lördag 23 december 2017

Motion om intraprenader

Tidigare i veckan lämnade Malin Sjölander in en motion om att intraprenader ökar kvalitet, tillgänglighet och förbättra villkoren för personalen. Läs motionen i sin helhet nedan.


Intraprenad är en alternativ driftsform som prövats inom flera landsting. Med en ökad frihet för personalen har denna organisationsform, för många verksamheter som prövat den, inneburit ett lyft främst för kvalitetsutvecklingsarbetet, som till exempel i Burträsk där vårdcentralen drevs under lång tid som intraprenad.

Intraprenad ska inte förväxlas med entreprenad. Som intraprenad är man inte ett helt fristående företag utan man arbetar under något som skulle kunna kallas företagsliknande former, men fortfarande inom landstingets verksamhet. Genom ett avtal direkt med de styrande inom landstinget får den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka inriktningen av verksamheten. Man kan säga att det är verksamhet inom offentlig förvaltning som på uppdrag bedrivs självständigt av en grupp anställda.

När vi Moderater varit ute i verksamheterna och pratat med personal har vi fångat upp en vilja och drivkraft att få jobba mer självständigt. Med intraprenader får personalen stort inflytande över sin arbetsplats.

En utveckling av det interna teamarbetet kan leda till helt nya arbetssätt och eftersom resurserna stannar inom verksamheten finns en tydligare morot till att ständigt förbättra rutiner och arbetsprocesser. Inom kommunala verksamheter är de effekterna mycket tydliga.

Intraprenader innebär en högre grad av självbestämmande och därmed ett ökat entreprenörstänkande som kan leda till många positiva fördelar för verksamheterna som är intresserade av denna alternativa driftsform. Medarbetare och chefer kan korta beslutsvägarna och få frihet i att pröva nya metoder och arbetssätt som kan leda till ökad effektivisering och bättre kvalitetsutveckling. Landstinget i Kalmar län bör utreda vilka förutsättningarna är för intraprenader och vilket intresse bland personalen som finns.

Utifrån detta vill jag föreslå landstingsfullmäktige besluta
 
 
att Landstinget i Kalmar län undersöker om medarbetarna är intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad

att Landstinget i Kalmar län erbjuder intresserade medarbetare utbildning om hur man startar och driver en intraprenad

att Om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Landstinget i Kalmar län ta fram nödvändiga underlag och underlätta för denna driftsform

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar