måndag 8 september 2014

Småskaliga initiativ i vården


Punkt 26 ur vårt sjukvårdsprogram

Det är bra med valfrihet i vården. Vårdvalet ska erbjuda en mångfald av vård. Det ska vara möjligt att jämföra vårdgivare och det ska gå att välja mellan olika typer av vård.

Vi moderater vill se till att det ska gå att driva även mindre läkarstationer och filialmottagningar på landsbygden. Att ha en fast läkarkontakt innebär kontinuitet och trygghet och vill man välja en annan läkarkontakt och en annan hälsocentral ska man kunna göra det om man inte känner sig nöjd med vården där man idag får den. Vårdvalet är därför en självklarhet.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen). 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar