fredag 3 oktober 2014

Artikel i Barometern: Förtydligande
I dagens artikel i Barometern med rubriken Toppar behåller sina uppdrag kan man få intrycket att vissa val och fördelningar av uppdrag redan är gjorda inom Moderaterna.

Moderaterna har stadgar och en arbetsordning som vi följer i god demokratisk tradition. Det innebär att vi i onsdags kväll utsåg en valberedning som har till uppgift att presentera ett förslag till beslut för vår landstingsgrupp gällande uppdrag i styrelser, utskott, delegationer och övriga organ. Valberedningen mottar förslag och intresseanmälningar fram till den 10 oktober.

Sådana kan mejlas till vår politiske sekreterare Jonas Lövgren, vars kontaktuppgifter du hittar under fliken Kontakter på denna sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar