onsdag 29 april 2015

Motion av Malin Sjölander

Här nedan kan ni läsa en motion som vårt oppositionsråd Malin Sjölander har skickat in. Den handlar om att ta tillvara på den språkkompetens som vi redan har bland landstingets personal.Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting

Idag är behovet av tolkar stort inom hela välfärdssektorn. I vissa lägen kan väntetiderna vara långa. Detta medför att en stor risk för feltolkningar föreligger, där patientsäkerheten riskerar att försämras.

I vårt landsting finns det personal med en samlad, bred kompetens. Ett exempel på detta är språk. På till exempel Skatteverket har man tidigt sett detta och arbetat fram ett IT-system där alla anställda enkelt kan dokumentera sina kunskaper i det gemensamma telefonbokssystemet. Om en kollega har ett besök av en person som talar ett språk som handläggaren inte behärskar, eller ska göra översättning av ett utländskt dokument, kan man enkelt söka efter någon i närheten som behärskar det språk man behöver hjälp med.

Även i landstinget kommer vi att få ett ökat antal patienter och anhöriga som kommer att behöva hjälp med översättning, inte sällan akut. Då skulle det vara till stor hjälp att snabbt kunna söka efter språkhjälp inom landstingets väggar.

Därför yrkar jag att landstinget ska utreda möjligheterna att tillskapa ett liknande system så att personal och patienter kan få hjälp med enklare tolkning internt.

Jag vill med anledning av detta yrka:
Att – landstinget utreder möjligheterna att tillskapa ett liknande system som för Skatteverket så att personal och patienter kan få hjälp med enklare tolkning internt.

Malin Sjölander (M)

onsdag 1 april 2015

Vilka sjukhus drabbas av neddragningarLandstingets årsredovisning för 2014 är en vacker berättelse om vad som varit och ett bokslut över ett fantastiskt år som passerat. Särskilt om man ska tro den socialdemokratiskt ledda majoriteten.


Vi ska i detta sammanhang inte dröja vid det förflutna och tjata vidare om att landstingets förvaltningar gjorde ett underskott på 112 miljoner, att resultatet på sista raden räddades av pengar från Alliansregeringen, eller om något annat som sticker hål på majoritetens propagandaballong. Vi har istället några frågor till majoriteten om sjukhusvården i framtiden.


Länets tre sjukhus ligger under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som drog över budget med 77 miljoner. Vi har tidigare sett formuleringar om att denna förvaltning ska få bukt med underskottet genom Justering av vårdplatser och personaltäthet i förhållande till riket.

I årsredovisningen läser vi nu att detta ska ske bland annat genom reducering av antalet vårdplatser i länet. Man får läsa rätt noga och länge, men till slut står det där i klartext. Då kommer frågorna som länets invånare förtjänar att få svar på.

På vilka sjukhus tänker majoriteten dra ner på antalet vårdplatser, gäller osthyvelprincipen eller kommer ett enskilt sjukhus drabbas hårdare? Blir det Torsåsborna, Oskarshamnsborna eller Västerviksborna som måste åka längre för att få vård? Vilka kliniker kommer i gengäld drabbas av överbeläggningar?

Vilka patientkategorier tvingas vänta längre på vård, de som behöver cancerbehandling, kirurgi eller är det våra mest sköra äldre som kommer drabbas?

År efter år har vi krävt besked från majoriteten om hur de ska få rätsida på landstingets ekonomi utan att få några svar. Inför varje budget har vi lagt egna förslag som röstats ner. Nu har de rödgrönas skötsel av ekonomin gått så långt att det riskerar att drabba patientsäkerheten och tillgängligheten.

Vi kommer fortsätta att jaga majoriteten på besked: På vilka sjukhus tänker ni minska antalet vårdplatser och vilka typer av vårdplatser handlar det om?


Christer Jonsson (C) Pierre Edström (FP)
Malin Sjölander (M) Gudrun Brunegård (KD)