onsdag 1 mars 2017

Vi stannar i Alliansen.

Anders Henriksson (Landstingsstyrelsens ordförande) har skrivit en insändare där han ställer två frågor till vårt oppositionsråd, "Hur tänker Moderaterna i landstinget? Kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet om de skulle bli vågmästare?"

Svaret som vi skickade in ser ni nedan. Hela vår moderata fullmäktigegrupp står bakom svaret. 


"Insändare
Svar till Anders Henriksson (S). Vi moderater vill vara tydliga i vårt förhållningssätt till övriga partier i landstingsfullmäktige i Kalmar län.

M är en del av ett mycket framgångsrikt allianssamarbete med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Detta samarbete ska fortsätta! Vi har under ett antal år lämnat in fullvärdiga gemensamma budgetar till landstingsfullmäktige, vilket visar på ledarskap och stort ansvarstagande för sjukvården.

Vi kommer arbeta för att Alliansen ska få en egen majoritet i valet 2018. Något annat är otänkbart för oss. Därför kommer vi inte att samarbeta med Sverigedemokraterna, SD, i landstinget. Vi kan däremot inte förhindra om SD väljer att rösta på våra och Alliansens förslag och budget lika lite som S kan hindra att de röstar på deras förslag.

Att flytta fokus från människors problem i vardagen till olika maktteorier är en socialdemokratisk strategi för att fly från det politiska ansvaret för sjukvårdens problem. Anders Henriksson undviker att säga vad han ska göra år växande vårdköer, stängda vårdplatser, stor personalbrist och allt sämre ekonomi. Om han ägnade lika mycket tid till dessa problem som till sina maktteorier skulle många problem för patienterna kunna lösas enklare."