tisdag 17 februari 2015

Landstingsstyrelse, budgetar och sjuksköterskor!

 

Förra veckan hade vi årets första landstingsstyrelse. En i grund och botten ganska odramatisk styrelse, men som ändå berörde flera av oss på ett mycket negativt sätt. På styrelsen redovisades förvaltningarnas verksamhetsplaner. Man kan säga att det är en beskrivning av hur man tar de beslutade ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige beslutade om i november och omsätter i praktiken, förvaltning för förvaltning. Inga konstigheter så långt.
Men två av förvaltningarna – hälso- och sjukvårdsförvaltningen och KLT – skriver i sina verksamhetsplaner att de inte kommer att kunna klara budgeten. Den första förvarnar om att man kommer att göra ett negativt resultat på 58 miljoner kronor i år, den senare ca 27 miljoner. Inga småpengar direkt. Vi Allianspartier yrkade då att budgeten åter ska behandlas av landstingsfullmäktige och då skulle fullmäktige också ha möjligheten att tillföra pengar till verksamheterna.
Men de styrande i landstinget, S, V och MP, förtydligade att lagd budget ligger. Med andra ord: medarbetarna ska spara dessa pengar på vård och kollektivtrafik under året. Mycket oroväckande. Samtidigt redovisar man att det i nuläget saknas 10% sjuksköterskor på Västerviks sjukhus, totalt 28 stycken. Med detta besked kring ekonomin så tror jag inte att nya medarbetare kommer att stå på kö för att få jobba i landstinget.

Jag misstänker att sista ordet inte är sagt i dessa frågor – är inte vården i Kalmar län för viktig för att underbudgeteras?
Malin Sjölander - oppositionsråd