onsdag 1 augusti 2018

Hyrpersonalen måste minskas

Sjukvården måste minimera behovet av hyrpersonal så alla kan få en fast vårdkontakt och en god kontinuitet. Vi vill göra stora satsningar på sjukvårdspersonalen så som bättre arbetstider, vidareutbildning, nya karriärvägar, högre löner, bättre arbetsmiljö och minskad byråkrati och administration. Den tystnadskultur som idag råder inom landstinget måste få ett slut omedelbart. Både personalen och patienterna tjänar på moderat sjukvårdspolitik.


Claes Wetterström (M)

Henrik Yngvesson (M)

Magdalena Lidestam (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar