onsdag 27 augusti 2014

En miljon mer till Smålandsidrotten

Moderaterna vill ge en miljon kronor extra till Smålandsidrotten. Anledningen är att vi ytterligare vill sätta press i frågan kring det förebyggande hälsoarbetet som de hoppas kommer att bespara sjukvården många sjukdomsfall i framtiden.

Överallt i Sverige ökar fetma och överviktsproblematiken för barn och ungdomar, så även i Kalmar län där mer än 25 procent av alla 10-åringar lider av övervikt. Andelen överviktiga fyrdubblas sedan till vuxen ålder.

Vi har satt det förebyggande hälsoarbetet på dagordningen i det här valet och det tänker vi fortsätta med, säger landstingsrådet Johan Gustafsson (M) och fortsätter;

– Vi vill tillföra resurser för att vi ser att ett effektivt folkhälsoarbete kan förhindra onödig sjukvård i framtiden. Nu vill vi även öka bidraget till Smålandsidrotten med 1 miljon kronor. För att få dessa pengar ställer vi krav på att breddidrotten ska bli en aktör i folkhälsoarbetet och ska endast gälla föreningar som söker upp och finns till för alla barn och ungdomar, även de lite äldre ungdomarna
.

Vi ser idag att vi bidrar med ca 30 miljoner kronor till kulturinstitutionerna i länet, men bidrar alldeles för lite till breddidrotten. De gör ett utomordentligt bra jobb som också kan innefatta ett strategiskt folkhälsoarbete. Detta är den nya ”breddidrottsmiljonen”, avslutar Johan Gustafsson (M)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar