fredag 31 augusti 2018

Så vill vi gynna småföretagen och tillväxten i länet

– Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Vi vill att landstinget bygger upp en regional företagsinkubator där småföretag kan utvecklas, växa och anställa fler medarbetare, säger Pär-Gustav Johansson (M)vid ett besök på företaget Nybrotoffeln.

Bakgrunden är att landstinget blir en region med ansvar för regional utveckling. Enda sättet att långsiktigt och hållbart skapa större offentligt resurser är att driva en politik för ett bättre företagsklimat. Då blir det fler som jobbar och betalar skatt.
– Den nya regionen måste ta ledning och ett övergripande ansvar för att tillsammans med kommunerna stärka företagsklimatet i hela länet. Därför vill vi också inrätta ett näringslivsråd, där till exempel företrädare för de gröna näringarna, tillverkningsindustrin och besöksnäringen sitter med, säger Malin Sjölander (M)

Nybrotoffeln är ett av de företag utanför Kalmar kommun som fått möjlighet att i delta i Kalmar Science Parks inkubatorverksamhet.
– Det är det bästa beslutet jag tagit för att utveckla mitt företag, säger ägaren Margit Kovac.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar