torsdag 22 december 2016

God jul

God jul och gott nytt år önskar Malin Sjölander, oppositionsråd, tillsammans med staben,
Pär-Gustav Johansson, Jonas Lövgren och Elin Landerdahl


Landstingsnytt

Nu är äntligen nummer 2 av Landstingsnytt ute. Klicka på bilderna för att kunna läsa.


måndag 5 december 2016

Vården måste ställas om.

Vårt oppositionsråd Malin Sjölander har skrivit, tillsammans med övriga råd i Alliansen, en debattartikel."Den rödgröna majoritetens budget och landstingsplan är det tunnaste och idéfattigaste på många år. Det är extra allvarligt att majoriteten i sitt viktigaste styrdokument helt blundar för den stora omställning vi beskriver ovan.

I vårt budgetförslag fokuserade vi på omställningen. Mycket av den vård som utförs på länets tre sjukhus behöver i framtiden utföras av primärvården på hemorten, eller i patientens eget hem, i samverkan med den kommunala hemsjukvården.

Primärvården i länet är dåligt rustad för detta på grund av tre huvudorsaker:

Pengarna. Vi ville satsa 19 miljoner mer än majoriteten på ökade anslag, förebyggande hälsoundersökningar och folkhälsoarbete. Primärvården har utan någon egentlig strategi fått överta allt fler uppgifter från sjukhusen utan medföljande finansiering. Resursökningen majoriteten avsätter är inte tillräcklig för den överbelastade organisationen, eller för den nödvändiga omställningen.

Bemanningsproblemen. De är särskilt svåra på offentliga hälsocentraler på mindre orter. Vi ville satsa elva miljoner mer än majoriteten på förbättrade arbetsvillkor. De rödgröna är ogint inställda till privata utförare men har samtidigt låtit kostnaderna för hyrbemanning stiga i höjden – en överföring av skattepengar till privata företag av gigantiska mått. Vi ville ta en del av merkostnaderna för hyrpersonal och satsa på att göra landstinget mer attraktivt som arbetsgivare.

Konkurrenssituationen. En patient som går till en privat hälsocentral i Kalmar län diskrimineras, en orättvisa som majoriteten vägrar att rätta till. Landstinget lägger mindre pengar per patient i den privat utförda primärvården än i den offentligt utförda, eftersom man subventionerar sina egna hälsocentraler genom att täcka deras förluster i efterskott. Och förluster gör de, ungefär 40 miljoner bara under förra året.

Ändå stretar våra privata hälsocentraler på, med nöjdare patienter och bättre läkarkontinuitet än de offentliga. Men så länge orättvisan fortgår vågar inte någon öppna ny läkarmottagning i länet, och på sikt riskerar vi att privata utförare lägger ner. Vi ville rätta till det här genom att ge de privata hälsocentralerna motsvarande summa som landstinget subventionerar sina egna hälsocentraler med. Så gör man på andra håll i landet.

Landstingsmajoriteten hade chansen att bifalla våra förslag under fullmäktige men tog den inte. Nu förlorar länet värdefull tid för den nödvändiga omställning sjukvården måste gå igenom för att klara sitt uppdrag i framtiden."
 

tisdag 29 november 2016

Motion om prostatacancer

Idag lämnade vårt oppositionsråd Malin Sjölander in en motion om prostatacancer. Ni kan läsa den här nedan.Nytt arbetssätt kring PSA-tester


Varje år insjuknar ca 10 000 män i olika åldrar i prostatacancer. Lika många lever med sjukdomen under lång tid. I Kalmar län insjuknar ungefär 300 män varje år. Det är den cancerform som dödar flest, och som skiljer mest i dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper. Man kan också se att överdödlighet i prostatacancer hänger ihop med bristande provtagning.

Prostatacancer upptäcks oftast vid symptom, till exempel i urinblåsan, men en hel del upptäcks vid hälsoundersökningar. År 2004 upptäcktes 29 procent vid hälsoundersökningar, år 2015 51 procent. Tyvärr ligger både Västerviks och Kalmar sjukhus under rikssnittet när det gäller upptäckt vid hälsoundersökningar. Att tidigt hitta cancer är en vinst för patienten som generellt får en bättre prognos, men även för landstinget som kan behandla cancern mer kostnadseffektivt. Inom vissa cancersjukdomar finns idag screeningprogram, t ex för bröstcancer och för livmoderhalscancer. Idag väljer Socialstyrelsen att inte gå ut med en allmän uppmaning till screeningprogram för prostatacancer för att proverna inte är entydiga och att många prostatacancrar inte ska behandlas eftersom de är långsamväxande.

Men det finns andra vägar att gå. I Värmland har man, som första landsting i landet, påbörjat ett arbete med att göra ett allmänt utskick till utvalda årskullar (födda 1945, 1955 och 1965 under år 2015) för att öka kunskapen om PSA-provet. Alla som läst broschyren och uppger att de förstått informationen kan sen få göra ett prov. Om något skulle se misstänkt ut får de komma till läkare. Detsamma gäller de som uppvisar symptom eller som har sjukdomen i nära släkt. En av fördelarna med detta är att fler får information och möjlighet att testa sig och vården blir mer jämlik. På detta sätt kan man nå en målgrupp med äldre män. Man kan i Värmland se att antalet PSA-prov ökat med 70 procent efter att projektet, som idag permanentats, startade.

 
 
Jag vill med anledning av detta yrka:
 
Att Kalmar län utreder möjligheten att införa ett arbetssätt kring prostatacancer som innebär att män i utvalda åldersgrupper informeras och ges möjlighet att utföra ett PSA-test.


 
 

måndag 14 november 2016

Så möter vi framtiden i Kalmar län

I fredags skrev Malin Sjölander i Barometern,


"Vi ser nu att landstingets ekonomi står inför en krisartad utveckling med underskott och skenande kostnader, hälso- och sjukvården prognosti­cerar ett underskott på 220 miljoner kronor. Social­demokraterna är handlingsförlamade inför ­krisen, de saknar helt ­enkelt en plan. Morgon­dagens sjukvård förutsätter en stabil ekonomi. Alliansen presenterar nu en gemensam politik och plan för framtidens sjukvård.

Människorna i länet blir glädjande nog allt äldre. Tyvärr innebär det också att fler kommer att leva med sviterna av sjuk­domar som till exempel cancer, stroke och hjärtproblem. Glädjande är att utvecklingen har gjort att fler överlever sin cancersjukdom men måste leva med den som en kronisk sjukdom. Därför behöver cancervården i Kalmar län utvecklas inför framtiden.

Vi vill starta två cancercentrum i landstinget, ett i söder och ett i norr för att samla kompetensen, ­utveckla nya arbetssätt och långsiktigt kunna ­erbjuda cancersjuka den bästa vården. Med ett ­tydligt patientperspektiv så kan cancervården i ­länet utvecklas. Med två nya cancercentrum kan landstinget arbeta foku­serat på förebyggande ­arbete, behandling och ­rehabilitering. Ur patientens perspektiv så är hela vårdkedjan viktig, från ­diagnos till eftervård.

Väntetiderna till vissa cancerbehandlingar är fortfarande allt för långa och därför är införandet av fler standardiserade vårdförlopp viktigt för att korta väntetider. Men, detta kräver att cancer­vården får bra förutsättningar gällande möjlig­heter till diagnostik, ­kompetensutveckling och lokaler för att undvika flaskhalsar och brister i kvaliteten som kan ­försena livsviktig vård.

Vi i Alliansen satsar också mer på förebyggande arbete som rökavvänjning, kostråd och mer friskvård. Att inte röka, äta sunt och röra lite mer på sig är enkla råd som ger en bättre folkhälsa. ­Screening för att tidigt hitta bröstcancer och ­livmoderhalscancer är också väldigt vikigt, därför föreslår vi avgiftsfrihet för dessa undersökningar.

Med vår plan för fram­tidens sjukvård kommer vi att kunna ha Sveriges bästa cancervård här i landstinget i Kalmar län."

Nyhetsbrev

Nu har äntligen vårt första nyhetsbrev kommit ut.
 

 
 

onsdag 7 september 2016

Debattartikel - S ger vård till färre

Beskedet att 80 vårdplatser på länets sjukhus inte ska öppna förrän i november får mig att undra hur framtiden ser ut för våra tre sjukhus. Vad har förändrats i november som gör det möjligt att öppna då? Jag befarar att detta kommer att bli en permanent lösning, då underskotten för hälso- och sjukvården är stora och ledningen verkar inte ha någon plan för att inom överskådlig tid lösa detta. När Jessica Rydell (MP) som är ansvarig politiker i majoriteten säger att hon tror att antalet vårdplatser kraftigt kan minska i Kalmar län så blir jag ännu mer orolig.

