torsdag 9 augusti 2018

Länet behöver cancercentrum

Vi moderater vill förstärka cancervården genom att inrätta cancercentrum i Västervik och Kalmar. Detta gör att kompetensen kring cancervården kan samlas och samordnas på ett bättre och mer effektivt sätt. Det gör att du som patient får en tydlig tillhörighet och kan bättre skyddas från livsfarliga smittor under hela din behandling.

Elin Landerdahl (M)
Kaj Holst (M)
Marie Nicholson (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar