lördag 6 september 2014

Barnombudsman i Kalmar län

Punkt 24 ur vårt sjukvårdsprogram

Barn och ungdomars inflytande och medbestämmande i vården måste öka. Landstinget i Kalmar län har gjort stora ansträngningar för att korta köerna till BUP. Det är bra, men barnens berättelser visar att hindren är många innan ett barn ens hamnar på en väntelista. Detta är inte acceptabelt.

Vi moderater vill därför införa en barnombudsman som kan hjälpa till att sänka trösklarna till vården för barn och ungdomar, att vara ett samtalsstöd och att kunna skapa samverkan mellan olika myndigheter och vårdnivåer.
I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar