söndag 2 september 2018

Bättre folkhälsa ger friskare befolkning

Genom att skapa en bättre folkhälsa får vårt län en friskare befolkning och sjukvården kan fokusera på de med störst behov av sjukvård. Förr bidrog landstinget ekonomiskt till kommunernas folkhälsoarbete och bistod med samordnare som höll ihop folkhälsoarbetet på länsnivå. Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet tog bort detta redan 2009. Vi moderater vill återinföra denna samordnande roll som tillsammans med föreningslivet och ideella krafter återigen kan sätta fokus på en bättre folkhälsa i hela länet. Det är ingen hemlighet att fysisk aktivitet främjar folkhälsan i alla åldrar, ung som gammal. Det är också välkänt att fysisk träning är bra även för vår mentala hälsa. En lättare fysisk aktivitet räcker för att motverka depression, psykisk ohälsa, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Fysiska aktiviteter kan till exempel handla om raska promenader, trädgårdsarbete och vanligt friluftsliv. Mer fysisk aktivitet för äldre kan motverka fall och benbrott. För yngre kan det på längre sikt motverka till exempel högt blodtryck, diabetes och demens senare i livet. Landstinget behöver därför samarbeta mer med kommunerna för att uppnå mer rörelse och idrott i skolorna, men också kring de äldres rörelse och sociala aktiviteter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar