torsdag 28 augusti 2014

Äldrevårdcentraler viktig reform

Punkt 15 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi vill att särskilda äldrevårdcentraler, antingen fristående eller som en del av befintliga hälsocentraler, ska ta emot alla patienter över 75 år.

Här ska finnas minst en anställd äldresjuksköterska och möjlighet att göra hembesök. De äldre ska ha ett eget telefonnummer utan musik och knappval. De ska ha eget väntrum och få upp till en timmes besök med doktorn man är listad hos. Genom att bättre omhänderta de äldre så är vi övertygande om att vi kommer öka de äldres hälsa och samtidigt minska konsumtionen av sjukhusvård.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar