tisdag 21 oktober 2014

Val vid LF och LS

SD yrkade vid landstingsfullmäktige idag på proportionella val till landstingsstyrelsen. Processen tog därför lite extra tid, men till slut blev utfallet detsamma. Följande ledamöter från Moderaterna valdes in i landstingsstyrelsen:

Johan Gustafsson, ordinarie
Malin Sjölander, ordinarie
Lennart Hellström, ordinarie
Monica Ljungdahl, ersättare
Kaj Holst, ersättare

SD uppnådde alltså ingenting med manövern förutom att det inte blir tillåtet med fyllnadsval under den här mandatperioden om någon ledamot skulle avsäga sig sitt uppdrag. Givet partiets historia av uteslutningar, är det SD själva som löper störst risk att stå med tomma stolar under mandatperioden.

Därefter vidtog ett snabbt LS (landstingsstyrelsemöte). Johan Gustafsson utsågs då till oppositionsråd för Moderaterna med ansvar för sjukhusvård/regionsjukvård.fredag 3 oktober 2014

Artikel i Barometern: Förtydligande
I dagens artikel i Barometern med rubriken Toppar behåller sina uppdrag kan man få intrycket att vissa val och fördelningar av uppdrag redan är gjorda inom Moderaterna.

Moderaterna har stadgar och en arbetsordning som vi följer i god demokratisk tradition. Det innebär att vi i onsdags kväll utsåg en valberedning som har till uppgift att presentera ett förslag till beslut för vår landstingsgrupp gällande uppdrag i styrelser, utskott, delegationer och övriga organ. Valberedningen mottar förslag och intresseanmälningar fram till den 10 oktober.

Sådana kan mejlas till vår politiske sekreterare Jonas Lövgren, vars kontaktuppgifter du hittar under fliken Kontakter på denna sida.