måndag 30 juli 2018

1177 behöver en digital utveckling

Vi alla lever idag i en väl utvecklad digital värld som börjar bli mer och mer inriktad på 24-timmarskontakter med exempelvis butiker och banker. Överallt ser vi denna digitala 24-timmarservice, utom i sjukvården. Den håller inte jämn takt med samhällsutvecklingen i övrigt.
 
Vi moderater vill att landstinget ska ligga i framkant när det gäller digitala tjänster och hjälpmedel. Till exempel vill vi införa möjligheterna att chatta med sjukvårdsrådgivningen (1177) dygnet runt och att patienterna ska kunna erbjudas vissa återbesök webbaserat, om man så vill det.
 
Vi vill dessutom korta väntetiderna för sjukvårdsrådgivningen.
 
 
Carl Dahlin (M)
Henrik Yngvesson (M)
Claes Wetterström (M)

torsdag 26 juli 2018

Vid ofärd ingen välfärd


För ett par veckor sedan delades det ut en nyutgåva av 1960-talets ”Om kriget kommer” till alla svenska hushåll. Efter 1996 års försvarsbeslut skrotades civilförsvaret och alla beredskapslager avvecklades. Försvaret gick ned på sparlåga och Hemvärnet reducerades från planerat 120 000 man till 25 000 soldater.

Nu har det visat sig att ”Den eviga freden” var en stilla förhoppning och en stillsam upprustning av totalförsvaret har inletts. Totalförsvar kan beskrivas som ett militärt försvar och ett civilt försvar som i krigstid ska fungera som en enhet. Samhället är beroende av ett robust totalförsvar för att vid höjd beredskap och ytterst vid krig kunna skydda sin befolkning och leverera en militär förmåga.

För att hantera hot och kriser behöver vi, alla medborgare och institutioner, utveckla ett nytt totalförsvarstänkande och en ny säkerhetsstruktur.

Med anledning av detta är det högintressant att se vilka åtgärder som Landstinget i Kalmar län har vidtagit. I förordning 2006:637 står:
8 § Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Detta har inte skett de senaste mandatperioderna vilket är allvarligt.
Vi, som förtroendevalda, har aldrig fått utbildning och inte heller övat! Detta gäller även merparten av Landstingets anställda!
Landstingsstyrelsen har, som krisledningsnämnd, det övergripande ansvaret i dessa frågor och bör givetvis ge löpande information kring aktuell status samt hur man ämnar utveckla totalförsvaret. Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde samt planeringen för höjd beredskap som genomförs, måste även Landstinget i Kalmar län följa gällande överenskommelse med staten. För detta arbete får Landstinget statlig ersättning enl lag 2006:544!
Dessutom, med tanke på det extrema läget i delar av landet, borde det vara en väckarklocka för den styrande majoriteten i Landstinget men även för oss i Alliansen! Det är alltid bättre att förekomma än förekommas!Kaj Holst (M)
Monica Ljungdahl (M)
Ledamöter i Landstingsstyrelsen
Landstinget i Kalmar län