fredag 29 augusti 2014

Äldreteam på sjukhusen

Punkt 16 ur vårt sjukvårdsprogram

S, V och MP har tagit bort äldreteamen på våra sjukhus. Detta vill vi återinföra. Äldrevårdsteam ska vara ett komplement och stöd för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonalen.

Syftet är att förbättra vården för de svårast sjuka äldre. Dessa team bör bestå av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från både landstinget och kommunerna. Vi vill på detta sätt förbättra kvaliteten i omhändertagandet av de mest sjuka äldre i deras hemmiljö och kunna erbjuda läkarbesök i hemmet. På så sätt tror vi att man kan minska besöken på sjukhusens akutmottagningar.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar