måndag 20 augusti 2018

Fler fasta läkare

Vårdcentralerna gör att vården finns närmare patienten. Det är oftast första kontakten med sjukvården. Därför är det viktigt att det finns ordentligt med personal på länets vårdcentraler. Idag råder det brist på fasta läkare på många håll. Vi moderater anser att fasta läkare är en förutsättning för patienternas trygghet, kontinuitet och hälsa.

Eila Medin (M)
Lennart Hellström (M)
Anders Svensson (M)

fredag 17 augusti 2018

Står du också i en 47 mil lång vårdkö?

Sedan valet 2014 har vårdköerna mer än tredubblats i vårt län. Det motsvarar ett långt led av patienter från Kalmar till Riga. Problemen började när den socialdemokratiskt ledda regeringen tog bort den kömiljard som höll vårdköerna i schack. Vi moderater vill införa en ny tredubblad kömiljard efter valet i höst. Din röst gör skillnad!


Åke Bergh (M)
Carl Dahlin (M)
Tuulikki Åkesson (M)

onsdag 15 augusti 2018

Stötta köttproducenterna i länet

- Sommarens torka har slagit hårt mot länets köttproducenter. Akut brist på foder gör att allt fler nu tvingas nödslakta och då måste vi se till att kunna stötta upp lantbrukarna genom att köpa in lokalproducerat kött, anser oppositionsrådet Malin Sjölander (M). 
Moderaterna i Landstinget i Kalmar län anser att landstinget skulle kunna köpa kött för hela vinterhalvåret och frysa in för att stötta och hjälpa de lantbrukare som nu måste nödslakta sina djur. Oppositionsrådet Malin Sjölander har därför skrivit en motion till landstingsfullmäktige om detta.

- Med längre framförhållning på ett halvår i planeringen kan vi underlätta för situationen för köttproducenterna. Vi kan köpa kött som vi sedan fryser in. Detta kan möjliggöras genom att utnyttja den egna fryskapacitet, hyra fryscontainers och att samarbeta med leverantörer och grossister som redan har god fryskapacitet, säger Pär-Gustav Johansson (M).

- Jag tycker vi har ett gemensamt ansvar i samhället att nu se till att hjälpa lantbrukarna genom att köpa svenskt i första hand. Detta gäller inte minst landstinget och kommunerna, säger Malin Sjölander.


Läs hela motionen här

tisdag 14 augusti 2018

Vårdköerna måste bort!

På mindre än fyra år har vårdköerna mer än tredubblats i Kalmar län på grund av att regeringen avskaffade kömiljarden. Vi moderater vill återinföra en tredubblad kömiljard. Vi vill också se till att sjukvården får en bättre personalpolitik för att få fler personal och få de som finns idag att stanna kvar. Detta gör att fler vårdplatser kan hållas öppna, väntetiderna kan kortas och patientsäkerheten kan ökas. Det blir en stor samhällsvinst för patienterna, välfärden och jobben.


Marie Nicholson (M)
Jonas Lövgren (M)
Lennart Hellström (M)

fredag 10 augusti 2018

Gör det enklare på akuten

Det är inte alltid lätt för patienterna i sjukvården att veta vart man ska vända sig när man blir sjuk eller skadad. Vi moderater vill göra det enklare när man besöker akutmottagningarna i länet genom att införa två spår; ett för akuta patienter och ett för de som istället kunde fått sin vård på en vårdcentral. Detta gör det enklare för dig som patient men gör samtidigt vården mer effektiv.

Eila Medin (M)
Lennart Hellström (M)
Claes Wetterström (M)

torsdag 9 augusti 2018

Länet behöver cancercentrum

Vi moderater vill förstärka cancervården genom att inrätta cancercentrum i Västervik och Kalmar. Detta gör att kompetensen kring cancervården kan samlas och samordnas på ett bättre och mer effektivt sätt. Det gör att du som patient får en tydlig tillhörighet och kan bättre skyddas från livsfarliga smittor under hela din behandling.

Elin Landerdahl (M)
Kaj Holst (M)
Marie Nicholson (M)

måndag 6 augusti 2018

Rätt vård på rätt plats

Allt färre patienter vårdas idag inne på sjukhusen. Många patienter mår bra av att kunna vårdas i hemmet istället för på sjukhuset. Samtidigt har många vårdplatser stängts, vilket riskerar leda till överbeläggningar och en pressad personalsituation. Följden blir ofta långa väntetider på akuten och långa vårdköer till behandling. Risken finns också att man bli vårdad på fel avdelning av fel kompetens eller blir hemskickad förtidigt. Detta riskerar att försämra patientsäkerheten. Vi moderater anser att alla som behöver det ska få en vårdplats och att ingen ska kunna nekas sjukhusvård på grund av brist på vårdplatser.
 
 
Lennart Hellström (M)
Eila Medin (M)
Magdalena Lidestam (M)