lördag 16 augusti 2014

Nolltolerans mot skador i vården


Punkt 3 från vårt sjukvårdsprogram

Vi vill införa en nolltolerans mot skador i vården. Om du trots allt skadas måste du erbjudas ett rättssäkert och tryggt sätt att få upprättelse och kompensation.
En granskning som SKL gjort av 10 000 vårdtillfällen i runt om i landet visar att en skada drabbar patienten vid 15 procent av vårdtillfällena. Fem procent av skadorna ger en bestående skada eller leder till att patienten avlider.

– Beräkningarna visar att man skulle kunna frigöra stora resurser genom ett minskat antalet vårdskador. Dessa resurser kan till exempel användas till att öka tillgängligheten eller förstärka sjukvården inom underförsörjda områden, säger Eva Estling, projektchef för patientsäkerhet på SKL.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar