måndag 6 augusti 2018

Rätt vård på rätt plats

Allt färre patienter vårdas idag inne på sjukhusen. Många patienter mår bra av att kunna vårdas i hemmet istället för på sjukhuset. Samtidigt har många vårdplatser stängts, vilket riskerar leda till överbeläggningar och en pressad personalsituation. Följden blir ofta långa väntetider på akuten och långa vårdköer till behandling. Risken finns också att man bli vårdad på fel avdelning av fel kompetens eller blir hemskickad förtidigt. Detta riskerar att försämra patientsäkerheten. Vi moderater anser att alla som behöver det ska få en vårdplats och att ingen ska kunna nekas sjukhusvård på grund av brist på vårdplatser.
 
 
Lennart Hellström (M)
Eila Medin (M)
Magdalena Lidestam (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar