söndag 31 augusti 2014

Ökad samverkan bättre för patienten


Punkt 18 ur vårt sjukvårdsprogram 

Vi vill öka samarbetet mellan landstinget och kommunerna kring äldres vård genom att pröva olika mellanvårdsformer nära patienten.

En god vård för äldre är att de ska kunna känna sig trygga och uppleva kontinuitet i mötet med vården. Att få möta samma person eller ett mindre team under en längre period kan göra att den äldre känner sig tryggare. Det ökar också möjligheterna att tidigt uppmärksamma försämrande tillstånd hos den äldre. Kontinuitet, kompetens och kommunikation är viktigt för att man ska känna sig trygg med sin vård. Därför är en bättre samverkan mellan kommun och landsting en mycket viktig valfråga.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar