fredag 22 mars 2019

Hur ska regionförbundets pengar användas?


 


Pressmeddelande:


Vid årsskiftet övertog Region Kalmar län det regionala utvecklingsuppdraget efter regionförbundet. Kapitalet som byggts upp i regionförbundet ska också föras över till regionen. Budgeten som majoriteten avsatt för regional utveckling är dock för liten för uppdraget som tagits över. Enligt verksamhetsplanen för regionala utvecklingsförvaltningen ska underfinansieringen täckas av kapitalet från regionförbundet i en övergångsperiod.

I en interpellation vill Moderaterna ha svar på vad majoriteten ska göra för att få budgeten i balans och om användningen av pengarna från regionförbundet ska behandlas politiskt.

– Som viceordförande i regionala utvecklingsnämnden är jag naturligtvis bekymrad över att majoriteten har gett oss för lite resurser till vårt viktiga uppdrag som handlar om att göra hela länet till en attraktivare plats att bo och verka i och skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Nu måste vi tära på kapitalet för att ens kunna betala tjänstepersonernas löner under året. Innan jag tillträdde det här uppdraget och fick vetskap om vidden av underfinansieringen, la vi i M&KD-Alliansen ett budgetförslag som hade inneburit mer pengar till regional utveckling, jämfört med majoritetens budget, och tydliggör skillnaderna mellan oss och majoriteten i ambitionsnivå för regional utveckling, säger Pär-Gustav Johansson (M).

– Det samlade egna kapitalet från regionförbundet överstiger vida ramen för det regionala utvecklingsuppdraget, men är ändå en droppe i havet jämfört med de gigantiska underskotten inom sjukvården. Hur kapitalet ska användas strategiskt för länets utveckling måste upp till politisk behandling, annars är jag rädd för att alltihop försvinner i Anders Henrikssons avgrundsdjupa budgethål. Vi ser att pengarna bland annat skulle kunna användas till ett länsövergripande arbete med att förbättra näringslivsklimatet, tidigareläggning av infrastrukturprojekt, eller som mer varaktigt stöd till andra aktörer där vi nu måste vara kreativa med olika former av projektfinansieringar från staten och EU, säger Pär-Gustav Johansson (M).

onsdag 20 mars 2019

Pressmeddelande - Hedersvåld


Hur ser integriteten ut för patienter vid besök i vården?
Hedersförtryck finns i vårt samhälle och inom vården idag och vi måste göra insatser för att upptäcka fler utsatta då de besöker vården. Det måste jobbas mer aktivt med information och utbildning för att kunna upptäcka hedersvåldet fortare. Malin Sjölander har därför lämnat in en interpellation till Christer Jonsson (C) inför Regionfullmäktige nästa vecka där hon ställer följande frågor,
- Förekommer det fortfarande att anhöriga agerar tolkar vid akuta och planerade besök i vården i Kalmar län?
- Hur säkerställer regionen att kvinnor som kan vara utsatta för hedersvåld eller våld i nära relation på ett tryggt sätt kan besöka vården utan att anhöriga deltar i och övervakar vårdbesöket?
- Vad görs för att uppnå en trygg situation då kvinnor som utsätts för hedersvåld besöker sjukvården i Kalmar län?
 

- Vi måste säkerställa integriteten för kvinnor som kan vara utsatta för hedersvåld eller våld i nära relationer och garantera att de alltid bereds möjlighet att söka vård utan anhöriga som kan övervaka besöket. Dessa kvinnor är så sköra och i stort behov av stöd och hjälp, det ska vården alltid kunna erbjuda dem, säger Malin Sjölander (M).


Moderaterna i Region Kalmar län.
Malin Sjölander, 070-482 82 20
 

fredag 15 mars 2019

Tilltagande behov av hyrbemanning


Pressmeddelande Moderaterna
 
Ljungbyholms hälsocentral har under många år i stort klarat sig utan inhyrda läkare.

 
- För att få hela verklighetsbilden klar för sig och kunna fatta rätt beslut är det viktigt att vara ute i verksamheterna. Ljungbyholms hälsocentral har stuckit ut i många år genom sitt obetydande beroende av hyrbemanning. Jag ville träffa dem för att ta del av deras modell, säger Carl Dahlin (M) oppositionsråd med ansvar för personalfrågor.


- Mindre enheter är mer sårbara då det kan skifta snabbt, exempelvis kommer livet emellan, och från att ha varit fullt bemannade med fasta läkartjänster lämnar nu två stycken verksamheten och hyrbemanning blir oundviklig för att kunna fortsätta ge samma goda vård som tidigare, fortsätter Dahlin.


- Trycket har genom åren ökat på primärvården och folk som kommer hit är allt sjukare. Samtidigt ökar arbetsuppgifterna, tex genom mer administrativa sysslor, men väldigt lite tas bort. Risken är att det blir mindre tid för de multisjuka som särskilt behöver kontinuiteten i en fast läkarkontakt, menar Dahlin.


- Personalen på Ljungbyholms hälsocentral gör ett gediget arbete och ger de som är listade här bra vård. Tittar man till vad den politiska ledningen kan göra för att underlätta deras situation och minska hyrberoendet finns betydligt mer att önska, berättar Dahlin.


- Moderaterna och Kristdemokraterna har presenterat en bred palett av skarpa förslag för att bli mer hyroberoende såsom högre löner, mer delaktighet, trohetsbonus, landsbygdstillägg och flexiblare arbetstider. 

Till hösten kommer jag tillbaka och praoar en dag och vill fortsätta diskutera med personalen kring inspel för att göra vården mer attraktiv och mindre hyrberoende, avslutar Carl Dahlin (M).
 
 

Carl Dahlin
oppositionsråd med ansvar för personalfrågor 
Mob: 0725039798 

torsdag 14 mars 2019

Vildsvinskött på sjukhuset kan minska viltskador och olyckor


Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 14 mars 2019
Genom att regelbundet börja servera vildsvinskött i sina kök, bidrar Region Kalmar till ökad efterfrågan på vildsvinskött och därmed till att fler vildsvin skjuts i länet. På så sätt tar regionen sitt ansvar för att minska viltskadorna inom de gröna näringarna och viltolyckorna orsakade av vildsvin. Det föreslår Pär-Gustav Johansson, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i en motion till fullmäktige.

– Någonstans måste vi börja. Vi har pratat länge nog om att vildsvinskött måste bli populärare på matbordet för att jakttrycket ska öka. Det här kan skapa ringar på vattnet om kommunerna följer efter och privatkonsumenterna inspireras att lägga vildsvinskotletter på grillen där hemma. Många jägare har idag svårt att själva ta till vara vildsvinen de skjuter och upplever att de får för dåligt betalt om de försöker sälja dem till viltslakterier. Men om efterfrågan ökar så stiger också priserna, viltslakterierna investerar och bygger ut, och jägarna får en drivkraft att skjuta fler vildsvin. Det är enkel marknadsteori, säger Pär-Gustav Johansson (M).

– Viltolyckorna i länet har dubblerats över en tioårsperiod och många bilister känner idag en stor otrygghet när de ska bege sig ut på länets vägar. Viltstängsel i alla ära, men det mest effektiva och hållbara sättet att få ner antalet vildsvinsolyckor är att skjuta fler vildsvin, säger Pär-Gustav Johansson (M).

– Vildsvinsskadorna inom jordbruket har nu nått en sådan omfattning lokalt att många bönder har fått nog. De ekonomiska skadorna är omfattande, och en del bönder ser till exempel att de inte längre kan fortsätta med djurhållning eftersom vildsvinen bökar sönder vallarna fullständigt. Den som läst motionerna till LRF Sydosts regionförbundsstämma kan inte ha uppfattat något annat än ett desperat rop på hjälp. Region Kalmar län, som har ett lagstadgat ansvar för den regionala utvecklingen där vi pekar ut de gröna näringarna som särskilt viktiga, måste svara på det nödropet, säger Pär-Gustav Johansson (M).

 Läs hela motionen här:
Motion om vildsvinskött på menyn
 

 

onsdag 6 mars 2019

Moderat tumme upp till Tillväxtforum

Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 6 mars 2019

Vid ett möte i måndags kom Region Kalmar län och företrädare för ett antal näringslivsorganisationer överens om att bilda ett tillväxtsforum i länet. På mötet och vid överenskommelsen deltog ordförandena och viceordförandena för regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden.

Moderaterna gick till val på en mer näringslivsvänlig regionpolitik, i samverkan med näringslivets aktörer för att främja tillväxt och regionala utveckling. Vi har motionerat om att regionen ska etablera ett näringslivsråd.

– Vi regionpolitiker behöver varje dag påminna oss själva om att det är företagen, som genom att skapa tillväxt, bidrar till regional utveckling och större resurser till offentliga satsningar i länet. Moderaterna har länge drivit frågan om närmare och mer regelbundna kontakter med länets näringsliv. Det är glädjande att vi nu kan se början på en förändrad attityd mot näringslivet hos majoriteten, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande för regionstyrelsen.

– Regionen behöver lyssna mer på sina företagare och fokusera på att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, som genererar fler jobb och större skatteintäkter till exempelvis framtidens sjukvård. Vi Moderater föreslog ett näringslivsråd redan förra året, inför regionbildningen. Vi minns alla den gamla rödgröna majoritetens njugga inställning till företag och företagare, så det är mycket positivt att den inställningen nu ser ut att vara på väg att förändras med den nya majoriteten, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Länet uppvisar dåliga siffror när det gäller hur företagsklimatet rankas i våra kommuner och bruttoregionalprodukten har gått kräftgång de senaste tio åren, vilket skiljer ut oss i landet. Det var på tiden att majoriteten insåg att den utvecklingen måste vändas tillsammans med näringslivet, säger Malin Sjölander (M)

– Samtidigt kan jag inte låta bli att le en smula, när majoriteten nu kablar ut det här förslaget på sin facebook-sida. Det här är en direkt parallell till 2009 när Socialdemokraterna i länet till slut tvingades införa det av Alliansregeringen instiftade vårdvalet. Då döpte man det demonstrativt till Hälsovalet istället. Näringslivsråd/Tillväxtforum är bara olika ord för samma sak; är det så farligt att erkänna goda borgerliga och moderata idéer? säger Pär-Gustav Johansson.

måndag 4 mars 2019

Näringslivsträff en bra början...
Pressmeddelande från Moderaterna i Region Kalmar län den 4 mars 2019


Idag träffar Region Kalmar län företrädare för ett antal näringslivsorganisationer för informationsutbyte och diskussioner om hur framtida samverkan ska se ut. Från regionen deltar bland annat presidierna för regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämnden. Moderaterna gick till val på en mer näringslivsvänlig regionpolitik och har motionerat om att regionen ska etablera ett näringslivsråd.

– Vi regionpolitiker borde varje dag påminna oss själva om vilka det är som skapar tillväxt och större resurser till offentliga satsningar i länet: företagen och företagarna. Moderaterna har länge förespråket närmare och mer regelbundna kontakter med länets näringsliv. Det är glädjande att vi nu kanske börjar skönja en förändrad attityd mot näringslivet hos majoriteten, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande för regionstyrelsen.

– Vi Moderater föreslog ett näringslivsråd redan förra året, inför regionbildningen. Det här skulle kunna vara början till ett mer organiserat och systematiserat sätt att mötas. Regionen behöver lyssna mer på sina företagare och fokusera på att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, som genererar fler jobb och större skatteintäkter till framtidens sjukvård. Vi minns den gamla rödgröna majoritetens njugga inställning till företag och företagare, men gör samtidigt en försiktig tumme upp till att den inställningen kan vara på väg att förändras, säger Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

torsdag 28 februari 2019

Tufft med bemanningen på avdelning 17, politiken måste lyssna!

Carl Dahlin (M), oppositionsråd med ansvar för personalfrågor kommer under mandatperioden att hospitera på de flesta verksamheter inom regionen. Igår var han på Medicinkliniken på Länssjukhuset i Kalmar.


Medicinkliniken avd 17 på länssjukhuset har sedan en längre tid tillbaka brottats med bemanningsproblem, där lejonparten av sjuksköterskorna kommer från hyrbolag.


- Personalen gör ett strongt arbete men är hårt prövade eftersom långt färre än hälften av sjukskötersketjänsterna har fast bemanning, samtidigt som avdelningschefen har ansvar för närmare 80 anställda - medan regionen eftersträvar cirka 25 anställda per chef. Så sent som för två veckor sedan lämnade Vårdförbundet in sin andra framställan om åtgärder enligt 6 kap §6A säger Carl Dahlin (M) oppositionsråd med ansvar för personalfrågor.

- Moderaterna och Kristdemokraterna har länge stridit för en översyn av grundbemanningen, mer delaktighet, högre löner för sjuksköterskor och attraktivare arbetstider, vilket är några av de faktorer som spelar stor roll på avdelning 17, menar Dahlin (M).

- En känsla av uppgivenhet finns då flera i de olika yrkeskategorierna inte upplever att politiken tar till sig när de flaggar för att det som inte fungerar inom verksamheten. För att bättre sätta mig in i personalens utmaningar har jag därför gått vid sidan av under en dag. Det blev många timmar av samtal. De allra flesta har full förståelse för att allt inte kan ändras direkt, eller bli exakt som alla vill, men att inte lyssna in och skapa mer delaktighet är inget kännetecken för en attraktiv arbetsgivare, fortsätter Dahlin.

- Onsdagen den 13 mars sammanträder Region Kalmar läns personalutskott på Länssjukhuset med start 09:30. Då många av de anställda vill träffa politiken bara för att få beskriva sin arbetssituation, har jag fått OK från personalen att bjuda med personalutskottets ordförande Angelica Katsanidou (S) till avdelningens morgonfika klockan 09:00 för att lyssna och förhoppningsvis få igång processen för en bättre arbetssituation på avdelning 17, avslutar Carl Dahlin (M).