onsdag 7 september 2016

Debattartikel - S ger vård till färre

Beskedet att 80 vårdplatser på länets sjukhus inte ska öppna förrän i november får mig att undra hur framtiden ser ut för våra tre sjukhus. Vad har förändrats i november som gör det möjligt att öppna då? Jag befarar att detta kommer att bli en permanent lösning, då underskotten för hälso- och sjukvården är stora och ledningen verkar inte ha någon plan för att inom överskådlig tid lösa detta. När Jessica Rydell (MP) som är ansvarig politiker i majoriteten säger att hon tror att antalet vårdplatser kraftigt kan minska i Kalmar län så blir jag ännu mer orolig.

I februari skrev jag en interpellation till Lena Segerberg (S) om att verksamhetsplanen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen angav att 60 tjänster per år skulle avvecklas under tre år, totalt 180 tjänster. En av mina frågor var vilka 180 tjänster som (S) vill ta bort och vilka avdelningar som drabbas? Hennes svar till mig var att man nu skulle bromsa kostnaderna genom att utveckla ”morgondagens sjukvård”, minska antalet arbetade timmar genom effektiviseringar. Och visst behöver sjukvården utvecklas men det verkar orimligt att ”morgondagens sjukvård” kommer att kunna utvecklas under de två månader som återstår innan november!

Och varför är det 25 procent av vårdplatserna i Västervik, men 13 procent i hela länet som inte behövs? Borde man inte utveckla ”morgondagens sjukvård” i hela länet? Och hur blir vården mer jämlik när förändringarna är så olika? Nej, strategin från majoriteten verkar vara att måla upp en bild av att det finns överkapacitet av vårdplatser i länet och som ska rättas till genom en snabb nedläggning. Detta rimmar illa med att socialdemokraterna i sin nationella valkampanj lovade fler vårdplatser.

När majoriteten väljer att inte göra konsekvensanalyser eller föra samtal med berörda fackföreningar eller dialog med den personal som ska byta arbetsplatser och arbetsuppgifter från ena dagen till nästa blir jag riktigt orolig. Detta är ingen bra arbetsmiljö och det kan leda till att ännu fler väljer att sluta och landstinget måste använda bemanningsföretag i större omfattning.

De senaste dagarna har många framfört förslag om en bättre personalpolitik i media och vi måste tillsammans hitta bra lösningar som ger oss en trygg och säker vård i hela länet även i framtiden.
Nya Moderaterna ser lösningar i att landstinget ökar sin attraktivitet som arbetsgivare, arbetar aktivt med rekryteringen, växla hyrpersonal mot fasta anställningar, göra arbetsmiljön lyssnande, delaktig och kompetensutvecklande. Det behövs också en bättre arbetsmarknad för de som valt vårdyrket bland annat genom att utveckla vårdvalet så fler kan vara med och bidra. Vi kommer i opposition att fortsätta arbeta med lösningar på vårdens utmaningar.

Socialdemokraternas avvecklingspolitik kommer att leda till att färre patienter får vård och det kan vi inte acceptera!

Malin Sjölander (M) Oppositionsråd
Landstinget i Kalmar län