torsdag 14 augusti 2014

Vi vill ge dig fasta vårdkontakter

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

 

Punkt 1 i Moderaternas sjukvårdsprogram:

Vi vill skapa fasta vårdkontakter för våra patienter. En kontaktsjuksköterska och/eller en vårdcoach kan ge råd och vara ett stöd för dig i mötet med sjukvården. Det är viktigt att du kan vända dig till en och samma person för stöd och hjälp.
En vårdcoach är en sjuksköterska med specialkompetens som kan stötta och hjälpa multisjuka och kroniska patienter att få rätt råd, vård och stöd innan, under och efter sjukdom. Vårdcoachen är tänkt som en tjänst som riktar sig till patienter med stora vårdbehov och många vårdkontakter. En sjuksköterska med specialkompetens stöttar patienten i förståelsen av sina symptom och sin behandling och samordnar vårdkontakterna.
Vårdcoachen ska erbjuda patienten stöd inom ett antal områden som exempelvis: 
  • Bättre förståelse för symptom, sjukdom och behandling
  • Uppmärksamma symptom så att patienten får rätt behandling i rätt tid
  • Ge patienten kunskap om mediciner och hur de ska tas
  • Hjälp till patienten att följa läkarnas råd och behandlingsplaner
  • Ge råd om när patienten bör söka hjälp med planerade besök för att undvika akutmottagningarna
  • Förebygga försämringar genom att tidigt hänvisa till rätt vårdgivare
  • Koordinera vårdkontakter
  • Hjälp med andra kontakter, till exempel med kommunen
I de landsting som infört vårdcoacher har resultaten varit enastående. Bland annat har den självuppskattade livskvaliteten ökat med över 30 procent och kostnaderna sjunkit med 57 procent. Patienterna har känt sig tryggare, haft mindre smärta och vet nu mer om sin sjukdom. Dessutom behöver de inte åka till akutmottagningen lika ofta. För exempelvis KOL-patienter har antalet vårddygn per patient och år minskat med 32 procent och kostnaderna med 26 procent.
Nu är det dags att vi erbjuder våra patienter detta även här i landstinget i Kalmar län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar