onsdag 20 augusti 2014

Lättvårdsambulans i Kalmar


Punkt 7 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi vill införa en lättvårdsambulans i Kalmar som kan avlasta övriga ambulanser som behövs för akuta resor.
Moderaterna har under hela mandatperioden slagits för att göra alla ambulansstationer i Kalmar län till jourstationer (90-sekundersstationer). Majoriteten har vid varje tillfälle röstat ner detta, men vid senaste budgetfullmäktige fanns detta med i deras budgetförslag. Dessutom avsattes pengar till en lättvårdsambulans i Västervik från och med 2014. Ännu en gång har majoriteten tagit ett ett av våra förslag och gjort till sitt eget.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar