söndag 24 augusti 2014

Kliniska utredningscenter för cancer

Punkt 11 ur vårt sjukvårdsprogram

Trygg vård är nära vård. Du ska känna dig trygg med att vården är nära, tillgänglig och fungerar bra när du behöver den. Detta innebär bland annat att misstanke om cancer snabbt och samordnat ska utredas så rätt behandling och åtgärder sätts in så tidigt som möjligt. Därför vill vi satsa på kliniska utredningsenheter i Västervik och i Kalmar

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar