söndag 31 augusti 2014

Ökad samverkan bättre för patienten


Punkt 18 ur vårt sjukvårdsprogram 

Vi vill öka samarbetet mellan landstinget och kommunerna kring äldres vård genom att pröva olika mellanvårdsformer nära patienten.

En god vård för äldre är att de ska kunna känna sig trygga och uppleva kontinuitet i mötet med vården. Att få möta samma person eller ett mindre team under en längre period kan göra att den äldre känner sig tryggare. Det ökar också möjligheterna att tidigt uppmärksamma försämrande tillstånd hos den äldre. Kontinuitet, kompetens och kommunikation är viktigt för att man ska känna sig trygg med sin vård. Därför är en bättre samverkan mellan kommun och landsting en mycket viktig valfråga.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

lördag 30 augusti 2014

Palliativa vårdplatser i Västervik


Punkt 17 ur vårt sjukvårdsprogram

Politiken har tidigare fattat beslut om två palliativa vårdplatser till Västervik, men trots att flera år har passerat har beslutet inte genomförts. Ett tungt ansvar vila på Socialdemokraternas axlar, ett ansvar de inte velat ta. Vi vill nu axla detta ansvar och begär mandat från väljarna att skapa minst fyra palliativa vårdplatser på Västerviks sjukhus.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

fredag 29 augusti 2014

Breddidrottsmiljonen uppmärksammas i media

Vårt förslag om att landstinget ska ge en miljon extra till Smålandsidrotten, för att ytterligare sätta press i frågan kring det förebyggande hälsoarbetet som ett sätt att bespara sjukvården många sjukdomsfall i framtiden, uppmärksammas i media. Kul!

Barometern: "M lovar extra miljon till idrotten"Äldreteam på sjukhusen

Punkt 16 ur vårt sjukvårdsprogram

S, V och MP har tagit bort äldreteamen på våra sjukhus. Detta vill vi återinföra. Äldrevårdsteam ska vara ett komplement och stöd för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonalen.

Syftet är att förbättra vården för de svårast sjuka äldre. Dessa team bör bestå av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från både landstinget och kommunerna. Vi vill på detta sätt förbättra kvaliteten i omhändertagandet av de mest sjuka äldre i deras hemmiljö och kunna erbjuda läkarbesök i hemmet. På så sätt tror vi att man kan minska besöken på sjukhusens akutmottagningar.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

torsdag 28 augusti 2014

Äldrevårdcentraler viktig reform

Punkt 15 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi vill att särskilda äldrevårdcentraler, antingen fristående eller som en del av befintliga hälsocentraler, ska ta emot alla patienter över 75 år.

Här ska finnas minst en anställd äldresjuksköterska och möjlighet att göra hembesök. De äldre ska ha ett eget telefonnummer utan musik och knappval. De ska ha eget väntrum och få upp till en timmes besök med doktorn man är listad hos. Genom att bättre omhänderta de äldre så är vi övertygande om att vi kommer öka de äldres hälsa och samtidigt minska konsumtionen av sjukhusvård.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

onsdag 27 augusti 2014

En miljon mer till Smålandsidrotten

Moderaterna vill ge en miljon kronor extra till Smålandsidrotten. Anledningen är att vi ytterligare vill sätta press i frågan kring det förebyggande hälsoarbetet som de hoppas kommer att bespara sjukvården många sjukdomsfall i framtiden.

Överallt i Sverige ökar fetma och överviktsproblematiken för barn och ungdomar, så även i Kalmar län där mer än 25 procent av alla 10-åringar lider av övervikt. Andelen överviktiga fyrdubblas sedan till vuxen ålder.

Vi har satt det förebyggande hälsoarbetet på dagordningen i det här valet och det tänker vi fortsätta med, säger landstingsrådet Johan Gustafsson (M) och fortsätter;

– Vi vill tillföra resurser för att vi ser att ett effektivt folkhälsoarbete kan förhindra onödig sjukvård i framtiden. Nu vill vi även öka bidraget till Smålandsidrotten med 1 miljon kronor. För att få dessa pengar ställer vi krav på att breddidrotten ska bli en aktör i folkhälsoarbetet och ska endast gälla föreningar som söker upp och finns till för alla barn och ungdomar, även de lite äldre ungdomarna
.

Vi ser idag att vi bidrar med ca 30 miljoner kronor till kulturinstitutionerna i länet, men bidrar alldeles för lite till breddidrotten. De gör ett utomordentligt bra jobb som också kan innefatta ett strategiskt folkhälsoarbete. Detta är den nya ”breddidrottsmiljonen”, avslutar Johan Gustafsson (M)

Länsresurs för ortopedi i Oskarshamn

Punkt 14 ur vårt sjukvårdsprogram

Oskarshamns sjukhus är viktig för länet. Vi vill satsa på Oskarshamns sjukhus när det gäller planerade ortopediska ingrepp för knä och höfter.

Vi ser Oskarshamns sjukhus som en länsresurs för detta. Detta skulle innebära en komplettering av sjukhuset som även skulle ge det en högre status än idag. Oskarshamns sjukhus är viktig för länet och vi måste börja rusta sjukhuset för framtiden.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

tisdag 26 augusti 2014

Podcast med Johan Gustafsson

Här kan du lyssna på en podcastsändning med landstingsrådet Johan Gustafsson. Hör honom i ett resonerande samtal med programledaren utveckla sina tankar om landstingspolitiken, berätta om varför han engagerade sig politiskt en gång i tiden och vad som driver honom idag.

Johan berättar även om sin passion för musik och vad han pysslar med i övrigt när han inte ägnar sig åt politiken. Han fick inför intervjun i uppgift att välja två favoritlåtar. Vilka får du reda på om du klickar på länken nedan:

Podcast med Johan - Personligt och politik


Debattartikel: M är länets sjuvårdsparti

"Kalmar län behöver tre sjukhus och vi behöver fokusera mycket mer på det förebyggande hälsoarbetet.
Länets tre sjukhus är viktiga för att kunna ha en sjukvård som är så nära våra invånare som möjligt. Samtidigt kan vi inte göra allt på alla sjukhus. För att möjliggöra en framtid med tre sjukhus behöver vi därför specialisera dem."

Så skriver vår tre toppkandidater i Barometern idag.

Läs hela debattartikeln här 

Läs också vår debattartikel i Ölandsbladet idag, där våra öländska landstingskandidater med landstingsrådet Johan Gustafsson i spetsen berättar om vår sjukvårdspolitik för Öland.

Länsresurs för cancervård i Kalmar

Punkt 13 ur vårt sjukvårdsprogram

 

Vi vill ha bättre kvalitet i cancervården. Vi tror att om länssjukhuset i Kalmar blir en tydligare länsresurs gällande cancervården skulle det kunna ge en bättre kvalitet på vården för cancerpatienter i hela länet. Samlade resurser ger samlad kompetens som i sin tur kan höja kvalitén på vården.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

måndag 25 augusti 2014

Pop+Moderat politik=sant

Johan Gustafsson (M), vårt landstingsråd, kampanjade med gitarren i lördags. Det uppmärksammades i tidningen. Kul! Ett utmärkt kampanjtips. Kan du inte lira - ABF har kurser för nybörjare.Närvårdspsykiatri

 Punkt 12 ur vårt sjukvårdsprogram


Vi vill införa en Närvårdspsykiatri. Vi har sett samverkanssvårigheter både mellan kommuner och landstinget, men även inom landstingets olika delar. Detta är inte acceptabelt! Inte minst har vi sett det i vården och omhändertagandet av barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt.

Vi tror att den psykiatriska vården måste komma närmare människorna och bli mer tillgänglig i länets glesbygd. Samtidigt måste primärvården skaffa en tydligare kompetens när det gäller människor som mår dåligt. En ny struktur för samverkan mellan psykiatrin och den nära vården kan lösa mycket av dagens problem. Vi vill därför skapa en närvårdspsykiatri inom primärvården. Detta tror vi skulle lösa mycket av de samverkansproblem vi ser för barn och ungdomar idag.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

söndag 24 augusti 2014

Kliniska utredningscenter för cancer

Punkt 11 ur vårt sjukvårdsprogram

Trygg vård är nära vård. Du ska känna dig trygg med att vården är nära, tillgänglig och fungerar bra när du behöver den. Detta innebär bland annat att misstanke om cancer snabbt och samordnat ska utredas så rätt behandling och åtgärder sätts in så tidigt som möjligt. Därför vill vi satsa på kliniska utredningsenheter i Västervik och i Kalmar

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

lördag 23 augusti 2014

Hälsokurvan - raka spåret till ökad hälsa

Punkt 10 ur vårt sjukvårdsprogram

Flera landsting har nu börjat införa hälsosamtal enligt modellen ”Hälsokurvan” för att få fler möjligheter att möta patienter och jobba strategiskt förebyggande tillsammans.
 
Målet är att uppnå en hälsosam livsstil som kan förebygga kostsam och kanske även plågsam sjukdom senare i livet. Nu vill vi moderater att även Landstinget i Kalmar län inför denna modell för strategiska hälsosamtal.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

fredag 22 augusti 2014

Fler hälsokontroller

Punkt 9 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi vill införa hälsokontroller som en investering inför framtiden. En stor del av vården utformas för att bota de som redan har blivit sjuka.

Både lidande och pengar skulle sparas om sjukvården bidrog mer med sitt kunnande om hur man lever hälsosamt och hur man kan förebygga sjukdom. Ett led i detta är att införa riktade hälsokontroller för att tidigt upptäcka sjukdomar som cancer och förebygga diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi Moderater tycker folkhälsofrågorna är allt för viktiga för att lämnas utanför denna valrörelse.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar här på bloggen vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

torsdag 21 augusti 2014

ST-block för sjuksköterskor

Punkt 8 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi införa ST-block för sjuksköterskor. Vi är i stort behov av specialistsjuksköterskor och ST-block är en viktig del i att skapa nya möjligheter att rekrytera dessa.
Detta är punkt 8 ur vårt sjukvårdsprogram som vi presenterade den 14 augusti. Det är verkligen roligt att den S-ledda landstingsmajoriteten nu kommit fram till samma goda idé. Åtminstone en sak vi är överens om när det blir Moderatledd majoritet i landstinget efter valet.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

 

onsdag 20 augusti 2014

Lättvårdsambulans i Kalmar


Punkt 7 ur vårt sjukvårdsprogram

Vi vill införa en lättvårdsambulans i Kalmar som kan avlasta övriga ambulanser som behövs för akuta resor.
Moderaterna har under hela mandatperioden slagits för att göra alla ambulansstationer i Kalmar län till jourstationer (90-sekundersstationer). Majoriteten har vid varje tillfälle röstat ner detta, men vid senaste budgetfullmäktige fanns detta med i deras budgetförslag. Dessutom avsattes pengar till en lättvårdsambulans i Västervik från och med 2014. Ännu en gång har majoriteten tagit ett ett av våra förslag och gjort till sitt eget.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Varje dag presenterar vi en av dessa mer ingående fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

tisdag 19 augusti 2014

M vill ha fler akutläkare

Punkt 6 från vårt sjukvårdsprogram

Vi tycker att akutmottagningarna ska bemannas med fler specialutbildade akutläkare som blir experter på att ta hand om de akuta patienterna.

Idag finns alldeles för få akutläkare och fler måste utbildas. Vi hoppas och tror att det även finns läkare inom annan specialitet som kan tänka sig en kompetensutveckling för att jobba med titeln akutläkare, vilket inte är en organisatorisk lösning utan en kompetens i just akuta omhändertaganden. Med specialistutbildade läkare på akutmottagningarna får patienten diagnos och rätt vård snabbare än tidigare och landstinget sparar pengar som kan läggas på mer av annan vård.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

måndag 18 augusti 2014

Kortare arbetstid - mindre vård

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill förkorta arbetstiden. Johan Gustafsson, landstingsråd, visade härom dagen hur många  nya läkare Landstinget i Kalmar län då skulle behöva anställa. 

Nu skriver Malin Sjölander (M) i Västerviks tidning om konsekvenserna.

Läs artikeln här

En väg in

Punkt 5 från vårt sjukvårdsprogram

Vi vill att det ska vara enkelt att söka vård, det ska gå snabbt att få besked och snabbt att få behandling.

Därför vill vi att akutmottagningen blir en väg in till den vård som inte kan vänta till nästa dag eller över helgen. Väl inne på akutmottagningen får du akut vård på sjukhusakuten eller mindre akut vård på primärvårdsjouren.

Det innebär att även patienter med lindrigare behov kan få hjälp redan vid första sjukhusbesöket. Samtidigt blir väntetiderna kortare och vården mer effektiv."


I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

söndag 17 augusti 2014

Flexibla öppetider på hälsocentralerna

Punkt 4 från vårt sjukvårdsprogram

Vi vill att du ska kunna gå till din hälsocentral när du behöver den och då måste öppettiderna bli mer flexibla än idag.

Det tillhör god service att kunna ta emot besök även tidig morgon och sena kväll eller på helgerna. Alla som är i behov av sin hälsocentral är inte så sjuka att de är hemma från jobbet och för dessa medborgare behöver våra hälsocentraler erbjuda mer flexibla öppettider."

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

lördag 16 augusti 2014

Nolltolerans mot skador i vården


Punkt 3 från vårt sjukvårdsprogram

Vi vill införa en nolltolerans mot skador i vården. Om du trots allt skadas måste du erbjudas ett rättssäkert och tryggt sätt att få upprättelse och kompensation.
En granskning som SKL gjort av 10 000 vårdtillfällen i runt om i landet visar att en skada drabbar patienten vid 15 procent av vårdtillfällena. Fem procent av skadorna ger en bestående skada eller leder till att patienten avlider.

– Beräkningarna visar att man skulle kunna frigöra stora resurser genom ett minskat antalet vårdskador. Dessa resurser kan till exempel användas till att öka tillgängligheten eller förstärka sjukvården inom underförsörjda områden, säger Eva Estling, projektchef för patientsäkerhet på SKL.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

fredag 15 augusti 2014

Journal på nätet


Punkt 2 från vårt sjukvårdsprogram

Vi vill göra din journal i sjukvården tillgänglig för dig via Internet. På så vis blir du mer delaktig i besluten om dig själv.

Ibland går mötet med läkaren fort och det är inte alltid du som patient hinner uppfatta allt som sägs. Därför ska du i lugn och ro kunna sätta dig sig hemma i efterhand och ta del av allt som vårdpersonalen informerat om.

Vi vill att du som patient ska kunna läsa din journal, boka, avboka och ändra tider, lista om dig och beställa nya recept dygnet runt via Internet. Vi ser det som en viktig service för alla medborgare.

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).


 

Vi bryr oss - se våra valfilmer
Här kan du se våra valfilmer!

torsdag 14 augusti 2014

Var ska Linda Fleetwood (V) hitta 223 nya läkare?

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood vill sänka arbetstiden för landstingets personal från åtta timmar till sex timmar om dagen. 

Det skulle innebära att 670 läkare jobbar 6700 timmar mindre i veckan. För att fylla upp deras lediga tid krävs 223 nya läkare. Och vad skulle behovet bli av fler undersköterskor och sjuksköterskor? Vi har idag brist på dessa och hyrläkarkostnaderna skenar redan nu.

– På dagens pressträff tillsammans med Jan R Andersson (M), riksdagsledamot, tryckte jag på vikten av fler arbetade timmar, inte färre, och hur galet det skulle bli om Vänstern får fortsatt inflytande i vårt landsting, säger Johan Gustafsson (M), landstingsråd för Moderaterna i Landstinget i Kalmar län.

Vi vill ge dig fasta vårdkontakter

I vårt sjukvårdsprogram presenterar vi 31 punkter för en bättre hälso- och sjukvård i Kalmar län. Från och med idag presenterar vi dessa mer ingående varje dag fram till och med lördag 13 september (dagen innan valdagen).

 

Punkt 1 i Moderaternas sjukvårdsprogram:

Vi vill skapa fasta vårdkontakter för våra patienter. En kontaktsjuksköterska och/eller en vårdcoach kan ge råd och vara ett stöd för dig i mötet med sjukvården. Det är viktigt att du kan vända dig till en och samma person för stöd och hjälp.
En vårdcoach är en sjuksköterska med specialkompetens som kan stötta och hjälpa multisjuka och kroniska patienter att få rätt råd, vård och stöd innan, under och efter sjukdom. Vårdcoachen är tänkt som en tjänst som riktar sig till patienter med stora vårdbehov och många vårdkontakter. En sjuksköterska med specialkompetens stöttar patienten i förståelsen av sina symptom och sin behandling och samordnar vårdkontakterna.
Vårdcoachen ska erbjuda patienten stöd inom ett antal områden som exempelvis: 
  • Bättre förståelse för symptom, sjukdom och behandling
  • Uppmärksamma symptom så att patienten får rätt behandling i rätt tid
  • Ge patienten kunskap om mediciner och hur de ska tas
  • Hjälp till patienten att följa läkarnas råd och behandlingsplaner
  • Ge råd om när patienten bör söka hjälp med planerade besök för att undvika akutmottagningarna
  • Förebygga försämringar genom att tidigt hänvisa till rätt vårdgivare
  • Koordinera vårdkontakter
  • Hjälp med andra kontakter, till exempel med kommunen
I de landsting som infört vårdcoacher har resultaten varit enastående. Bland annat har den självuppskattade livskvaliteten ökat med över 30 procent och kostnaderna sjunkit med 57 procent. Patienterna har känt sig tryggare, haft mindre smärta och vet nu mer om sin sjukdom. Dessutom behöver de inte åka till akutmottagningen lika ofta. För exempelvis KOL-patienter har antalet vårddygn per patient och år minskat med 32 procent och kostnaderna med 26 procent.
Nu är det dags att vi erbjuder våra patienter detta även här i landstinget i Kalmar län.

onsdag 13 augusti 2014

Personlig intervju med landstingsrådet

SR Kalmar P4 sänder en serie reportage om landstingspolitikerna som står överst på listorna. Vårt landstingsråd Johan Gustafsson var först ut idag.

Hör Johan berätta om sin fotbollskarriär, musiken och de egenskrivna låtarna under en promenad hemma i Färjestaden på Öland. Men också, såklart, om Moderaternas sjukvårdsprogram för länet som släpptes idag. Om satsningar på cancervården och förbyggande hälsovård men framför allt - om att Moderaterna som enda parti vill ta ett tydligt och långsiktigt ansvar för våra tre sjukhus i framtiden.

Lyssna på hela intervjun

Moderaterna i Kalmar läns sjukvårdsprogram

https://drive.google.com/file/d/0B6uDNoNfUvaJdjJoUGFfaTJybms/edit?usp=sharingModeraterna i Landstinget i Kalmar län släpper nu sitt sjukvårdsprogram. Här utlovas satsningar på länets sjukhus. Störst satsningar ges till Västerviks sjukhus, men även på Oskarshamns sjukhus görs stora satsningar. Det moderata landstingsrådet är allt annat än nöjd med hur ansvariga politiker hanterat sjukhusens framtid.

Jag ser en S-ledd majoritet i landstinget som inte har en långsiktig plan för sjukhusens framtid. Detta är oroväckande, speciellt när man ser att behovet av hyrläkare ökar och viktiga chefer slutar. Denna dystra kräftgång för länets sjukhus utveckling ska inte fortsätta efter valet om jag får bestämma, säger Johan Gustafsson (M)

På Västerviks sjukhus vill vi inrätta minst fyra palliativa vårdplatser, ett antal vårdplatser på Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). Vi vill även se äldrevårdsteam på våra tre sjukhus. På länssjukhuset vill vi se ett länscentrum kring åldrandets sjukdomar. Vi vill även att primärvårdsjourerna på de tre sjukhusorterna ska förläggas i direkt anslutning till akutmottagningarna för att öka samverkan och göra det enklare för patienterna. Dessutom vill vi satsa på kliniska utredningsenheter i Västervik och Kalmar samt göra länssjukhuset till en tydligare länsresurs för kvalificerad cancervård.

  Vi lägger nu ett väldigt stort fokus på förebyggande hälso- och sjukvård och vi vill införa särskilda äldrevårdcentraler som sätter den äldre patienten i centrum. Detta är bara några av de satsningar som vi presenterar i vårt sjukvårdsprogram för Kalmar län, säger Johan Gustafsson (M).

För mer information:
Johan Gustafsson
Telefon
0480 – 842 82


 
Läs hela programmet här

fredag 8 augusti 2014

Ditt sjukvårdsparti i Kalmar län

Johan Gustafsson (M), landstingsråd

Hej och välkommen till Moderaterna i Landstinget i Kalmar läns valblogg. Inom kort publicerar vi vårt handlingsprogram här. Håll  ögonen öppna!