måndag 25 augusti 2014

Närvårdspsykiatri

 Punkt 12 ur vårt sjukvårdsprogram


Vi vill införa en Närvårdspsykiatri. Vi har sett samverkanssvårigheter både mellan kommuner och landstinget, men även inom landstingets olika delar. Detta är inte acceptabelt! Inte minst har vi sett det i vården och omhändertagandet av barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt.

Vi tror att den psykiatriska vården måste komma närmare människorna och bli mer tillgänglig i länets glesbygd. Samtidigt måste primärvården skaffa en tydligare kompetens när det gäller människor som mår dåligt. En ny struktur för samverkan mellan psykiatrin och den nära vården kan lösa mycket av dagens problem. Vi vill därför skapa en närvårdspsykiatri inom primärvården. Detta tror vi skulle lösa mycket av de samverkansproblem vi ser för barn och ungdomar idag.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar