fredag 26 september 2014

Vår nya grupp i landstingsfullmäktige

Nu har länsstyrelsen justerat protokollen från slutliga rösträkningen inklusive personkryssen. Moderaterna fick elva mandat till landstingsfullmäktige, vilket är två mandat mindre än vi haft tidigare. 

Därmed kan vi med stolthet presentera vår nya fullmäktigegrupp som ska driva vår politik under mandatperioden.

Ordinarie

1. Johan Gustafsson, Färjestaden, landstingsråd, 44 år,
2. Malin Sjölander, skattehandläggare, Västervik, 44 år
3. Lars Blomberg, Oskarshamn, brandmästare, 55 år
4. Monica Ljungdahl, Nybro, Leg. sjukgymnast, 61 år
5. Lennart Hellström, Oskarshamn, överläkare, 69 år
6. Henrik Yngvesson, Färjestaden, kommunalråd, 41 år
7. Kaj Holst, Rockneby, tandläkare, 71 år
8. Måns Linge, Rockneby, projektledare, 21 år
9. Magnus Gustafsson, Gullringen, 53 år
10. Eddie Forsman, Borgholm, företagare, 66 år
11. Britt Dicksson, Kalmar, F d controller, 71 år

Ersättare

1. Suzanne Gustafsson, Mönsterås, barnskötare, 59 år
2. Elin Landerdahl, Västervik, skattehandläggare, 24 år
3. Christina Rampeltin Molin, Västervik, företagare, 42 årsöndag 14 september 2014

Moderat sjukvårdspolitik bäst för länet

Idag kan du rösta för en förändring i Landstinget i Kalmar län. Vi söker ditt förtroende för en politik som för vården närmare dig och som enda parti har vi en politik för hur vi ska trygga framtiden för länets tre sjukhus.

På denna sida har vi presenterat punkterna ur vårt sjukvårdsprogram för länet. Läs gärna igenom dem om du inte är övertygad än om att moderaternas politik är den bästa för sjukvården i länet.

lördag 13 september 2014

Fler jobb - mer vård

Punkt 31 ur vårt sjukvårdsprogram

Framtidens sjukvård kan bara finansieras om fler jobbar och kan vara med och betala för den. Vi är det enda moderna arbetarpartiet och vi tar ansvar för Sveriges ekonomi.

En aktiv politik för fler arbeten är grunden för att kunna utveckla sjukvården och välfärden i stort. Den bästa vården är den som gör att vi inte behöver vårdas. Vi anser därför att samhället ska arbeta mer aktivt för att förebygga sjukdom och främja god hälsa.

Vi vill kunna ge dig svar på de utmaningar som människor möter i vården idag. Vi har uppfattat åtta problemområden som vi måste jobba mer med i vårt landsting. Därför har vi under 31 dagar presenterat 31 punkter för en bättre sjukvård i Kalmar län.

Med dessa punkter söker vi nu mandat från väljarna att kunna genomföra denna politik. Nu på söndag den 14 september vill vi att Du ger oss det mandatet - rösta på Ditt sjukvårdsparti i Kalmar län!

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).
fredag 12 september 2014

Fler attraktiva tjänster i vården

Punkt 30 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi moderater ska se till att det blir möjligt för vårdpersonal att kunna koppla forskning och utveckling till sina tjänster för att öka attraktiviteten att jobba i hälso- och sjukvården.

Detta tillsammans med minskad byråkrati och administration, betald kompetensutveckling och högre löner tror vi är det som krävs för att göra vårdjobben så attraktiva att vi kan få bukt på de bemanningsproblem som finns inom sjukvården idag.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).


torsdag 11 september 2014

Mindre administration inom sjukvården

Punkt 29 ur vårt sjukvårdsprogram

Dubbeldokumentation, brist på läkarsekreterare, behovet av att leta efter information i svåröverskådliga patientjournaler, signering, söka efter diagnoskoder och fylla i kvalitetsregistren eller leta efter lediga sjukhussängar. Läkare i Sverige lägger mer tid på onödigt administrativt arbete än sina kollegor i till exempel England.

Samtidigt noterar vi att Sverige idag har en av Europas högsta läkartäthet, vilket gör att det finns ett skriande behov av att börja diskutera användandet av sjukvårdens personal på ett mer effektivt sätt. Detta är ett tydligt bevis på att något måste göras för att öka läkarnas patientmöten på bekostnad av onödig byråkrati. Vi moderater vill se till att läkare är läkare, inte administratörer.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).


 

onsdag 10 september 2014

Fler specialistsjuksköterskor

Punkt 28 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi vill se fler specialistsjuksköterskor i vården och därför är Vårdförbundets pilotprojekt i Kalmar län mycket välkommet.

Full lön för sjuksköterskor som vill vidareutbilda och specialisera sig är en viktig del i att lösa problemet med för få specialistsjuksköterskor i vården. Låt oss nu hoppas att de sjuksköterskor som väljer denna väg också väljer att stanna kvar i Kalmar län.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

tisdag 9 september 2014

Fler specialister behövs


Punkt 27 ur vårt sjukvårdsprogram

För oss är vårdpersonalen stora hjältar. De har ett livsavgörande jobb och vill ständigt utveckla, förnya och förbättra vården. Det är vi oerhört tacksamma för.

Idag saknas det personal inom flera specialiteter. Detta vill vi ändra på. Vi ska se still att landstinget kan ge medarbetarna god kompetensutveckling och möjligheter till att träffa fler patienter utan stress, onödig byråkrati och administration. Vårdpersonal ska vårda mera och administrera mindre.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

 

måndag 8 september 2014

SD döljer en mörk agenda

7 av 8 partier i Emmaboda kommuns fullmäktige försöker på olika sätt skapa en bättre kommun för invånarna. Vi gör det utifrån olika värdegrunder och ideologier, men det är Moderaternas övertygelse att vi alla håller på med politik för att vi vill gott.


SD, vars representanter idag är intervjuade på Barometerns Emmabodasida, hör inte hemma i denna grupp. Partiet vill göra livet svårare, ja egentligen omöjligt, för en stor grupp människor. Partiets politik har en rasistisk grundklang som är fullständigt främmande för de andra partierna som står för ett öppet samhälle och välkomnar nya kommuninvånare oavsett ursprung.

Sedan känns det futtigt att i detta sammanhang påpeka att SD:s kandidater i dagens intervju är illvilliga nog att lägga sig väldigt nära vad andra partier i Emmaboda sagt i helt andra frågor. Och att de är så ivriga att vinna röster att de helt förnekar att partiet tänker driva sin rasistiska politik på kommunnivå. 

Rösta för människors lika värde på söndag, inte emot!

Anmärkning, uppdaterad text: Det här inlägget råkade publiceras på fel ställe. Skulle ha hamnat på moderaterna i emmabodas blog.
Men det är så angeläget att det får stå kvar även här. Hur skulle till exempel sjukvården klara sig utan alla läkare med utländsk härkomst som inte har någon plats i SD:s idealsamhälle?
 

Småskaliga initiativ i vården


Punkt 26 ur vårt sjukvårdsprogram

Det är bra med valfrihet i vården. Vårdvalet ska erbjuda en mångfald av vård. Det ska vara möjligt att jämföra vårdgivare och det ska gå att välja mellan olika typer av vård.

Vi moderater vill se till att det ska gå att driva även mindre läkarstationer och filialmottagningar på landsbygden. Att ha en fast läkarkontakt innebär kontinuitet och trygghet och vill man välja en annan läkarkontakt och en annan hälsocentral ska man kunna göra det om man inte känner sig nöjd med vården där man idag får den. Vårdvalet är därför en självklarhet.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen). 

söndag 7 september 2014

Utveckla vårdvalet


Punkt 25 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi vill att vårdvalet ska kunna gälla fler områden och specialiteter inom vården, till exempel viss ögon- och hudsjukvård, psykoterapi och specialiserad beroendevård.

Enklare specialistvård behöver inte alltid ges på sjukhusen utan kan med fördel ges på hälsocentralerna eller enskilda kliniker.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

lördag 6 september 2014

Barnombudsman i Kalmar län

Punkt 24 ur vårt sjukvårdsprogram

Barn och ungdomars inflytande och medbestämmande i vården måste öka. Landstinget i Kalmar län har gjort stora ansträngningar för att korta köerna till BUP. Det är bra, men barnens berättelser visar att hindren är många innan ett barn ens hamnar på en väntelista. Detta är inte acceptabelt.

Vi moderater vill därför införa en barnombudsman som kan hjälpa till att sänka trösklarna till vården för barn och ungdomar, att vara ett samtalsstöd och att kunna skapa samverkan mellan olika myndigheter och vårdnivåer.
I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).
fredag 5 september 2014

Ökad daglig fysisk aktivitet


Punkt 23 ur vårt sjukvårdsprogram

Landstinget måste bli en mycket tydligare medspelare när det gäller att öka den dagliga fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Det skulle kunna bli möjligt i samarbete med exempelvis skolor och idrottsföreningar.

Fysisk aktivitet är en avgörande faktor för att undvika fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. Barn som grundlägger goda vanor i ung ålder har större chans att hålla fast vid dem i vuxen ålder. Vid Bjurbäcksskolan i Emmaboda bedrevs tidigare ett viktigt arbete där daglig rörelse vävdes in i undervisningen, en metod för att öka den fysiska aktiviteten bland barn som vi moderater vill återuppta och införa på fler skolor.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

torsdag 4 september 2014

Landstingsalliansen granskar Anders Henriksson (S)Dagens följtips: Alliansens Faktakoll. I en serie inlägg på sin hemsida granskar Alliansen påståenden av landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S).

Du kan läsa inläggen här!

Vårdplatser för BUP i Västervik

Punkt 22 ur vårt sjukvårdsprogram

BUP måste ha vårdplatser i Västervik. Vi moderater tror att det behövs minst två vårdplatser på Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Västervik.

När man är ung och tycker livet känns jobbigt finns det många ställen att vända sig till, till exempel elvhälsan, ungdomsmottagningen, hälsocentralen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vi vet att fler och fler ungdomar mår psykiskt dåligt och trycket på BUP är stort, så pass stort att vi skulle behöva vårdplatser på BUP även i Västervik. Det skulle innebära att man inte skulle behöva åka till Kalmar för att få kvalificerad hjälp och kan därmed fortsätta ha nära till både kompisar och föräldrar. Det skapar trygghet och minskar stress, vilket de barn och ungdomar som är i behov av psykiatrin mår bättre av.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

onsdag 3 september 2014

Bättre samverkan Barn- och ungdomspsykiatri

Punkt 21 ur vårt sjukvårdsprogram

Barn- och ungdomspsykiatrin måste samverka mera. Det måste byggas vidare på idén om en barn- och ungdomshälsa som gör att samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och elevhälsan på skolorna blir bättre.

Just nu är en ny barn- och ungdomshälsa på gång, men samtidigt måste den nya organisationen bli bättre på att fånga upp de unga människor som mår dåligt och inte kräva än den ena, än den andra utredningen för att sedan lämna ungdomarna helt utan åtgärd bara för att en av alla dessa utredningar som måste göras inte är helt fullständig eller kanske helt saknas. Hjälpen måste komma ungdomarna till del när de behöver den. Den här verksamheten måste helt enkelt bara fungera.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

tisdag 2 september 2014

Familjecentral i varje kommun

Punkt 20 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi tycker att varje kommun ska ha minst en familjecentral där samverkan mellan kommun och landsting kan fungera på ett bättre sätt. Här kan sjukvården samarbeta med öppen förskola, socialtjänst och skola. Med fler familjecentraler i länet blir fler vinnare.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

måndag 1 september 2014

Centrum kring åldrandets sjukdomar i Kalmar


Punkt 19 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi moderater vill satsa på ett centrum kring åldrandets sjukdomar, ett geriatriskt centrum, på länssjukhuset i Kalmar. Den skulle kunna fungera som en länsresurs med spetskompetens och forskning i samarbete med LinnéUniversitetet. Detta tror vi kommer utveckla vården för äldre med en rejäl kvalitetshöjning.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).