onsdag 24 februari 2016

Interpellation ang. sommarstängning av hälsocentraler

Eddie Forsman ställde idag en interpellation till Jessica Rydell (MP) om sommarstängningen av hälsocentralerna på Öland.


Ölands befolkning mer än fördubblas på somrarna. Norra Öland blir i storlek med Kalmar och södra Öland i storlek med Västervik. Trots detta väljer landstinget att stänga ned hälsocentralen i Mörbylånga. Den kommer att stängas under åtta veckor i sommar, orsaken sägs vara läkar- och platsbrist.

Öland är attraktiv semesterort, många läkare och sjuksköterskor skulle nog kunna tänka sig att ta med sig familjen till ön för en skön sommar där de samtidigt kan möjliggöra semester kombinerat med arbete. Denna tes skulle vara möjligt att stämma av om öns hälsocentraler fick möjlighet att själva annonsera efter personal under sommaren, något de av landstingsledningen inte får.

Faran är att akuten i Kalmar under denna period får ännu fler patienter som egentligen skulle ha uppsökt primärvården.
 
"Det är inte okej att av primärvården att lasta över sådana kostnader och patienter till akuten. Det är inte så vi vill organisera vår sjukvård i länet. Vi måste blir mer effektiva och förnuftiga än så." - Eddie Forsman


Under debatten backade den politiska majoriteten från detta och väljer att istället reducera verksamheten under en kortare period. Men hur mycket den kommer att reduceras, det vet vi inte i dagsläget säger Jessica Rydell (MP).

Motion ang. uteblivna besök


Monica Ljungdahl lämnade idag in en motion i samband med att hennes interpellation togs upp på Landstingsfullmäktige. En otroligt viktig fråga, både ekonomiskt och att patienter får stå i långa köer. Se nedan för den fullständiga motionen.


"Allt fler landsting har börjat uppmärksamma de kostnader som är förenade med uteblivna patientbesök, alltså de besök där patienten inte avbokar eller ändrar tiden. I till exempel Region Skåne kostar uteblivna patientbesök drygt 309 Mkr, enligt en av deras egna revisionsrapporter. Detta har blivit ett stort problem inom svensk sjukvård och flera landsting vittnar nu om de miljonbelopp som går upp i rök på grund av obetänksamt slarv.


När sådant uteblivit besök sker blir patienten debiterad den patientavgift som annars skulle tas ut. Vad man kanske inte då funderar över är att kostnaderna för det uteblivna besöket är så otroligt mycket mer än en patientavgift. I själva verket kan det kosta upp emot flera hundra tusen kronor, speciellt om det är en kvalificerad operationstid det handlar om. Där står utrustning, lokal och personal utan arbetsuppgifter, vilket ökar stressen hos personalen och försämrar därmed arbetsmiljön. Samtidigt står någon annan patient på väntelistan och för de patienter som väntar blir det ett onödigt långt lidande. Denna fråga kan omöjligen accepteras och gå beslutsfattandet förbi utan åtgärder. Det borde även vara rimligt att diskutera om straffavgifterna för uteblivna besök skulle kunna vara högre för att signalsystemet ska bli tydligare, att detta resursslöseri är oacceptabelt.

Jag vill med anledning av detta yrka:
 
 
Att – landstingsdirektören får i uppdrag att utreda införande av höjningar av patientavgiften för uteblivna besök inom sjukvården i Landstinget i Kalmar län. "


Ett historiskt regionbeslut


"Genom att skapa region Kalmar län kommer vi att kunna agera med större kraft och bli en starkare samverkanspartner för näringsliv, kommuner, länsstyrelse, övriga myndigheter och samhällsaktörer."


Idag har vi landstingsfullmäktige på Rock City i Hultsfred och samtliga partier ställde sig bakom att lämna in en ansökan till regeringen att bilda en ny region. Avsikten är att landstinget från och med år 2019 ska ta över det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet i Kalmar län.

 

Besök av vår partiledare

Malin Sjölander besökte igår, tillsammans med vår partiledare Anna Kinberg Batra, Länssjukhuset i Kalmar. Anna var imponerad över hur man arbetar aktivt med att få fler asylsökande i jobb genom att kombinera språkstudier och praktik i vården. En motion som skrevs av vår Kaj Holst.
22 läkare, 11 tandläkare, 10 sjuksköterskor och 8 laboratorieassistenter har landstinget vaskat fram hittills. Men många av dem väntar fortfarande på sin svenska legitimation. Här finns frågor för politikerna att ta tag i, menade landstingscheferna. Anna Kinberg Batra tog med sig frågorna till Stockholm.


tisdag 16 februari 2016

Tisdag den 16 februari.

Vårt oppositionsråd Malin Sjölander har bloggat.

Idag har jag haft en bra och intensiv dag. Inga politiska möten inbokade, så vi har varit på verksamhetsbesök på räddningstjänsten i Västervik och bland annat träffat ambulanschef Melker Engström. Precis när vi kom till stationen i morse rådde febril aktivitet, alla var på väg ut på larm – en lastbil hade åkt av Skramstadbron i Gamleby. Vi fick verkligen se hur det kan vara när larmet går, extrapersonal fick ringas in och efter en stund var alla på plats. Vilket engagemang från personalen, som kommer in hemifrån på så kort varsel. Och det är det engagemanget och den sammanhållning som råder som får arbetet att fungera så bra, trots stora påfrestningar, berättar Melker. Även här har man utmaningar kring bemanning, då främst sommartid. Semestern infaller ju när Västervik befolkas av så mycket mer människor än under vintern. Personalen vill vara ledig, men man har samtidigt en kraftigt ökad arbetsbelastning. Men man har också andra utmaningar. Nya tider ger nya sjukdomar och smittor som man måste lära sig hantera, och även inom ambulansen kan man stundtals uppleva en viss otrygghet vid vissa larm. I Västervik finns idag tre dygnet runt ambulanser, så vi hade också en diskussion om hur man får folk att förstå hur viktigt det är att de larm som ambulansen åker på verkligen är ”riktiga”.

På eftermiddagen har vi varit och kikat på äldremässan i Kalmar. Ett riktigt trevligt och viktigt evenemang. Många utställare, massor av besökare och underhållning varvat med föreläsningar. Här har besökarna kunnat uppleva Lill-Babs live, men också fått live-instruktioner i hur man använder 1177. Eller fått lära sig hur en av de nya kamerorna fungerar som man kan välja att ha i hemmet under natten om man inte vill att hemtjänsten ska besöka under natten. Smart och effektivt.

Ikväll ska vi träffa diabetesföreningen Kalmar-Öland. Det brukar vara välbesökta evenemang, med ett oerhört stort engagemang – och med stora kunskaper om sjukdomen diabetes och den moderna teknik som numera kan göra livet så mycket enklare och tryggare för en diabetiker. Det ska bli intressant att se hur de upplever att landstinget hänger med i den tekniska utvecklingen. Och hur det har gått med den medicinska fotvården som ju är så viktig för diabetiker. Under flera år har den varit ojämnt bemannad i länet, vilket inte är okej.

Ja, dagens tema kan man säga har varit teknisk utveckling, trygghet men allra mest – engagemang. För med ett engagemang för rätt sak så kan du uträtta stordåd!