onsdag 3 september 2014

Bättre samverkan Barn- och ungdomspsykiatri

Punkt 21 ur vårt sjukvårdsprogram

Barn- och ungdomspsykiatrin måste samverka mera. Det måste byggas vidare på idén om en barn- och ungdomshälsa som gör att samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och elevhälsan på skolorna blir bättre.

Just nu är en ny barn- och ungdomshälsa på gång, men samtidigt måste den nya organisationen bli bättre på att fånga upp de unga människor som mår dåligt och inte kräva än den ena, än den andra utredningen för att sedan lämna ungdomarna helt utan åtgärd bara för att en av alla dessa utredningar som måste göras inte är helt fullständig eller kanske helt saknas. Hjälpen måste komma ungdomarna till del när de behöver den. Den här verksamheten måste helt enkelt bara fungera.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar