fredag 5 september 2014

Ökad daglig fysisk aktivitet


Punkt 23 ur vårt sjukvårdsprogram

Landstinget måste bli en mycket tydligare medspelare när det gäller att öka den dagliga fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Det skulle kunna bli möjligt i samarbete med exempelvis skolor och idrottsföreningar.

Fysisk aktivitet är en avgörande faktor för att undvika fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. Barn som grundlägger goda vanor i ung ålder har större chans att hålla fast vid dem i vuxen ålder. Vid Bjurbäcksskolan i Emmaboda bedrevs tidigare ett viktigt arbete där daglig rörelse vävdes in i undervisningen, en metod för att öka den fysiska aktiviteten bland barn som vi moderater vill återuppta och införa på fler skolor.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar