torsdag 21 maj 2015

Moderat motion som blir till verklighet

För två år sedan skickade vår ledamot Kaj Holst in en motion (se nedan) om att ta tillvara utlandsutbildad personals medicinska och språkliga kunskaper inom vården i Kalmar läns landsting. Detta pilotprojekt har sedan en månad tillbaka äntligen blivit verklighet. Mycket roligt för oss i moderater i länet, men framförallt för Kaj Holst.

Det kommer väldigt många asylsökande med hög sjukvårdsutbildning till vårt län. Samtidigt är vägen till en svensk legitimation lång, genom pilotprojektet kan tiden kortas ner en del.  Just nu pågår denna utbildning på två folkhögskolor i Kalmar län, närmare bestämt utanför Kalmar och i Vimmerby. Ett trettiotal elever lär sig både vanlig svenska men även ord och uttryck som krävs för att jobba inom sjukvården. I kombination med praktik och studiebesök ska tiden fram till svensk legitimation och möjligheten till jobb kortas.