onsdag 24 februari 2016

Motion ang. uteblivna besök


Monica Ljungdahl lämnade idag in en motion i samband med att hennes interpellation togs upp på Landstingsfullmäktige. En otroligt viktig fråga, både ekonomiskt och att patienter får stå i långa köer. Se nedan för den fullständiga motionen.


"Allt fler landsting har börjat uppmärksamma de kostnader som är förenade med uteblivna patientbesök, alltså de besök där patienten inte avbokar eller ändrar tiden. I till exempel Region Skåne kostar uteblivna patientbesök drygt 309 Mkr, enligt en av deras egna revisionsrapporter. Detta har blivit ett stort problem inom svensk sjukvård och flera landsting vittnar nu om de miljonbelopp som går upp i rök på grund av obetänksamt slarv.


När sådant uteblivit besök sker blir patienten debiterad den patientavgift som annars skulle tas ut. Vad man kanske inte då funderar över är att kostnaderna för det uteblivna besöket är så otroligt mycket mer än en patientavgift. I själva verket kan det kosta upp emot flera hundra tusen kronor, speciellt om det är en kvalificerad operationstid det handlar om. Där står utrustning, lokal och personal utan arbetsuppgifter, vilket ökar stressen hos personalen och försämrar därmed arbetsmiljön. Samtidigt står någon annan patient på väntelistan och för de patienter som väntar blir det ett onödigt långt lidande. Denna fråga kan omöjligen accepteras och gå beslutsfattandet förbi utan åtgärder. Det borde även vara rimligt att diskutera om straffavgifterna för uteblivna besök skulle kunna vara högre för att signalsystemet ska bli tydligare, att detta resursslöseri är oacceptabelt.

Jag vill med anledning av detta yrka:
 
 
Att – landstingsdirektören får i uppdrag att utreda införande av höjningar av patientavgiften för uteblivna besök inom sjukvården i Landstinget i Kalmar län. "


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar