lördag 4 augusti 2018

Ambulanssjukvården kan förbättras

Vi moderater vill förbättra ambulanssjukvården genom att införa så kallade bedömningsbilar för att du ska kunna känna dig trygg oavsett var i länet du bor. Vi vill också att du ska kunna få hjälp och vård i hemmet eller på vårdcentralen i första hand och när du behöver sjukhusvård ska du få det. Detta skapar trygghet och enkelhet för patienten som också slipper långa resor i onödan.

Anders Svensson, Träthult
Elin Landerdahl, Västervik

Eddie Forsman, Borgholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar