tisdag 29 november 2016

Motion om prostatacancer

Idag lämnade vårt oppositionsråd Malin Sjölander in en motion om prostatacancer. Ni kan läsa den här nedan.Nytt arbetssätt kring PSA-tester


Varje år insjuknar ca 10 000 män i olika åldrar i prostatacancer. Lika många lever med sjukdomen under lång tid. I Kalmar län insjuknar ungefär 300 män varje år. Det är den cancerform som dödar flest, och som skiljer mest i dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper. Man kan också se att överdödlighet i prostatacancer hänger ihop med bristande provtagning.

Prostatacancer upptäcks oftast vid symptom, till exempel i urinblåsan, men en hel del upptäcks vid hälsoundersökningar. År 2004 upptäcktes 29 procent vid hälsoundersökningar, år 2015 51 procent. Tyvärr ligger både Västerviks och Kalmar sjukhus under rikssnittet när det gäller upptäckt vid hälsoundersökningar. Att tidigt hitta cancer är en vinst för patienten som generellt får en bättre prognos, men även för landstinget som kan behandla cancern mer kostnadseffektivt. Inom vissa cancersjukdomar finns idag screeningprogram, t ex för bröstcancer och för livmoderhalscancer. Idag väljer Socialstyrelsen att inte gå ut med en allmän uppmaning till screeningprogram för prostatacancer för att proverna inte är entydiga och att många prostatacancrar inte ska behandlas eftersom de är långsamväxande.

Men det finns andra vägar att gå. I Värmland har man, som första landsting i landet, påbörjat ett arbete med att göra ett allmänt utskick till utvalda årskullar (födda 1945, 1955 och 1965 under år 2015) för att öka kunskapen om PSA-provet. Alla som läst broschyren och uppger att de förstått informationen kan sen få göra ett prov. Om något skulle se misstänkt ut får de komma till läkare. Detsamma gäller de som uppvisar symptom eller som har sjukdomen i nära släkt. En av fördelarna med detta är att fler får information och möjlighet att testa sig och vården blir mer jämlik. På detta sätt kan man nå en målgrupp med äldre män. Man kan i Värmland se att antalet PSA-prov ökat med 70 procent efter att projektet, som idag permanentats, startade.

 
 
Jag vill med anledning av detta yrka:
 
Att Kalmar län utreder möjligheten att införa ett arbetssätt kring prostatacancer som innebär att män i utvalda åldersgrupper informeras och ges möjlighet att utföra ett PSA-test.


 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar