måndag 23 mars 2015

Sjukhusskolan i Kalmar - Verksamhetsbesök


Vårt landstingsråd Malin Sjölander kommer under denna mandatperiod att, tillsammans med kommunrepresentanter, göra verksamhetsbesök runtom i hela Kalmar län. Först ut var Kalmar kommun och Christina Fosnes. Tillsammans besökte de sjukhusskolan i Kalmar.

De fick träffa Karin Karlsson som arbetar på sjukhusskolan och Tommy Hammarström som arbetar på BUP.
 

"Vården kan inte skolan och skolan kan inte vården" - Karin Karlsson.

Sjukhusskolor finns på två ort i Kalmar län, Kalmar och Västervik. Kalmar läns landsting står för lokaler och inventarier enligt en gammal praxis, kommunerna står för all teknik. Kommunen anställer lärare och står för 25-30% av dess kostnader, resterande ansöker de om hos staten för att kunna driva denna verksamhet. Alla på mötet är rörande överens om att kommunerna och landstinget måste samarbete mer.

Den 15 april kommer ett förslag om eventuell helstatlig finansiering. Kostnad och lönedrivande. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är för detta förslag.

Tommy Hammarström jobbar förebyggande i hela Kalmar län, och hjälper fler till sjukhusskolan. Tidiga insatser är mycket viktigt. Sjukhusskolan undervisar i sjukhusets lokaler, alla inskrivna barn på sjukhuset har rätt till undervisning. De som går på sjukhusskolan är allt mellan 6-8 år gamla. BUP har sin topp på 15-17 åriga tjejer.

Karin Karlsson berättar att skol -, hem- och medicinskpersonal har ett mycket gott samarbete. Hemskolan har ett krav att kunna erbjuda hemundervisning men oftast anser den medicinska personalen att det är bra om personen i fråga kommer hemifrån, då till sjukhusskolan.

Vi frågade hur många de har inskriva på skolan. De meddelar att det är väldigt svårt att mäta hur många och stora volymer som kommer in då det varierar otroligt mycket, men runt 80-100 stycken på ett helt år. En del är där mindre en vecka medan andra återkommer med jämna mellanrum.

Tyvärr har det skett en hel del neddragningar den sista tiden. Sjukhusskolan har blivit av med 50 %, vilket betyder att de endast har en lärare kvar. BUP har fått en neddragning på 35 %, de har två lärare kvar nu. Sårbarheten med att vara så få personal är att de inte alltid kan åka på teammöten och kurser då ingen kan täcka upp ens frånvaro. Likaså vid sjukdom, vem täcker upp då? Svaret är ingen. Det behövs verkligen mer personal till både sjukhusskolan och till BUP. Karin Karlsson och Tommy Hammarström tycker att man bör nyttja lärartjänsterna bättre. Ibland har de det väldigt lugnt och ibland alldeles för mycket. De jämför sig själva med ambulanspersonal, från stora akutinsatser till ingenting alls.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar