tisdag 16 juni 2015

Nyheter på bloggen

Undrar du över vilken moderat landstingspolitiker du ska ta kontakt med i någon viktig fråga? 

Där hittar du kontaktuppgifter och vilka uppdrag respektive ledamot har i Landstinget i Kalmar län. Du kan även hitta länken till foldern längst upp i bloggens högerspalt.

Nu kan du också följa vårt landstingsråd Malin Sjölander i hennes blogg. Du hittar även denna länk framgent i högerspalten på denna sida, under rubriken Blogglista längre ner på sidan.

torsdag 21 maj 2015

Moderat motion som blir till verklighet

För två år sedan skickade vår ledamot Kaj Holst in en motion (se nedan) om att ta tillvara utlandsutbildad personals medicinska och språkliga kunskaper inom vården i Kalmar läns landsting. Detta pilotprojekt har sedan en månad tillbaka äntligen blivit verklighet. Mycket roligt för oss i moderater i länet, men framförallt för Kaj Holst.

Det kommer väldigt många asylsökande med hög sjukvårdsutbildning till vårt län. Samtidigt är vägen till en svensk legitimation lång, genom pilotprojektet kan tiden kortas ner en del.  Just nu pågår denna utbildning på två folkhögskolor i Kalmar län, närmare bestämt utanför Kalmar och i Vimmerby. Ett trettiotal elever lär sig både vanlig svenska men även ord och uttryck som krävs för att jobba inom sjukvården. I kombination med praktik och studiebesök ska tiden fram till svensk legitimation och möjligheten till jobb kortas.
onsdag 29 april 2015

Motion av Malin Sjölander

Här nedan kan ni läsa en motion som vårt oppositionsråd Malin Sjölander har skickat in. Den handlar om att ta tillvara på den språkkompetens som vi redan har bland landstingets personal.Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting

Idag är behovet av tolkar stort inom hela välfärdssektorn. I vissa lägen kan väntetiderna vara långa. Detta medför att en stor risk för feltolkningar föreligger, där patientsäkerheten riskerar att försämras.

I vårt landsting finns det personal med en samlad, bred kompetens. Ett exempel på detta är språk. På till exempel Skatteverket har man tidigt sett detta och arbetat fram ett IT-system där alla anställda enkelt kan dokumentera sina kunskaper i det gemensamma telefonbokssystemet. Om en kollega har ett besök av en person som talar ett språk som handläggaren inte behärskar, eller ska göra översättning av ett utländskt dokument, kan man enkelt söka efter någon i närheten som behärskar det språk man behöver hjälp med.

Även i landstinget kommer vi att få ett ökat antal patienter och anhöriga som kommer att behöva hjälp med översättning, inte sällan akut. Då skulle det vara till stor hjälp att snabbt kunna söka efter språkhjälp inom landstingets väggar.

Därför yrkar jag att landstinget ska utreda möjligheterna att tillskapa ett liknande system så att personal och patienter kan få hjälp med enklare tolkning internt.

Jag vill med anledning av detta yrka:
Att – landstinget utreder möjligheterna att tillskapa ett liknande system som för Skatteverket så att personal och patienter kan få hjälp med enklare tolkning internt.

Malin Sjölander (M)

onsdag 1 april 2015

Vilka sjukhus drabbas av neddragningarLandstingets årsredovisning för 2014 är en vacker berättelse om vad som varit och ett bokslut över ett fantastiskt år som passerat. Särskilt om man ska tro den socialdemokratiskt ledda majoriteten.


Vi ska i detta sammanhang inte dröja vid det förflutna och tjata vidare om att landstingets förvaltningar gjorde ett underskott på 112 miljoner, att resultatet på sista raden räddades av pengar från Alliansregeringen, eller om något annat som sticker hål på majoritetens propagandaballong. Vi har istället några frågor till majoriteten om sjukhusvården i framtiden.


Länets tre sjukhus ligger under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som drog över budget med 77 miljoner. Vi har tidigare sett formuleringar om att denna förvaltning ska få bukt med underskottet genom Justering av vårdplatser och personaltäthet i förhållande till riket.

I årsredovisningen läser vi nu att detta ska ske bland annat genom reducering av antalet vårdplatser i länet. Man får läsa rätt noga och länge, men till slut står det där i klartext. Då kommer frågorna som länets invånare förtjänar att få svar på.

På vilka sjukhus tänker majoriteten dra ner på antalet vårdplatser, gäller osthyvelprincipen eller kommer ett enskilt sjukhus drabbas hårdare? Blir det Torsåsborna, Oskarshamnsborna eller Västerviksborna som måste åka längre för att få vård? Vilka kliniker kommer i gengäld drabbas av överbeläggningar?

Vilka patientkategorier tvingas vänta längre på vård, de som behöver cancerbehandling, kirurgi eller är det våra mest sköra äldre som kommer drabbas?

År efter år har vi krävt besked från majoriteten om hur de ska få rätsida på landstingets ekonomi utan att få några svar. Inför varje budget har vi lagt egna förslag som röstats ner. Nu har de rödgrönas skötsel av ekonomin gått så långt att det riskerar att drabba patientsäkerheten och tillgängligheten.

Vi kommer fortsätta att jaga majoriteten på besked: På vilka sjukhus tänker ni minska antalet vårdplatser och vilka typer av vårdplatser handlar det om?


Christer Jonsson (C) Pierre Edström (FP)
Malin Sjölander (M) Gudrun Brunegård (KD)måndag 23 mars 2015

Sjukhusskolan i Kalmar - Verksamhetsbesök


Vårt landstingsråd Malin Sjölander kommer under denna mandatperiod att, tillsammans med kommunrepresentanter, göra verksamhetsbesök runtom i hela Kalmar län. Först ut var Kalmar kommun och Christina Fosnes. Tillsammans besökte de sjukhusskolan i Kalmar.

De fick träffa Karin Karlsson som arbetar på sjukhusskolan och Tommy Hammarström som arbetar på BUP.
 

"Vården kan inte skolan och skolan kan inte vården" - Karin Karlsson.

Sjukhusskolor finns på två ort i Kalmar län, Kalmar och Västervik. Kalmar läns landsting står för lokaler och inventarier enligt en gammal praxis, kommunerna står för all teknik. Kommunen anställer lärare och står för 25-30% av dess kostnader, resterande ansöker de om hos staten för att kunna driva denna verksamhet. Alla på mötet är rörande överens om att kommunerna och landstinget måste samarbete mer.

Den 15 april kommer ett förslag om eventuell helstatlig finansiering. Kostnad och lönedrivande. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är för detta förslag.

Tommy Hammarström jobbar förebyggande i hela Kalmar län, och hjälper fler till sjukhusskolan. Tidiga insatser är mycket viktigt. Sjukhusskolan undervisar i sjukhusets lokaler, alla inskrivna barn på sjukhuset har rätt till undervisning. De som går på sjukhusskolan är allt mellan 6-8 år gamla. BUP har sin topp på 15-17 åriga tjejer.

Karin Karlsson berättar att skol -, hem- och medicinskpersonal har ett mycket gott samarbete. Hemskolan har ett krav att kunna erbjuda hemundervisning men oftast anser den medicinska personalen att det är bra om personen i fråga kommer hemifrån, då till sjukhusskolan.

Vi frågade hur många de har inskriva på skolan. De meddelar att det är väldigt svårt att mäta hur många och stora volymer som kommer in då det varierar otroligt mycket, men runt 80-100 stycken på ett helt år. En del är där mindre en vecka medan andra återkommer med jämna mellanrum.

Tyvärr har det skett en hel del neddragningar den sista tiden. Sjukhusskolan har blivit av med 50 %, vilket betyder att de endast har en lärare kvar. BUP har fått en neddragning på 35 %, de har två lärare kvar nu. Sårbarheten med att vara så få personal är att de inte alltid kan åka på teammöten och kurser då ingen kan täcka upp ens frånvaro. Likaså vid sjukdom, vem täcker upp då? Svaret är ingen. Det behövs verkligen mer personal till både sjukhusskolan och till BUP. Karin Karlsson och Tommy Hammarström tycker att man bör nyttja lärartjänsterna bättre. Ibland har de det väldigt lugnt och ibland alldeles för mycket. De jämför sig själva med ambulanspersonal, från stora akutinsatser till ingenting alls.söndag 22 mars 2015

AnorexiBulimiCenter - Verksamhetsbesök


Malin Sjölander har hälsat på nya AnorexiBulimiCenter (ABC) i Västervik. ABC finns till för barn, ungdomar och vuxna. Hon fick träffa deras enhetschef Margaretha Olsson som visade runt i deras lokaler och berättade om deras nya verksamhet. De öppnade i Västervik hösten 2014 men har funnits i Kalmar sedan 1999.


ABC är väldigt organiserat med många medarbetare och yrkesgrupper,
Läkare
Sjuksköterska
Sjukgymnast
Dietist
Arbetsterapeuter
Medicinska sekreterare
Socionom
Psykologer (tyvärr brist)

Margaretha berättar att de endast har kortare inläggningar, en vecka till max ett par veckor. De försöker att gå över till dagverksamhet så fort som möjligt. De har 20-25 stycken inskrivna i Västervik och runt 300 stycken i Kalmar men ungefär 8000 stycken besök varje år i Kalmar. De vill vara en behandlande enhet som gör de sympatiska bedömningar och tar prover på de inskrivna.

Kalmar och Västerviks båda kliniker har ett mycket bra samarbete med varandra berättar Margaretha. Personalen åker emellan när det behövs förstärkning, t.ex. vid semester, sjukdom och utbildning. I Kalmar har de ett väldigt bra samarbete med skolorna och det kommer även att utvecklas i Västervik. Tyvärr har de brist på psykologer rent generellt, både i Kalmar och i Västervik.


I dagverksamheterna äter de frukost, mellanmål och lunch på ABC, middag äts i hemma. Personalen lägger upp ett kostschema för den enskilde individen. De inskrivna får lära sig mycket om deras kroppar med skrivuppgifter och dyl. De försöker att få de inskrivna att se med ögat istället för vågen och måttband.

De erbjuder även sk intensivvård. Det är ett tio dagars (4+2+2+1+1) program utspritt över ett helt år för hela familjen. Margareta Olsson berättar att det är viktigt att hela familjen är engagerade och medvetna om den inskrivnes tillstånd.

måndag 9 mars 2015

Majoriteten tar inte sitt ansvar i Överum


Läkare Ahmed Mubarik jobbar både i Virserum och Överum. Sedan julen 2014 är han två och en halvtimme i Överum på tisdagar och torsdagar. På Överums hälsocentral finns det idag 1000 personer listade. Läkare Mubarik avtal löper ut till sommaren 2015. Då står alltså dessa 1000 personer utan läkare. De kan väl lista sig i Gamleby? Nej, Gamleby har inte alls den bemanningen som krävs. Även de har fullt och inga bra öppettider. Vart ska då Överumsborna ta vägen? Vilken lista kan de tillhöra? Överumsborna är oroliga. I sommar står de utan läkare.

Ett tydligt citat från en medborgare i Överum, ”Vi i Överum betalar exakt samma skatt som Västervik och har då rätt till samma vård.”

Malin Sjölander (M), Gudrun Brunegård (KD), Christel Alvarsson (C) och Åke Aldman (FP) åkte och besökte ett gäng initiativtagare till ”Överum nu”. Ett möte som majoriteten har tackat nej till. De har gått ihop och samlat in över 1500 namnunderskrifter mot majoriteten om en läkare i Överum. De önskar att läkare Göran Nilsson tar över efter Mubariks. Vilket Göran Nilsson inte verkar vara intresserad av, plus att han har ett kontrakt året ut i Söderköping. Det är inte konkurrensvänligt i detta landsting, säger Göran Nilsson som också dock upp under mötet med ”Överum nu”.

De har själva varit i kontakt med landstingsrådet Jessica Rydell (MP). Hon svarar dem skriftligen på Facebook,
”Ni som känner att Göran Nilsson skulle kunna göra en insats för vården i Överum, ta kontakt med honom och berätta det. Det kanske kan påverka honom att vilja starta på nytt i Överum.”

Vad vill hon säga det detta mail? Att Överumsborna ska ta ansvar för deras vård? Sist vi kikade var det Jessica Rydell som är landstingsråd med ansvar över primärvården. Hon har alltså ett ansvar över hela Kalmar län. Hon tar inte det ansvaret.

Så, vad händer nu? Både alliansen och Överumsborna vill ha svar från majoriteten. Överumsborna känner sig bortglömda och saknar information från majoriteten. De står utan läkare i sommar – det är bråttom nu. Vem bär ansvaret att Överum får en ny läkare till sommaren? Vi ser svaret som mycket enkelt – Majoriteten (S) (MP) (V).

Efter att alliansen träffade ”Överum nu” gick majoriteten ut och meddelade att landstinget tar över Överums hälsocentral.  De säger att det kommer att bemannas med läkare, sjuksköterska och undersköterska två dagar i veckan – efter sommaren. Överum kommer alltså att vara utan läkare under hela sommaren. Är det att ta ansvar? Är det att ta ansvar att bara bemanna en hälsocentral två dagar i veckan? Vi väntar på en mer detaljerad rapport från majoriteten.
 
 

tisdag 17 februari 2015

Landstingsstyrelse, budgetar och sjuksköterskor!

 

Förra veckan hade vi årets första landstingsstyrelse. En i grund och botten ganska odramatisk styrelse, men som ändå berörde flera av oss på ett mycket negativt sätt. På styrelsen redovisades förvaltningarnas verksamhetsplaner. Man kan säga att det är en beskrivning av hur man tar de beslutade ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige beslutade om i november och omsätter i praktiken, förvaltning för förvaltning. Inga konstigheter så långt.
Men två av förvaltningarna – hälso- och sjukvårdsförvaltningen och KLT – skriver i sina verksamhetsplaner att de inte kommer att kunna klara budgeten. Den första förvarnar om att man kommer att göra ett negativt resultat på 58 miljoner kronor i år, den senare ca 27 miljoner. Inga småpengar direkt. Vi Allianspartier yrkade då att budgeten åter ska behandlas av landstingsfullmäktige och då skulle fullmäktige också ha möjligheten att tillföra pengar till verksamheterna.
Men de styrande i landstinget, S, V och MP, förtydligade att lagd budget ligger. Med andra ord: medarbetarna ska spara dessa pengar på vård och kollektivtrafik under året. Mycket oroväckande. Samtidigt redovisar man att det i nuläget saknas 10% sjuksköterskor på Västerviks sjukhus, totalt 28 stycken. Med detta besked kring ekonomin så tror jag inte att nya medarbetare kommer att stå på kö för att få jobba i landstinget.

Jag misstänker att sista ordet inte är sagt i dessa frågor – är inte vården i Kalmar län för viktig för att underbudgeteras?
Malin Sjölander - oppositionsråd