torsdag 28 januari 2016

Äspölaboratoriet - verksamhetsbesök


Förra veckan var vår landstingsgrupp i Aspölaboratoriet vid SKB utan Oskarshamn.

Äspölaboratoriet
är ett delvis underjordiskt berglaboratorium vid SKB utanför Oskarshamn. Laboratoriet består av ett tunnelsystem på 460 meters djup, samt ett antal byggnader ovan jord. Anläggningen ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB. Deras uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, där Sverige faktiskt ligger i framkant. Någonting som vi kan vara stola över.

Sedan 1970-talet har SKB utvecklat en metod för att kunna hantera och förvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt under långa tidsrymder. Vi har bedrivit forskning och utveckling och vi har genomfört studier och undersökningar. Flera tekniska genombrott har skett under denna tid. Den metod de använder sig av innebär att bränslet läggs i kopparkapslar (se bild nedan) som omges av bentonitlera på cirka 500 meter ner i berget.

Just nu förbereder de sig för de delar av systemet som ska hantera inkapsling och slutförvaring av det använda kärnbränslet. Denna typ av avfall är det mest svårhanterliga och det måste isoleras i minst 100 000 år.


Efter informationen fick vi allesammans åka ner i laboratoriet, hela 450 meter ner i marken. Det var en riktigt häftig upplevelse tyckte vi nog alla. Där nere fick vi se hela processen som vi tidigare hade fått berättat för oss. Vi fick lite perspektiv över hur stor den här processen har varit och är, att den får ta lång tid.

Vi fick även ta med en souvenir hem, vatten från 450 meters djup. Det är en mycket speciell smak, svårt att sätta ord på men det smakar berg.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar