onsdag 24 februari 2016

Interpellation ang. sommarstängning av hälsocentraler

Eddie Forsman ställde idag en interpellation till Jessica Rydell (MP) om sommarstängningen av hälsocentralerna på Öland.


Ölands befolkning mer än fördubblas på somrarna. Norra Öland blir i storlek med Kalmar och södra Öland i storlek med Västervik. Trots detta väljer landstinget att stänga ned hälsocentralen i Mörbylånga. Den kommer att stängas under åtta veckor i sommar, orsaken sägs vara läkar- och platsbrist.

Öland är attraktiv semesterort, många läkare och sjuksköterskor skulle nog kunna tänka sig att ta med sig familjen till ön för en skön sommar där de samtidigt kan möjliggöra semester kombinerat med arbete. Denna tes skulle vara möjligt att stämma av om öns hälsocentraler fick möjlighet att själva annonsera efter personal under sommaren, något de av landstingsledningen inte får.

Faran är att akuten i Kalmar under denna period får ännu fler patienter som egentligen skulle ha uppsökt primärvården.
 
"Det är inte okej att av primärvården att lasta över sådana kostnader och patienter till akuten. Det är inte så vi vill organisera vår sjukvård i länet. Vi måste blir mer effektiva och förnuftiga än så." - Eddie Forsman


Under debatten backade den politiska majoriteten från detta och väljer att istället reducera verksamheten under en kortare period. Men hur mycket den kommer att reduceras, det vet vi inte i dagsläget säger Jessica Rydell (MP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar