkommer inom kort med sitt gemensamma budgetförslag.
 
 

-     Resultatet av Centerns och Liberalernas förhandlingar med socialdemokraterna verkar uteslutande ha resulterat i utredningar, redovisningar av förslag och strategier istället för konkreta och tidssatta uppdrag. Faran är att Kalmar läns befolkning får vänta i ytterligare fyra år på kortare vårdköer, mindre kostnader för bemanningsbolag, effektiviseringar till följd av digitalisering och en ekonomi som ger sjukvården rätt förutsättningar, säger Malin Sjölander (M) vice ordförande i regionstyrelsen.

-     Det är ändå positivt att majoritetens budget understryker att man vill delta i landsbygdsutvecklingen och jobba för bättre företagsklimat; de nya majoritetspartierna har haft viss framgång när man förhandlat om formuleringarna. Men det är tyvärr fattigt med konkreta förslag på hur det faktiskt ska gå till och vilka mål som gäller, kommenterar Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i nämnden för regional utveckling.

-     Flera borgerliga idéer har fått genomsyra majoritetsbudgeten, men tidsramar samt skarpa åtgärder för hur exempelvis övertidsberget och de skenande kostnaderna för hyrpersonal faktiskt ska tas itu med saknas, fortsätter Carl Dahlin (M), vice ordförande i personaldelegationen.

-     Det är glädjande att se att majoriteten vill satsa på effektivare BUP-utredningar, men tillgängligheten i första kontakten för barn och ungdomar med psykisk ohälsa behöver också förstärkas. Det måste bli enklare att komma i kontakt med vården när man mår psykiskt dåligt, avslutar Jonas Lövgren (M), vice ordförande i beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar