måndag 8 september 2014

SD döljer en mörk agenda

7 av 8 partier i Emmaboda kommuns fullmäktige försöker på olika sätt skapa en bättre kommun för invånarna. Vi gör det utifrån olika värdegrunder och ideologier, men det är Moderaternas övertygelse att vi alla håller på med politik för att vi vill gott.


SD, vars representanter idag är intervjuade på Barometerns Emmabodasida, hör inte hemma i denna grupp. Partiet vill göra livet svårare, ja egentligen omöjligt, för en stor grupp människor. Partiets politik har en rasistisk grundklang som är fullständigt främmande för de andra partierna som står för ett öppet samhälle och välkomnar nya kommuninvånare oavsett ursprung.

Sedan känns det futtigt att i detta sammanhang påpeka att SD:s kandidater i dagens intervju är illvilliga nog att lägga sig väldigt nära vad andra partier i Emmaboda sagt i helt andra frågor. Och att de är så ivriga att vinna röster att de helt förnekar att partiet tänker driva sin rasistiska politik på kommunnivå. 

Rösta för människors lika värde på söndag, inte emot!

Anmärkning, uppdaterad text: Det här inlägget råkade publiceras på fel ställe. Skulle ha hamnat på moderaterna i emmabodas blog.
Men det är så angeläget att det får stå kvar även här. Hur skulle till exempel sjukvården klara sig utan alla läkare med utländsk härkomst som inte har någon plats i SD:s idealsamhälle?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar