tisdag 26 juni 2018

En hoppfull framtid för sjukvården


Vi moderater möter nu valrörelsen 2018 med stor tillförsikt. Vi har lösningarna på många av sjukvårdens problem. Sjukvården ska vara nära och tillgänglig när du behöver den. Den måste också vara effektiv och göra rätt saker så att vi får så mycket vård som möjligt för de skattekronor vi alla betalar. Därför behövs vi moderater som kan ta ansvar för en god ekonomisk utveckling som kan ge vården en trygg framtid.
 

Idag fortsätter kostnaderna för hyrpersonalen att öka. Vi moderater vill sätta stopp för dessa kostnadsökningar. Det vill vi göra genom att låta de pengar som idag går till hyrpersonal istället gå till stora satsningar på sjukvårdspersonalen och på åtgärder som till exempel bättre arbetstider, vidareutbildning, nya karriärvägar, högre löner, bättre arbetsmiljö och minskad byråkrati och administration. Vi vill göra det attraktivt och intressant att jobba för landstinget istället för ett hyrbolag. Därför måste mervärden skapas i att vara anställd hos landstinget.
 

Idag växer vårdköerna till orimliga proportioner. I Kalmar län har de ökat så om man ställer alla som väntar på vård på ett långt led sträcker det sig från Kalmar till Riga. Detta är helt oacceptabelt. Vi moderater vill återigen sätta stopp för orimliga vårdköer. Det vill vi göra genom att införa en tredubblad nationell kömiljard, för det var när socialdemokraterna tog bort kömiljarden som vårdköerna återigen började växa. Om man jämför köerna I december 2014 och december 2017 så har de femdubblats i Kalmar län. 

Vi ser idag att ekonomin för sjukvården i länet håller på att krascha. Vi vill återupprätta en god ekonomisk utveckling och i det avseendet måste sjukvården få de pengar de behöver för att kunna klara av att ge alla som behöver det vård. Mellan 2014 och 2017 har sjukvården gjort ett underskott på hela 526 miljoner kronor. Detta är en helt ansvarslös ekonomisk politik och kommer drabba sjukvården negativt om inte denna underfinansiering blir löst. Vi vill trygga sjukvårdens ekonomi genom att se till att hyrläkarkostnaderna minskar, få en effektivare administration så rätt personal gör rätt saker, så att läkare träffar fler patienter istället för att ägna tiden åt sådant någon annan kan göra. Vi måste också skynda på digitaliseringen av vården och inte slösa med de pengar som går till allt annat än just sjukvården. Vi måste vara sparsamma, men satsa på rätt saker vid rätt tillfälle.
 
Din röst i valet i höst är viktig. Du kan förändra. Vi är Kalmar läns sjukvårdsparti, vi är din röst för en hoppfull framtid för länets sjukvård.
 

Malin Sjölander (M)

Oppositionsråd

Landstinget i Kalmar län

torsdag 21 juni 2018

Cellprovskontroller över 65 år

På fullmäktige häromveckan fick vår ledamot Tuulikki Åkesson avslag på sin motion om att vårt landsting borde införa cellprovskontroller för kvinnor över 65 år. Tidigare i veckan lämnade hon in en debattartikel kring ämnet. Se nedan.Rapporter visar att livmoderhalscancer har ökat kraftigt i flera län, så även i Kalmar län, de senaste åren. Livmoderhalscancer är en cancerform som kan drabba kvinnor oavsett ålder, men tack vare den gynekologiska cellprovtagningen är det bara en tredjedel får livmoderhalscancer. Det är enkelt att förstå vilken nytta cellprovtagningen gör jämfört om den inte hade erbjudits alls. Genom förebyggande insatser kan sjukdomen upptäckas i tidigare stadier, vilket gör att fler blir friska.

I Kalmar län erbjuds cellprovtagning till alla kvinnor mellan 23 och 65 år. För kvinnor mellan 51 och 65 år erbjuds cellprovtagning vart femte år, därefter kallas man inte till kontroll. Befolkningen i Sverige blir allt äldre och Kalmar län tillhör ett av de län med äldst befolkning. En befolkning som både blir äldre och friskare är en utmaning för hela vår välfärd.

I syfte att förebygga sjukdomen samt undvika ökad belastning inom sjukvården bör även kvinnor över 65 år få möjligheten att göra cellprovtagning. Detta är en förhållandevis enkel och kostnadseffektiv provtagning som kan innebära besparande av resurser men framför allt lidande eller i värsta fall ett liv.

Därför valde jag att lämna in en motion om att landstinget i Kalmar län ska införa möjligheten för kvinnor 65 till 70 år att erbjudas gynekologisk cellprovskontroll. Dessvärre biföll inte den rödgröna majoriteten motionen vid landstingsfullmäktige häromveckan. De menar på att sannolikheten är liten att hitta en livmoderhalscancer senare om man fram till dess har haft normala prover.

I rapporten kan man läsa att ökningen av livmoderhalscancer inte var så kraftig i Region Skåne, där kallar de kvinnor till kontroll upp till 70 år. Vilket kan tyda på att det ger en positiv effekt av att kalla kvinnor över 65 år.  Någonting som jag anser att landstinget i Kalmar län bör införa för våra kvinnor, då även kontroller i högre åldrar räddar liv.Tuulikki Åkesson (M)
Ledamot Folkhälsoutskottet
Landstinget i Kalmar län

måndag 18 juni 2018

Delårsrapporten


På landstingsstyrelsen häromveckan redovisades delårsrapporten.

Listan över förbättringsområden kan göras lång. Köerna till 1177, BUP och till vården generellt sätt blir bara längre och längre. Men även kostnaderna för vår hyrbemanning ökar. Förra året var kostnaden 160 miljoner kronor, prognosen visar att den siffran är uppe i 200 miljoner kronor om ingenting förändras. Totalt sätt så ligger samtliga förvaltningar på ett underskott närmare 300 miljoner kronor i år.

Vårt landsting framhävs ofta som Socialdemokraternas skyltfönster, att vården här är fantastisk på många sätt. Det är den också, men det är samtidigt mycket som oroar. Utvecklingen är på väg i fel riktning och vår rödgröna majoritet tar inte ansvar, varken vad gäller patientsäkerheten eller rekrytera/behålla personal.

Vårt landsting behöver ett skifte, det är nu dags för oss i Alliansen att ta över de rödgröna.