I februari skrev jag en interpellation till Lena Segerberg (S) om att verksamhetsplanen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen angav att 60 tjänster per år skulle avvecklas under tre år, totalt 180 tjänster. En av mina frågor var vilka 180 tjänster som (S) vill ta bort och vilka avdelningar som drabbas? Hennes svar till mig var att man nu skulle bromsa kostnaderna genom att utveckla ”morgondagens sjukvård”, minska antalet arbetade timmar genom effektiviseringar. Och visst behöver sjukvården utvecklas men det verkar orimligt att ”morgondagens sjukvård” kommer att kunna utvecklas under de två månader som återstår innan november!

Och varför är det 25 procent av vårdplatserna i Västervik, men 13 procent i hela länet som inte behövs? Borde man inte utveckla ”morgondagens sjukvård” i hela länet? Och hur blir vården mer jämlik när förändringarna är så olika? Nej, strategin från majoriteten verkar vara att måla upp en bild av att det finns överkapacitet av vårdplatser i länet och som ska rättas till genom en snabb nedläggning. Detta rimmar illa med att socialdemokraterna i sin nationella valkampanj lovade fler vårdplatser.

När majoriteten väljer att inte göra konsekvensanalyser eller föra samtal med berörda fackföreningar eller dialog med den personal som ska byta arbetsplatser och arbetsuppgifter från ena dagen till nästa blir jag riktigt orolig. Detta är ingen bra arbetsmiljö och det kan leda till att ännu fler väljer att sluta och landstinget måste använda bemanningsföretag i större omfattning.

De senaste dagarna har många framfört förslag om en bättre personalpolitik i media och vi måste tillsammans hitta bra lösningar som ger oss en trygg och säker vård i hela länet även i framtiden.
Nya Moderaterna ser lösningar i att landstinget ökar sin attraktivitet som arbetsgivare, arbetar aktivt med rekryteringen, växla hyrpersonal mot fasta anställningar, göra arbetsmiljön lyssnande, delaktig och kompetensutvecklande. Det behövs också en bättre arbetsmarknad för de som valt vårdyrket bland annat genom att utveckla vårdvalet så fler kan vara med och bidra. Vi kommer i opposition att fortsätta arbeta med lösningar på vårdens utmaningar.

Socialdemokraternas avvecklingspolitik kommer att leda till att färre patienter får vård och det kan vi inte acceptera!

Malin Sjölander (M) Oppositionsråd
Landstinget i Kalmar län

onsdag 24 augusti 2016

Ytterligare stängningar i länet..

Sjukgymnastiken i Virserum har haft sommarstängt från 1 maj. Vi har nu fått veta att de kommer ha fortsatt stängt till och med tidigast vecka 44. Anledningen till detta är, enligt majoriteten, bristen på personal. Det finns inga arbetsterapeuter eller sjukgymnaster i hela länet och tyvärr väldigt få som söker sig till vårt län. Virserumsborna  är nu, såklart, väldigt oroliga om rehab i Virserum någonsin kommer att öppna upp dörrarna igen.

Vi ifrågasätter majoritetens prioriteringar igen. De tar inte personalbristen på allvar. Det skapar en enorm oro ute bland våra medborgare och det är med all rätt. Kommer fler vårdplatser att stänga ner på grund av personalbristen? Kommer fler patienter att få ännu längre kötider till vård? Hur är patientsäkerheten när det är brist på personal?

Det finns många frågor som kräver bra svar. En sak vet vi, majoriteten har inga svar utan sticker ner huvudet i sanden likt en struts.

söndag 21 augusti 2016

Stängda vårdplatser

Nu börjar (tyvärr) sommaren lida mot sitt slut. Hösten har redan knackat på dörren med dess kyla och vackra färger på träden.

Under sommaren har det diskuterats mycket kring de 150 st stängda vårdplatserna runtom i länet. Vi har nu fått besked att 50-60 st av dem förblir stängda även under hösten. De vet inte exakt vilka platser det rör sig om men det gäller främst Västerviks sjukhus. Majoriteten menar på att de är tvungna att stänga dessa platser på grund av bristen på sjuksköterskor.
Vårt oppositionsråd Malin Sjölander sa i en intervju, "Vi varnade för det här redan innan sommaren".

Vi ser detta som ett stort misslyckande från majoriteten. De borde ha tagit ett större ansvar och tagit bemanningsproblematiken på större allvar i tid. Vi, och övriga Allianspartier, har vid flera tillfällen tryckt på att vi måste agera nu. Vi såg alla att detta skulle komma. Istället har de stuckit huvudet i sanden och låtsas om att det inte finns ett problem. Konsekvensen av deras icke agerande är att den enskilde patienten drabbas och får vänta längre på vård.

onsdag 24 februari 2016

Interpellation ang. sommarstängning av hälsocentraler

Eddie Forsman ställde idag en interpellation till Jessica Rydell (MP) om sommarstängningen av hälsocentralerna på Öland.


Ölands befolkning mer än fördubblas på somrarna. Norra Öland blir i storlek med Kalmar och södra Öland i storlek med Västervik. Trots detta väljer landstinget att stänga ned hälsocentralen i Mörbylånga. Den kommer att stängas under åtta veckor i sommar, orsaken sägs vara läkar- och platsbrist.

Öland är attraktiv semesterort, många läkare och sjuksköterskor skulle nog kunna tänka sig att ta med sig familjen till ön för en skön sommar där de samtidigt kan möjliggöra semester kombinerat med arbete. Denna tes skulle vara möjligt att stämma av om öns hälsocentraler fick möjlighet att själva annonsera efter personal under sommaren, något de av landstingsledningen inte får.

Faran är att akuten i Kalmar under denna period får ännu fler patienter som egentligen skulle ha uppsökt primärvården.
 
"Det är inte okej att av primärvården att lasta över sådana kostnader och patienter till akuten. Det är inte så vi vill organisera vår sjukvård i länet. Vi måste blir mer effektiva och förnuftiga än så." - Eddie Forsman


Under debatten backade den politiska majoriteten från detta och väljer att istället reducera verksamheten under en kortare period. Men hur mycket den kommer att reduceras, det vet vi inte i dagsläget säger Jessica Rydell (MP).

Motion ang. uteblivna besök


Monica Ljungdahl lämnade idag in en motion i samband med att hennes interpellation togs upp på Landstingsfullmäktige. En otroligt viktig fråga, både ekonomiskt och att patienter får stå i långa köer. Se nedan för den fullständiga motionen.


"Allt fler landsting har börjat uppmärksamma de kostnader som är förenade med uteblivna patientbesök, alltså de besök där patienten inte avbokar eller ändrar tiden. I till exempel Region Skåne kostar uteblivna patientbesök drygt 309 Mkr, enligt en av deras egna revisionsrapporter. Detta har blivit ett stort problem inom svensk sjukvård och flera landsting vittnar nu om de miljonbelopp som går upp i rök på grund av obetänksamt slarv.


När sådant uteblivit besök sker blir patienten debiterad den patientavgift som annars skulle tas ut. Vad man kanske inte då funderar över är att kostnaderna för det uteblivna besöket är så otroligt mycket mer än en patientavgift. I själva verket kan det kosta upp emot flera hundra tusen kronor, speciellt om det är en kvalificerad operationstid det handlar om. Där står utrustning, lokal och personal utan arbetsuppgifter, vilket ökar stressen hos personalen och försämrar därmed arbetsmiljön. Samtidigt står någon annan patient på väntelistan och för de patienter som väntar blir det ett onödigt långt lidande. Denna fråga kan omöjligen accepteras och gå beslutsfattandet förbi utan åtgärder. Det borde även vara rimligt att diskutera om straffavgifterna för uteblivna besök skulle kunna vara högre för att signalsystemet ska bli tydligare, att detta resursslöseri är oacceptabelt.

Jag vill med anledning av detta yrka:
 
 
Att – landstingsdirektören får i uppdrag att utreda införande av höjningar av patientavgiften för uteblivna besök inom sjukvården i Landstinget i Kalmar län. "


Ett historiskt regionbeslut


"Genom att skapa region Kalmar län kommer vi att kunna agera med större kraft och bli en starkare samverkanspartner för näringsliv, kommuner, länsstyrelse, övriga myndigheter och samhällsaktörer."


Idag har vi landstingsfullmäktige på Rock City i Hultsfred och samtliga partier ställde sig bakom att lämna in en ansökan till regeringen att bilda en ny region. Avsikten är att landstinget från och med år 2019 ska ta över det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet i Kalmar län.

 

Besök av vår partiledare

Malin Sjölander besökte igår, tillsammans med vår partiledare Anna Kinberg Batra, Länssjukhuset i Kalmar. Anna var imponerad över hur man arbetar aktivt med att få fler asylsökande i jobb genom att kombinera språkstudier och praktik i vården. En motion som skrevs av vår Kaj Holst.
22 läkare, 11 tandläkare, 10 sjuksköterskor och 8 laboratorieassistenter har landstinget vaskat fram hittills. Men många av dem väntar fortfarande på sin svenska legitimation. Här finns frågor för politikerna att ta tag i, menade landstingscheferna. Anna Kinberg Batra tog med sig frågorna till Stockholm.


tisdag 16 februari 2016

Tisdag den 16 februari.

Vårt oppositionsråd Malin Sjölander har bloggat.

Idag har jag haft en bra och intensiv dag. Inga politiska möten inbokade, så vi har varit på verksamhetsbesök på räddningstjänsten i Västervik och bland annat träffat ambulanschef Melker Engström. Precis när vi kom till stationen i morse rådde febril aktivitet, alla var på väg ut på larm – en lastbil hade åkt av Skramstadbron i Gamleby. Vi fick verkligen se hur det kan vara när larmet går, extrapersonal fick ringas in och efter en stund var alla på plats. Vilket engagemang från personalen, som kommer in hemifrån på så kort varsel. Och det är det engagemanget och den sammanhållning som råder som får arbetet att fungera så bra, trots stora påfrestningar, berättar Melker. Även här har man utmaningar kring bemanning, då främst sommartid. Semestern infaller ju när Västervik befolkas av så mycket mer människor än under vintern. Personalen vill vara ledig, men man har samtidigt en kraftigt ökad arbetsbelastning. Men man har också andra utmaningar. Nya tider ger nya sjukdomar och smittor som man måste lära sig hantera, och även inom ambulansen kan man stundtals uppleva en viss otrygghet vid vissa larm. I Västervik finns idag tre dygnet runt ambulanser, så vi hade också en diskussion om hur man får folk att förstå hur viktigt det är att de larm som ambulansen åker på verkligen är ”riktiga”.

På eftermiddagen har vi varit och kikat på äldremässan i Kalmar. Ett riktigt trevligt och viktigt evenemang. Många utställare, massor av besökare och underhållning varvat med föreläsningar. Här har besökarna kunnat uppleva Lill-Babs live, men också fått live-instruktioner i hur man använder 1177. Eller fått lära sig hur en av de nya kamerorna fungerar som man kan välja att ha i hemmet under natten om man inte vill att hemtjänsten ska besöka under natten. Smart och effektivt.

Ikväll ska vi träffa diabetesföreningen Kalmar-Öland. Det brukar vara välbesökta evenemang, med ett oerhört stort engagemang – och med stora kunskaper om sjukdomen diabetes och den moderna teknik som numera kan göra livet så mycket enklare och tryggare för en diabetiker. Det ska bli intressant att se hur de upplever att landstinget hänger med i den tekniska utvecklingen. Och hur det har gått med den medicinska fotvården som ju är så viktig för diabetiker. Under flera år har den varit ojämnt bemannad i länet, vilket inte är okej.

Ja, dagens tema kan man säga har varit teknisk utveckling, trygghet men allra mest – engagemang. För med ett engagemang för rätt sak så kan du uträtta stordåd!torsdag 28 januari 2016

Kalmar län ska vara knarkfritt

I måndags hade Malin Sjölander, Britt Dicksson och Elin Landerdahl en debattartikel i Barometern.


"Varje person som dras in i ett narkotikamissbruk medför lidande för både den drabbade, dennes familj och vänner. Många vittnar om en hopplös kamp mot drogerna. Även för samhället i stort är varje missbruk en förlust i form av sjukskrivningar, vårdbehov och brottslighet.
Ingen vill att en förälder ska få uppleva den mardröm det innebär att hitta sitt medvetslösa barn på en smutsig offentlig toalett, i en knarkarkvart eller liggande död i en skogsdunge med en kanyl i armen.

Narkotikamissbruk kan slå till när och var som helst. Fattig eller rik, hög eller låg utbildning, storstad eller småstad. Alla kan drabbas. Och så vill inte vi att det ska vara. Den mesta narkotikan i Sverige är idag olaglig och ska bekämpas. Den acceptans som stora delar av samhället byggt upp måste bort. Våra barn dör av den acceptansen.
Langarna ska bort från gator och internet, polisen måste få resurser till detta, de har kompetensen men tiden räcker inte till. Tillförseln måste strypas.

Även den narkotika som ibland läcker från sjukvården måste ses över. Har vi exempelvis utskrivningsprocesser som försäkrar oss att drogerna inte säljs på gatan?
Självklart måste även förebyggande arbete bedrivas, i skolan, på fritidsgårdar, inom föreningslivet och inom hälso- och sjukvården.

Tills för några år sedan fanns Unga vuxna i Kalmar län, ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Där kunde unga, även de över 20 år, få snabb och enkel hjälp när de behövde stöd, när livet trasslade, när mamma och pappa skulle skiljas. Tyvärr valde de rödgröna i landstinget att stänga verksamheten.

Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin är stort och det finns alltid en risk att ungdomar hamnar mellan stolarna även med den nya organisationen.
Problemen idag handlar till stor del om att barn- och ungdomspsykiatrin behöver mer resurser då vi ser att personalen inte riktigt räcker till. Elevhälsan måste därtill få de resurser de behöver; det måste finnas en god tillgång på kuratorer och skolpsykologer, personal som finns i nära de ungas vardag.

Men viktigast av allt: vi i vuxenvärlden måste nu kraftigt ta ställning mot narkotika. Vi måste ha en nollvision mot narkotika, inte prata om legalisering. Nedmonteras och avväpnas polisens viktigaste verktyg, lagen, kommer de ha ett omöjligt jobb att tidigt gå in och markera när unga människor är på väg in i missbruk. Dessutom vill vi att jakten på langare av olagliga droger intensifieras, det är ju de här människorna som ofta bär ansvaret för att våra unga dras in i ett missbruk.

Att legalisera vore att ge upp och kapitulera inför de grovt kriminella nätverk som försörjer sig på detta. Knark kan aldrig vara lösningen på en ung människas problem. Det leder bara in i än djupare problem och tragiska livsöden. Vi uppmanar nu hela Kalmar l
än att resa sig och säga stopp! Vi vill ha ett narkotikafritt län."

Äspölaboratoriet - verksamhetsbesök


Förra veckan var vår landstingsgrupp i Aspölaboratoriet vid SKB utan Oskarshamn.

Äspölaboratoriet
är ett delvis underjordiskt berglaboratorium vid SKB utanför Oskarshamn. Laboratoriet består av ett tunnelsystem på 460 meters djup, samt ett antal byggnader ovan jord. Anläggningen ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB. Deras uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, där Sverige faktiskt ligger i framkant. Någonting som vi kan vara stola över.

Sedan 1970-talet har SKB utvecklat en metod för att kunna hantera och förvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt under långa tidsrymder. Vi har bedrivit forskning och utveckling och vi har genomfört studier och undersökningar. Flera tekniska genombrott har skett under denna tid. Den metod de använder sig av innebär att bränslet läggs i kopparkapslar (se bild nedan) som omges av bentonitlera på cirka 500 meter ner i berget.

Just nu förbereder de sig för de delar av systemet som ska hantera inkapsling och slutförvaring av det använda kärnbränslet. Denna typ av avfall är det mest svårhanterliga och det måste isoleras i minst 100 000 år.


Efter informationen fick vi allesammans åka ner i laboratoriet, hela 450 meter ner i marken. Det var en riktigt häftig upplevelse tyckte vi nog alla. Där nere fick vi se hela processen som vi tidigare hade fått berättat för oss. Vi fick lite perspektiv över hur stor den här processen har varit och är, att den får ta lång tid.

Vi fick även ta med en souvenir hem, vatten från 450 meters djup. Det är en mycket speciell smak, svårt att sätta ord på men det smakar berg.