torsdag 11 september 2014

Mindre administration inom sjukvården

Punkt 29 ur vårt sjukvårdsprogram

Dubbeldokumentation, brist på läkarsekreterare, behovet av att leta efter information i svåröverskådliga patientjournaler, signering, söka efter diagnoskoder och fylla i kvalitetsregistren eller leta efter lediga sjukhussängar. Läkare i Sverige lägger mer tid på onödigt administrativt arbete än sina kollegor i till exempel England.

Samtidigt noterar vi att Sverige idag har en av Europas högsta läkartäthet, vilket gör att det finns ett skriande behov av att börja diskutera användandet av sjukvårdens personal på ett mer effektivt sätt. Detta är ett tydligt bevis på att något måste göras för att öka läkarnas patientmöten på bekostnad av onödig byråkrati. Vi moderater vill se till att läkare är läkare, inte administratörer.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar