fredag 12 september 2014

Fler attraktiva tjänster i vården

Punkt 30 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi moderater ska se till att det blir möjligt för vårdpersonal att kunna koppla forskning och utveckling till sina tjänster för att öka attraktiviteten att jobba i hälso- och sjukvården.

Detta tillsammans med minskad byråkrati och administration, betald kompetensutveckling och högre löner tror vi är det som krävs för att göra vårdjobben så attraktiva att vi kan få bukt på de bemanningsproblem som finns inom sjukvården idag.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar