onsdag 29 april 2015

Motion av Malin Sjölander

Här nedan kan ni läsa en motion som vårt oppositionsråd Malin Sjölander har skickat in. Den handlar om att ta tillvara på den språkkompetens som vi redan har bland landstingets personal.



Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting

Idag är behovet av tolkar stort inom hela välfärdssektorn. I vissa lägen kan väntetiderna vara långa. Detta medför att en stor risk för feltolkningar föreligger, där patientsäkerheten riskerar att försämras.

I vårt landsting finns det personal med en samlad, bred kompetens. Ett exempel på detta är språk. På till exempel Skatteverket har man tidigt sett detta och arbetat fram ett IT-system där alla anställda enkelt kan dokumentera sina kunskaper i det gemensamma telefonbokssystemet. Om en kollega har ett besök av en person som talar ett språk som handläggaren inte behärskar, eller ska göra översättning av ett utländskt dokument, kan man enkelt söka efter någon i närheten som behärskar det språk man behöver hjälp med.

Även i landstinget kommer vi att få ett ökat antal patienter och anhöriga som kommer att behöva hjälp med översättning, inte sällan akut. Då skulle det vara till stor hjälp att snabbt kunna söka efter språkhjälp inom landstingets väggar.

Därför yrkar jag att landstinget ska utreda möjligheterna att tillskapa ett liknande system så att personal och patienter kan få hjälp med enklare tolkning internt.

Jag vill med anledning av detta yrka:
Att – landstinget utreder möjligheterna att tillskapa ett liknande system som för Skatteverket så att personal och patienter kan få hjälp med enklare tolkning internt.

Malin Sjölander (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar